Wyrok TK, czy niekonstytucyjna ustawa? OPS-y boją się wypłacać świadczenie pielęgnacyjne

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Poprawmy prawo

Choć od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisu dotyczącego świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych minęło 7 lat, rząd nie kwapi się do zmiany przepisu. Ośrodki pomocy społecznej obawiając się kontroli wojewody wydają decyzje odmowne wiedząc, że i tak zostaną uchylone przez SKO lub sąd. A cierpią na tym osoby niepełnosprawne.

21.01.2022

Sama niezgoda nie wystarczy, aby odwołać się od decyzji w podatku od nieruchomości

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Odwołanie w sprawie decyzji w podatku od nieruchomości musi wyrażać niezadowolenie strony z decyzji. Ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze podnieść zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres swojego żądania, i co najważniejsze, wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

20.01.2022

NIK: Gminy w województwie opolskim tolerują nielegalne odprowadzanie ścieków

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Ograniczone zasoby kadrowe, brak odpowiedniego rozeznania i duży opór społeczny - to główne przyczyny nielegalnego odprowadzania do środowiska nieczystości płynnych przez właścicieli nieruchomości w województwie opolskim – wykazała kontrola NIK. Tylko 6 procent nieczystości ciekłych odbieranych było taborem asenizacyjnym i tyle samo oczyszczanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

20.01.2022

500 plus na nowych zasadach już dla 35,7 tys. dzieci

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenia Rodzina 500 plus i je wypłaca. Do tej pory wpłynęło 27,7 tys. wniosków na 35,7 tys. dzieci. Wnioski na kolejny okres świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - będzie można składać od 1 lutego 2022 r.

20.01.2022

MSWiA: Obowiązują uchwały ekwiwalentowe dla strażaków. Według prawników niekoniecznie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Uchwały rad gmin dotyczące ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych obowiązują nadal, nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 roku - ripostuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w reakcji na artykuł w Prawo.pl. A wśród prawników powstał spór, czy od 1 stycznia 2022 r. gminy nie mają prawa wypłacać ekwiwalentu.

20.01.2022

Błąd w ustawie - strażacy ochotnicy nie dostają ekwiwalentu za akcje

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Od 1 stycznia 2022 r. gminy nie mają prawa wypłacać strażakom ochotnikom ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych. Dokonanie przez gminę takiej wypłaty może być uznane za złamanie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - alarmuje dr Dariusz P. Kała, specjalizujący się w prawie ochrony przeciwpożarowej.

19.01.2022

Ulgę gazową dla przedsiębiorstw rząd musi uzgodnić z Komisją Europejską

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse publiczne

Uchwalona przez Sejm ustawa o ochronie odbiorców gazu, zakładająca zamrożenie w 2022 r. stawek taryf na gaz, jest już procedowana w komisjach senackich. Niewykluczone, że Senat przyjmie ją jeszcze w tym tygodniu. Mimo szybkiej ścieżki legislacyjnej wejście w życie ustawy może się przedłużyć, bo rozwiązania te Polska musi uzgodnić z Komisją Europejską.

18.01.2022

Samorządowcy chcą więcej pieniędzy z podatków

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Polski Ład

Samorządowcy z Ruchu Samorządowego Tak! chcą, domagają się zmian przepisów Polskiego Ładu. Chcą przyznania gminom udziału we wpłatach podatku przychodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, co najmniej w wysokości 39,34 procent, a także ustalenia udziału w tym podatku dla pozostałych JST.

18.01.2022

Warto korzystać z obiektywnej i niezależnej oceny audytora, by wdrożyć potrzebne zmiany

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Systematycznie dokonywany audyt wewnętrzny może być kluczowym wsparciem burmistrza w osiąganiu zakładanych celów, pod warunkiem, że jest wiarygodny, profesjonalnie przeprowadzony i oparty na relacji zaufania. Duże znaczenie mają umiejętności komunikacyjne audytora, jego wsłuchanie się w potrzeby audytowanego.

