Postępowanie podzielono na dwa zadania. Pierwsze obejmuje 21 stacji I linii, natomiast drugie – siedem stacji II linii. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia wyznaczono na 1 stycznia 2016 r.

Zamówienie obejmuje także utrzymanie czystości na schodach, w tym ich odśnieżanie. Wykonawca musi dysponować własnym sprzętem.

O wyborze oferty zadecyduje cena (62 proc.), posiadanie certyfikatów poświadczających jakość usług (8 proc.), deklaracja zatrudnienia na umowę o pracę (20 proc.) oraz wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2014 r. (10 proc.).

Termin składania ofert upływa 8 października 2015 r.

Źródło: www.transport-publiczny.pl