Zamawiający może udostępnić kosztorys ofertowy wykonawcom

Zamówienia publiczne

W przetargu zamawiający żądał złożenia kosztorysu ofertowego. Po otwarciu ofert, wykonawca poprosił zamawiającego o skan kosztorysów pozostałych oferentów. Czy zamawiający może przesłać skany...

27.04.2016

Kryterium ceny jest ważne w każdym zamówieniu

Zamówienia publiczne

Kryterium ceny jest obowiązkowym kryterium oceny ofert od początku istnienia w Polsce systemu zamówień publicznych. Z biegiem czasu jego rola się zmieniała. Od uporczywego podkreślania przez wiele...

27.04.2016

ZUE z najkorzystniejszą ofertą w przetargu PKP

Zamówienia publiczne

Oferta ZUE została wybrana przez PKP PLK jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dla pierwszego etapu prac na linii nr 7 na odcinku Lublin - Dorohusk - podał portal...

26.04.2016

Polska może stracić część dotacji z UE

Zamówienia publiczne

Nie udało się wdrożyć na czas do polskiego porządku prawnego unijnych dyrektyw z zamówień publicznych. W związku z tym, w przetargach powyżej progów unijnych, dofinansowanych z pieniędzy UE, istnieje...

26.04.2016

Zamówienia in-house niekorzystne dla przedsiębiorców

Zamówienia publiczne

Oczekiwana mała nowelizacja Prawa zamówień publicznych może wprowadzić fundamentalną, niekorzystną z punktu widzenia przedsiębiorców i konsumentów, zmianę w regulacji rynku odpadów komunalnych pisze...

26.04.2016

GDDKiA planuje osiem inwestycji mostowych

Zamówienia publiczne

Osiem inwestycji mostowych planuje rozpocząć w bieżącym roku rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wśród największych jest m.in. budowa mostu przez rzekę Tyrawka w...

25.04.2016

Szkolenie dla wykonawców kontraktów drogowych

Zamówienia publiczne

Zmiany wynikające z unijnych dyrektyw, aktualne tendencje w orzecznictwie KIO istotne z punktu widzenia wykonawców uczestniczących w rynku infrastrukturalnym a także omówienie problemów, z jakimi...

25.04.2016

Vistal Gdynia zbuduje mosty na drodze S7

Zamówienia publiczne

Vistal Gdynia podpisał z firmą Metrostav umowę o wartości 49,9 mln zł brutto na wykonanie 16 mostów - podała spółka w komunikacie.

23.04.2016

Urzędy przeszkolą pracowników bez przetargu

Zamówienia publiczne

Jeśli urzędy podpiszą umowę z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, będą mogły zlecić przeszkolenie pracowników bez przetargu. Taka regulacja ma już jednak swoich przeciwników - pisze...

23.04.2016