17.01.2022

Parkowanie „na kopercie” dla osób niepełnosprawnych kosztuje więcej

Prawo karne Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Od 1 stycznia zaparkowanie samochodu bez uprawnienia na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością, tzw. „kopercie”, grozi zapłatą 800 zł. Wzrosła też grzywna za posługiwanie się cudzą kartą parkingową oraz kartą przez osobę nieuprawnioną. Wysoka grzywna będzie też za niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej.

17.01.2022

PFRON nie pomoże przy zakupie auta, ale da pieniądze na dostosowanie posiadanego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Osoby niepełnosprawne nie mają co liczyć na pomoc PFRON przy zakupie samochodu. Mogą natomiast uzyskać pomoc na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego, stosownie do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności – twierdzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. I przypomina, że pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu.

15.01.2022

Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne - nie ma sprawiedliwych rozwiązań

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nieruchomości

Gdy społeczeństwu potrzebne są nowe drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne itp. elementy infrastruktury technicznej, wywłaszczenie okazuje się niezbędne. Jenak organy państwa winny zachować szczególną staranność, aby nie pogorszyć sytuacji życiowej osoby nim dotkniętej. Niestety, obowiązujące obecnie przepisy zdają się nie spełniać tego warunku.

15.01.2022

Jeszcze dziś gminy mogą składać uwagi do ustawy o dodatku osłonowym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Jeszcze dziś do godz. 13 gminy mogą zgłaszać uwagi dotyczące ustawy o dodatku osłonowym oraz propozycje korekt jej treści. W poniedziałek 17 stycznia zaplanowane jest spotkanie z Piotrem Dziadzio podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w sprawie ewentualnych pilnych poprawek do ustawy.

14.01.2022

Szamba wciąż problemem, ale gminy nie chcą być policjantem środowiskowym

Samorząd terytorialny Środowisko

Polskie szamba są bezodpływowe tylko z nazwy, a gminy umożliwiają pozbywanie się ścieków w sposób niebezpieczny dla środowiska – uważa NIK. Rząd szykuje przepisy, które mają ułatwić gminom kontrole i ewentualne karanie obywateli. Samorządowcy ripostują, że nie oczekują kolejnego kija, ale marchewki, czyli pieniędzy na rozwój kanalizacji i domowych oczyszczalni.

14.01.2022

Nowa ustawa ma zachęcić osoby wykluczone społecznie do zdobywania kwalifikacji

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe przepisy mają m.in. zachęcić osoby wykluczone społecznie do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centra Integracji Społecznej (CIS) w celu zdobycia kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia.

13.01.2022

Samorządy - ulga gazowa powinna objąć wszystkie podmioty komunalne

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Rząd chce objąć ochronną taryfą na gaz m.in. wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, domy dziecka i instytucje kultury. Miałyby płacić za gaz tak jak odbiorcy indywidualni. Jednak związki samorządowe apelują, żeby działania osłonowe dotyczyły wszystkich podmiotów komunalnych, świadczących powszechnie dostępne, lokalne usługi publiczne.

13.01.2022

Wystartował nabór trzeciej edycji programu „Cyfrowa gmina”

Samorząd terytorialny

Do 10 lutego potrwa trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Pieniądze można przeznaczyć na zakup sprzętu, oprogramowania i licencji, edukację cyfrową dla pracowników JST i jednostek podległych oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

12.01.2022

Maląg: Do końca stycznia można składać wniosek o dofinansowanie z programu „Opieka 75 plus”

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów

Do końca stycznia samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie z programu „Opieka 75 plus” – przypomina Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Zwraca uwagę, że w tegorocznej edycji programu, który adresowany jest do gmin do 60 tys. mieszkańców, samorządy mogą otrzymać większe dofinansowanie.

12.01.2022

Gdy lex deweloper zaczyna działać, rząd szykuje radykalne zmiany

Samorząd terytorialny Budownictwo

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce wywrócić do góry nogami przepisy tzw. lex deweloper. Jeśli nowelizacja zostanie uchwalona, z dotychczasowych rozwiązań zostanie niewiele. Problem w tym, że za zmiany zabiera się wtedy, kiedy te przepisy zaczynają w końcu dobrze funkcjonować w praktyce. A to może oznaczać jedno: koniec tej ustawy.

12.01.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski