Producenci opakowań zapłacą, ale recykling niepewny

Samorząd terytorialny Środowisko

Przedstawiciele branży opakowaniowej krytycznie oceniają projekt ustawy o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Zarzucają, że nie rozwiązuje problemu recyklingu opakowań, a na producentów narzuca tylko parapodatek. Zgodnie z założeniami projektu, wpływy z nowej opłaty opakowaniowej trafią do gmin na zasilenie zagospodarowania odpadami komunalnymi.

10.08.2021

MON dotuje budowę strzelnic w powiatach

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs ofert "Strzelnica w powiecie 2022". Celem konkursu jest rozbudowa strzelnic w Polsce. Gminy, powiaty i województwa mogą wnioskować o dotacje w wysokości od 1,5 do 5 mln zł. Dotacja MON pokryje 20 prococent całkowitego kosztu realizacji zadania.

09.08.2021

Błyskawiczne powodzie miejskie coraz większym zagrożeniem

Samorząd terytorialny Środowisko

Rząd chce współpracy z samorządami, zwłaszcza z dużymi i średnimi miastami w sprawie przeciwdziałania tzw. błyskawicznym powodziom miejskim, które coraz częściej występują podczas burz, połączonych z nawalnymi deszczami. Przy tak intensywnych opadach miejska kanalizacja burzowa nie jest w stanie odebrać nadmiaru wody i położone niżej tereny zostają zalane.

09.08.2021

Podkowa Leśna przoduje w liczbie zaszczepionych mieszkańców

Samorząd terytorialny Koronawirus Koronawirus szczepienia

Trwają ogłoszone przez rząd konkursy dotyczące szczepień. Już w siedmiu gminach wskaźnik zaszczepienia przekroczył 60 procent. Na czele rankingu znajduje się Podkowa Leśna, tuż przed Warszawą i Poznaniem. Gminą najmniej odporną jest natomiast Czarny Dunajec. W dziewięciu gminach zaszczepiło się mniej niż 20 procent mieszkańców.

05.08.2021

NIK: Tylko połowa powiatów podejmuje działania na rzecz osób i rodzin w kryzysie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Natychmiastowa pomoc osobom i rodzinom doświadczającym kryzysu o charakterze interwencyjnym nabrała szczególnego znaczenia w czasie pandemii i wiążącej się z nią większej izolacji społecznej. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała właśnie raport, z którego wynika, że interwencja kryzysowa jest skuteczna – pod warunkiem, że do niej dojdzie.

05.08.2021

Część samorządowców sprzeciwia się "Polskiemu Ładowi"

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Przedstawiciele organizacji zrzeszających część samorządowców sprzeciwili się rozwiązaniom zaproponowanym przez "Polski Ład". Ich zdaniem samorządy stracą na tym rządowym programie ok. 150 mld złotych. To jedno wielkie oszustwo - mówił podczas spotkania korporacji samorządowych w Warszawie prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

04.08.2021

Komisje senackie przeciw powiązaniu maksymalnej stawki za śmieci od wskazań wodomierza

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Finanse samorządów

Połączone komisje senackie chcą usunięcia z noweli tzw. ustawy śmieciowej przepisu zgodnie z którym maksymalna stawka opłaty za wywóz śmieci ustalana ma być na podstawie wskazań wodomierza. Gminy już wcześniej ostro protestowały. Ich zdaniem na zmianie skorzystają nie tylko rodziny wielodzietne, ale również studenci, turyści, co jest już oczywistym nonsensem. A wiele gospodarstw domowych zapłaci więcej niż dotychczas.

03.08.2021

Ponad 200 dotacji na działalność organizacji społecznych w Polsce

Samorząd terytorialny Prawo unijne

217 organizacji społecznych działających na rzecz: ochrony praw człowieka i obywatela, pomocy grupom i osobom narażonym na wykluczenie społeczne, włączania obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną otrzymało dotacje w wysokości 10,6 mln euro w II konkursie dotacyjnym programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

03.08.2021

Prawo budowlane jest dla szarego obywatela. Rządzący budują na podstawie specustaw

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo Koronawirus

Specustawy miały być czymś wyjątkowym - na ich podstawie miały powstać tylko inwestycje ważne dla państwa i społeczeństwa. Tymczasem tworzy się je nie tylko na potrzeby budowy autostrad czy walki z pandemią, ale na ich podstawie odtwarza przedwojenny pałac, buduje lokalne drogi czy... likwiduje gminę. Zwykłe prawo budowane tu nie obowiązuje - według prawników to psucie prawa.

