Instytucją nadzorującą jest Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.


Egzamin zorganizowany został dla obywateli 54 państw, w tym Polaków, i odbył się równolegle w 44 centrach egzaminacyjnych na świecie. W siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Państwowej w Warszawie do egzaminu podeszło 72 kandydatów. Znaleźli się wśród nich zarówno Polacy, jak i kandydaci z Białorusi, Nowej Zelandii, Wietnamu, Rosji i Słowacji.

Przeczytaj także: Zawieja: własna kancelaria to duże ryzyko >>>


Aplikujący do programu starają się o przyjęcie do pracy w jednym z biur Sekretariatu ONZ na świecie oraz misjach pokojowych. Kandydaci do egzaminu YPP muszą posiadać minimum dyplom licencjata (lub równoważny), biegle posługiwać się językiem angielskim lub francuskim, być obywatelami państwa mającego prawo do udziału w danej edycji konkursu. Nie mogą też przekraczać wieku 32 lat.


Tegoroczny egzamin pisemny składał się z dwóch części: specjalistycznego testu wiedzy z zakresu wybranego przez kandydata oraz części ogólnej, wspólnej dla wszystkich egzaminowanych, czyli sprawdzianu wiedzy z zakresu spraw międzynarodowych oraz umiejętności redagowania tekstów w języku angielskim lub francuskim.

Przeczytaj także: Kłoda: każdy jest kowalem lub grabarzem własnego losu >>>


Więcej informacji o programie „Young Professionals Programme” można znaleźć na stronie internetowej https://careers.un.org/ oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przeczytaj także: Aplikanci skarżą powrót asesury sędziowskiej >>>

Źródło: msz.pl