Test konkursowy rozpocznie się o godz. 10.00, a zakończy o godz. 13.00. Test trwa 180 min. i składa się ze 150 pytań zawierających 4 możliwe propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa.

Zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona.

Drugi etap konkursu odbędzie się 29 października br. i będzie polegał na przygoltowaniu pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

180 aplikantów rozpocznie aplikację ogólną 27 stycznia 2014 r.

Aplikacja ogólna ma na celu przygotowanie aplikantów do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego lub prokuratora. Jest organizowana przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie i trwa 12 miesięcy.  Obecnie aplikanci uczestniczą w ok. 10 pięciodniowych cyklach zajęć dydaktycznych w siedzibie KSSiP, resztę dni obejmują obowiązkowe praktyki w sądach i jednostkach prokuratury. Po upływie 12 miesięcy następuje kwalifikacja aplikantów do aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Aplikacja sędziowska trwa 4,5 roku, natomiast prokuratorska – 2,5 roku.