03.08.2021

Samorządowcy z Pomorza walczą o ustawę metropolitalną

Samorząd terytorialny Finanse

Prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie 59 samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot piszą list do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prośbą o jak najszybsze zajęcie się projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

02.08.2021

Polski Ład zachwieje finansami samorządów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne PIT

Przeszło 145 miliardów złotych w ciągu najbliższych 10 lat – tyle stracą jednostki samorządu terytorialnego na zaproponowanych w Polskim Ładzie zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych. To głównie z ich budżetów zostaną zrealizowane obietnice korzystnych zmian w PIT. Budżet państwa też ma ponieść stratę, ale o 60 miliardów złotych mniejszą.

30.07.2021

SN: Szkoły, przedszkola i straż miejska straciły pieniądze z powodu błędu gminy Ząbki

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Jednostki organizacyjne gminy muszą same zakładać rachunki bankowe dla prowadzenia działalności i gmina nie powinna za nie podpisywać w tym celu umowy z bankami - wynika z wyroku Sądu Najwyższego. Dlatego, że w razie upadku banku jej jednostki - szkoły i przedszkola - nie dostaną od Bankowego Funduszu zwrotu depozytów nawet w minimalnej części gwarantowanej.

30.07.2021

Obywatel nie wpuszczony na obrady rady gminy to naruszenie Konstytucji

Samorząd terytorialny Koronawirus

Mieszkańcowi odmówiono prawa wstępu na sesję Rady Gminy w Krościenku Wyżnym, z powołaniem się na rządowe ograniczenia pandemiczne. Tymczasem przepisy te nie mogły ustanawiać ani zakazu, ani ograniczenia wstępu obywateli na sesje rady gminy – wskazuje wójtowi Rzecznik Praw Obywatelskich.

29.07.2021

Nie tylko rząd łapie deszcz, coraz częściej także gminy

Samorząd terytorialny Środowisko

Rządowy program „Moja woda” okazał się niewystraczający i mało elastyczny. Miasta i gminy wystartowały z własnymi programami, aby zatrzymać deszczówkę, bo im mniej wody w kanalizacji, tym mniejsze koszty jej utrzymania. Z niektórych gminnych programów, w przeciwieństwie do rządowego, mogą brać udział także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie.

27.07.2021

MRiPS ma gotowy projekt zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w zajęciach centrów integracji społecznej, włącznie z okresem próbnym, oraz podniesienie górnego limitu premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych CIS - z obecnych 50 proc. do 100 proc. świadczenia integracyjnego - to niektóre z propozycji MRiPS, mających poprawić sytuację uczestników CIS. W planach są też ułatwienia w funkcjonowaniu centrów.

26.07.2021

NIK: Miasta poprawiają infrastrukturę, ale bariery architektoniczne wciąż są problemem

Samorząd terytorialny

Na przykładzie trzech miast z województwa pomorskiego: Gdyni, Kartuz i Tczewa, Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda miejska infrastruktura dla osób mających ograniczenia w poruszaniu się. Okazuje się, że mimo iż miasta analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, to każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się.

26.07.2021

Rząd: nie tylko mieszkaniówka, ale i firmy przekształcą użytkowanie wieczyste. Są propozycje

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo

Rząd chce uwłaszczyć użytkowników wieczystych komercyjnych działek. Ma to być po mieszkaniówce, kolejny etap reformy własnościowej. Skorzystają na tym przede wszystkim firmy z dużych miast, gdzie takich gruntów jest najwięcej. Samorządy nie są zachwycone tym pomysłem - zapowiadają, że będą starały się wybić go z głów polityków. Natomiast firmy czekają na nowe przepisy.

26.07.2021

Zmiany klimatu wymuszą odbetonowanie miast

Samorząd terytorialny Środowisko

Wszechobecna w polskich miastach "betonoza" coraz częściej powoduje powodzie. Problem dostrzegł rząd. Proponuje, by miasta opracowały miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Rozważa też wprowadzenie kontrowersyjnego podatku deszczowego. Będą go płacić osoby, na których nieruchomościach jest za mało zieleni. Już dziś natomiast włodarze miast i inwestorzy mają swoje patenty na walkę z „wielką wodą”.

24.07.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski