Najlepsi studenci danego kierunku studiów powinni studiować za darmo na drugim kierunku - uważa...
Ewa Kapusta
06.02.2014
Bukareszt zwrócił się do Komisji Europejskiej w związku z zawieszeniem przez W. Brytanię wypłaty...
Ewa Kapusta
06.02.2014
Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów do 27. roku życia (w konkursie mogą brać udział...
Ewa Kapusta
06.02.2014
Wydarzenia
Podział uczelni na zawodowe i akademickie czy prawo własności intelektualnej do wyników badań, to...
Ewa Kapusta
06.02.2014
Skuteczniejsze powiązanie studiów z rynkiem pracy i efektywniejsze wydawanie środków na...
Ewa Kapusta
06.02.2014
Przez trzy styczniowe soboty trwały wystąpienia uczestników, a było ich osiemnastu, podzielonych na...
Ewa Kapusta
06.02.2014
Pracodawcy niebędą zatrudniać nowych osób, a dokładać obowiązków już zatrudnionym pracownikom taki...
Ewa Kapusta
06.02.2014
Zachęcamy do zapoznania się z zakresem działalności poszczególnych zespołów, wymaganiom stawianym...
Ewa Kapusta
06.02.2014
Lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wyzwań rynku pracy, wsparcie uczelni w okresie niżu...
Ewa Kapusta
05.02.2014
Minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska wystosowała list do rektorów, organizacji studenckich,...
Ewa Kapusta
05.02.2014
Zarzuty żądania i przyjmowania korzyści majątkowej, w zamian za zaliczenie zajęć i pozytywną ocenę...
Ewa Kapusta
05.02.2014
Nigeryjczyk, który domagał się od Akademii Polonijnej w Częstochowie (Śląskie) zwrotu pieniędzy za...
Ewa Kapusta
05.02.2014
Do 15 lutego 2014 r. banki poinformują studentów, czy przyznają im pożyczki. Młodzi ludzie powinni...
Ewa Kapusta
04.02.2014
Prawda jest taka, że w naszym społeczeństwie jest przyzwolenie na ściąganie, a nawet się je...
Ewa Kapusta
03.02.2014
Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę jest stworzenie studentom prawa możliwości nabycia...
Ewa Kapusta
03.02.2014
Wydarzenia
Turniej składa się z dwóch etapów. Żeby przystąpić do turnieju należy dokonać rejestracji: od dnia...
Ewa Kapusta
03.02.2014
W ciągu 35 lat Indie staną się najludniejszym krajem świata z populacją 1,6 mld osób. Stale rośnie...
Ewa Kapusta
03.02.2014
Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury i rozwoju ustaliły, że w ramach...
Ewa Kapusta
03.02.2014
W belgijskim Louvain zginęły dwie studentki. Jednak z nich to z pochodzenia Polka, druga -...
Ewa Kapusta
03.02.2014
Wizją Konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie...
Ewa Kapusta
03.02.2014
Wydarzenia
Erasmus Plus zastąpił od 1 stycznia siedem popularnych inicjatyw szkolnych i uczelnianych, m.in....
Ewa Kapusta
03.02.2014
Przedstawiciel Akademii Polonijnej wezwał policję w związku z awanturującymi się na terenie uczelni...
Ewa Kapusta
01.02.2014
Pierwsze kroki w świecie biznesu są stawiane przez młodych przedsiębiorców niezwykle ostrożnie,...
Ewa Kapusta
31.01.2014
Konkurs skierowany jest głównie do studentów oraz łączy w sobie możliwość rozwinięcia talentów i...
Ewa Kapusta
31.01.2014
Wydarzenia
Dwanaście Inkubatorów Innowacyjności otrzyma od MNiSW środki na wsparcie procesu zarządzania...
Ewa Kapusta
31.01.2014
Premier musi ujawnić wyniki wyborów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - orzekł...
Ewa Kapusta
30.01.2014
Od października Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach będzie kształcić przyszłe kadry dla firmy IBM...
Ewa Kapusta
30.01.2014
Poniedziałek zaczęliśmy bardzo intensywnie. Spotkanie z panią Dyrektor Działu Praw Autorskich...
Ewa Kapusta
30.01.2014
- Sytuacja zradykalizowała się i będzie się dalej radykalizowała na ulicach Kijowa, a może i innych...
Ewa Kapusta
29.01.2014
Wydarzenia
Łazik marsjański Hyperion 2, który skonstruują studenci Politechniki Białostockiej, w maju...
Ewa Kapusta
29.01.2014