Praktyki w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka umożliwiają:
•    zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności wykorzystywania wiedzy prawniczej (analizy spraw, przygotowywanie korespondencji, opracowywanie projektów opinii prawnych);
•    zajmowanie się sprawami z różnych dziedzin prawa, w tym sprawami przełomowymi dla ochrony praw człowieka w Polsce;
•    obserwowanie rozpraw sądowych;
•    pracę z doświadczonymi prawnikami oraz ekspertami;
•    uczestniczenie w konferencjach i seminariach organizowanych przez Fundację i jej partnerów;
•    zrozumienie na czym polegają działania prawne w interesie publicznym.

Praktyki semestralne w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich. Po zakończeniu semestralnych praktyk studenckich istnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy z Fundacją.

Termin: wybrany dzień w tygodniu w semestrze zimowym 2013/2014, w okresie od 25.10.2013 r. do 24.01.2014 r.

Miejsce: Warszawa, ul. Zgoda 11

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 18 października 2013 r.

Zgłoszenia (CV oraz krótki list motywacyjny) należy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

W ramach praktyk w HFPC studenci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw oraz programach merytorycznych (Program Interwencji Prawnej, Program Spraw Precedensowych, Art. 32, Klinika Niewinność, Obserwatorium wolności mediów w Polsce, Obserwatorium działalności CIA w Polsce, Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości oraz Standardy rzetelnego procesu w postępowaniach dyscyplinarnych). Ich praca będzie obejmowała opracowywanie kompleksowych raportów spraw, przygotowywanie analizy możliwych działań prawnych i ich skutków, realizacji uzgodnionych działań poprzez przygotowywanie projektów pism interwencyjnych, stanowisk i wystąpień Fundacji, opinii prawnych przedkładanych sądom i organom administracji publicznej, monitorowanie postępów w prowadzonych sprawach, w tym obserwacji postępowań sądowych, przygotowywanie publikacji na temat konkretnych spraw i osiągniętych rezultatów. - See more at: http://www.hfhr.pl/praktyki-semestralne-w-dziale-prawnym-helsinskiej-fundacji-praw-czlowieka-5/#sthash.4T0t1JHM.dpuf
W ramach praktyk w HFPC studenci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw oraz programach merytorycznych (Program Interwencji Prawnej, Program Spraw Precedensowych, Art. 32, Klinika Niewinność, Obserwatorium wolności mediów w Polsce, Obserwatorium działalności CIA w Polsce, Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości oraz Standardy rzetelnego procesu w postępowaniach dyscyplinarnych). Ich praca będzie obejmowała opracowywanie kompleksowych raportów spraw, przygotowywanie analizy możliwych działań prawnych i ich skutków, realizacji uzgodnionych działań poprzez przygotowywanie projektów pism interwencyjnych, stanowisk i wystąpień Fundacji, opinii prawnych przedkładanych sądom i organom administracji publicznej, monitorowanie postępów w prowadzonych sprawach, w tym obserwacji postępowań sądowych, przygotowywanie publikacji na temat konkretnych spraw i osiągniętych rezultatów. - See more at: http://www.hfhr.pl/praktyki-semestralne-w-dziale-prawnym-helsinskiej-fundacji-praw-czlowieka-5/#sthash.4T0t1JHM.dpuf

Wicej informacji o praktykach na stronie internetowej Fundacji.