Do tego w piątek został ogłoszony również przetarg na blisko 8-kilometrową obwodnicę Bolkowa w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5.
Jak poinformowano w poniedziałek, ogłoszone w piątek przez GDDKiA postępowania dotyczą odcinków nowych tras w województwach: mazowieckim, podkarpackim, małopolskim, pomorskim i dolnośląskim.

- Droga ekspresowa S7 powiększy się o odcinki: Warszawa – Grójec (w. Warszawa Lotnisko – w. Lesznowola o długości 6,6 km, w. Lesznowola – w. Tarczyn Północ o długości 14,8 km i w. Tarczyn Północ – obwodnica Grójca o długości 7,9 km) oraz granica województw świętokrzyskiego i małopolskiego (granica województw – w. Szczepanowice o długości 23,3 km, w. Szczepanowice – w. Widoma o długości 14 km i w. Widoma - Kraków o długości 18,3 km),

Józef Edmund Nowicki,Aneta Bazan
Prawo zamówień publicznych. Komentarz>>>

- Droga ekspresowa S19 zostanie wydłużona zaś o odcinek granica województw lubelskiego i podkarpackiego – Sokołów Małopolski w tym w. Lasy Janowskie – w. Nisko Południe o długości 24,3 km oraz w. Nisko Południe – w. Sokołów Małopolski Północ o długości 29,9 km,

- W skład Metropolitalnej Obwodnicy Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S6 będą wchodzić odcinki: w. Chwaszczyno – w. Żukowo o długości 15,6 km oraz w. Żukowo – w. Gdańsk Południe o długości 15,1 km wraz z ponad 6-kilometrową obwodnicą Żukowa,

- Ponadto przybędzie 2,5 km drogi ekspresowej S17 na odcinku w. Zakręt – w. Lubelska w województwie mazowieckim oraz 7,8 km drogi klasy GP w ramach obwodnicy Bolkowa w województwie dolnośląskim w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5.

Odcinki S7 w województwie mazowieckim i małopolskim, na które ogłoszono postępowania, po wybudowaniu uzupełniają ekspresowe połączenie Warszawy z południem Polski poprzez Radom i Kielce.

Droga ekspresowa S19 biegnąca przez teren Podkarpacia połączy się z odcinkami S19 realizowanymi przez lubelski oddział GDDKiA. Zgodnie z rządowym PBDK 2014 – 2023 ekspresowa dziewiętnastka między Rzeszowem a Lublinem będzie miała długość 157,5 km.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej zapewni za pośrednictwem projektowanych węzłów dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz częściowo odciąży istniejącą Obwodnicę Trójmiasta w ciągu obecnej drogi ekspresowej S6. Pozytywny wpływ na płynność ruchu powinien być odczuwalny zarówno dla ruchu lokalnego jak i podczas wysokiego, wakacyjnego natężenia ruchu na pomorskich drogach.

Pozostałe dwa postępowania na fragment S17, łączący obecną drogę krajową nr 2 z przyszłą Południową Obwodnicą Warszawy w ciągu S2 i obwodnicę Bolkowa są krótszymi odcinkami, jednak nie mniej ważnymi w kontekście realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Linki do szczegółowych informacji zamieszczonych na stronach Oddziałów GDDKiA o ogłoszonych postępowaniach:

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19797/Ogloszono-przetargi-na-zaprojektowanie-i-budowe-S19-na-Podkarpaciu

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19886/Ruszyl-przetarg-na-realizacje-drogi-ekspresowej-S6-Obwodnicy-Metropolii-Trojmiejskiej

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19907/Przetargi-na-realizacje-S7-Warszawa-Grojec-i-S17-Zakret-Lubelska-ogloszone

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19885/Rusza-przetarg-na-projekt-i-budowe-drogi-ekspresowej-S7-granica-wojewodztwa-swietokrzyskiego-Krakow

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19884/Rusza-przetarg-na-obwodnice-Bolkowa