Umowa o zamówienie publiczne nie taka oczywista

Zamówienia publiczne

W codziennej praktyce stosowania przepisów o zamówieniach publicznych dość często u wielu zamawiających pojawiają się pytania związane z tym kiedy i jaką umowę można uznać za umowę w sprawie...

05.05.2016

GDDKiA planuje remont trzech odcinków DK 19

Zamówienia publiczne

Remont trzech odcinków drogi krajowej nr 19 i zabezpieczenie osuwiska przy drodze krajowej nr 73 w miejscowości Bukowa m.in. te inwestycje zostaną zrealizowane w tym roku na Podkarpaciu przez...

04.05.2016

Sobota po nowelizacji PZP

Zamówienia publiczne

Sobota to dzień wolny od pracy, czas kiedy w końcu większość z nas może odpocząć, poświęcić się swoim pasjom, najbliższym osobom. Dotychczas sobota nie kojarzyła się co do zasady z tematyką zamówień...

04.05.2016

Konsorcjum Izostalu dostarczy rury dla Gaz-Systemu

Zamówienia publiczne

Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu o wartości 100,7 mln zł netto, na dostawę izolowanych rur stalowych dla Gaz-Systemu, została uznana za najkorzystniejszą - podała spółka w komunikacie.

03.05.2016

Stawka VAT zależy od konkretnego zamówienia publicznego

Zamówienia publiczne

Ocena, czy zastosowana przez wykonawcę w ofercie stawka VAT jest prawidłowa oraz jakie powinny być dalsze działania zamawiającego, jest nierozerwalnie związana z występującymi w danym postępowaniu...

03.05.2016

Dwóch chętnych w przetargu na blok EC Żerań

Zamówienia publiczne

W przetargu na blok gazowo-parowy w EC Żerań konsorcjum Mitsubishi Hitachi złożyło ofertę opiewająca na 1.890,2 mln zł, natomiast konsorcjum General Electric, w którego skład wchodzi jeszcze Budimex...

02.05.2016

Systra najtańsza w kolejowym przetargu na Dolnym Śląsku

Zamówienia publiczne

PLK ogłosiły listę ofert w postępowaniu przetargowym na dokumentację projektową modernizacji stacji Wałbrzych Szczawienko oraz aktualizację dokumentacji stacji Świebodzice. Najtańszą ofertę złożyła...

01.05.2016

Wielu chętnych do budowy drogi do mostu na Odrze

Zamówienia publiczne

Do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu wpłynęło dziesięć ofert potencjalnych wykonawców w przetargu na budowę drogi o długości ok. 5,4 km, która ułatwi dojazd do mostu przez Odrę w Brzegu...

30.04.2016

Ogłoszono przetarg na modernizację odcinka drogi nr 22

Zamówienia publiczne

Na 60 mln zł szacowane są koszty modernizacji odcinka drogi krajowej nr 22 przy jej wylocie z Gorzowa Wlkp. w kierunku Gdańska. W piątek prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki ogłosił przetarg na...

29.04.2016

Wada jest podstawą unieważnienia przetargu publicznego

Zamówienia publiczne

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie...

29.04.2016