Petent poczeka i poszuka – organ może dowolnie wstrzymać bieg sprawy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus

Ogłoszenie o wstrzymaniu wszystkich spraw przez organ – to nowe rozwiązanie wprowadzone tzw. tarczą 6.0. Co więcej – organ nie musi podawać powodów zawieszenia biegu terminów, ani doręczać stronom informacji – muszą sobie poszukać zawiadomienia na stronie internetowej lub w BIP. Ustawa przewiduje też ponowne wstrzymanie biegu terminów za zgodą organu wyższego stopnia.

18.12.2020

Sąsiad wrzuca śmieci do jednego worka? Ma odpowiadać za to sam

Samorząd terytorialny Środowisko

Resort klimatu pracuje nad projektem umożliwiającym odejście przez gminy od tzw. odpowiedzialności zbiorowej za brak segregacji śmieci w blokach. Rozwiązanie to wiąże się z praktycznymi problemami, jak przypisanie worków do konkretnego lokalu i postępowanie dowodowe zmierzające do ustalenia, że to właśnie w tym worku odpady nie są należycie gromadzone.

17.12.2020

Raport Watchdog Polska o gotowości gmin do zdalnej obsługi mieszkańców - są przeszkody

Samorząd terytorialny Nowe technologie Koronawirus

Awaryjna platforma ePUAP, brak elektronicznego obiegu dokumentów wewnątrz urzędu, brak przeszkolonych pracowników czy brak odpowiedniej liczby podpisów kwalifikowanych – to tylko część problemów, z jakimi muszą mierzyć się petenci chcący załatwić sprawę przez internet - wynika z raportu Sieci Obywatelskiej Watchdog.

16.12.2020

Komisja rewizyjna w organach samorządu

Samorząd terytorialny

Uprawnienia kontrolne organów stanowiących w samorządzie mogą być wykonywane przez ich organy wewnętrzne, a w szczególności przez komisje rewizyjne. Komisja rewizyjna jest pomocniczym organem wewnętrznym rady lub sejmiku, powołanym do realizacji ich kompetencji kontrolnych.

16.12.2020

Jeden wzór deklaracji na podatek od nieruchomości nie rozwiązuje problemów firm

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Do końca stycznia firmy będą musiały złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na 2021 rok. Będą mogły zastosować jeden wzór formularza, obowiązujący we wszystkim gminach. Trzeba będzie w nich odrębnie wskazywać poszczególne nieruchomości. Podanie zbiorczych wartości nie wystarczy. Skarbówka będzie mogła od razu przeanalizować przedmiot opodatkowania.

16.12.2020

Sejm rozpatrzy zmiany w kpa i ustawę o farmach wiatrowych

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Jutro tj. 16 grudnia br. pod drugie czytanie ma zostać poddany projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych na morzu. Rozpatrzone ma być także sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, który wprowadza wydawanie zaświadczeń w postaci elektronicznej.

15.12.2020

TK: Fundacja może skarżyć do sądu bezczynność prezydenta w sprawie konkursu

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Od rozstrzygnięć prezydenta miasta w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przysługuje stosowna skarga do sądu administracyjnego - orzekł Trybunał Konstytucyjny 15 grudnia br. Fundacja ma prawo też skarżyć do sądu bezczynności tego organu po ogłoszeniu konkursu. W skutek tego wyroku Fundacja może żądać wznowienia postępowania w sprawie konkursu.

15.12.2020

Rzecznik Praw Dziecka zarzuca samorządom, że opóźniają wypłaty 500 plus

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do minister rodziny i polityki społecznej, by wyjaśniła samorządom, jak należy działać na rzecz dobra wszystkich rodzin. Jego zdaniem samorządy coraz częściej bezzasadnie odmawiają rozpatrywania wniosków o prawo do świadczeń rodzinnych i wychowawczego.

15.12.2020

Samorządy oszczędzają na kadrach – tną podwyżki, nagrody, premie i etaty

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Wstrzymane podwyżki, dodatki, premie czy nagrody, zamrożone wakaty – finansowy kryzys w samorządach bezpośrednio wpływa na sytuację pracowników urzędów i jednostek podległych. Samorządowcy nie ukrywają, że jeżeli będzie jeszcze gorzej, mogą być zmuszeni do zwolnień czy blokad dodatkowych wynagrodzeń. Niestety, w wielu instytucjach nie będzie też w tym roku świątecznych prezentów.

15.12.2020

Samorządy zorganizują transport bezpośredni dla niepełnosprawnych dzięki grantom z PFRON

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Przewozy door-to-door będą od przyszłego roku realizowane w samorządach dzięki realizacji pilotażowych projektów transportu dla osób wymagających wsparcia w przemieszczaniu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił właśnie listę rankingową wniosków o przyznanie grantu. Oprócz przejazdów sfinansować będzie można instalację podjazdów w budynkach czy windy.

14.12.2020

Wydatki na rozwój wyróżniają najlepsze samorządy

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Gmina Kleszczów koło Bełchatowa, miasto i gmina Polkowice, a także miasta Krynica Morska i Świnoujście - zwyciężyły w tegorocznej edycji rankingu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i powiatów grodzkich. Warszawa znalazła się dopiero na drugim miejscu w kategorii miast, a zaraz za stolicą uplasowało się Opole.

14.12.2020

Akcja "Masz głos" rozpoczyna serię rozmów o wyzwaniach w pracy samorządowca

Samorząd terytorialny

„Samorząd od kuchni” to cykl rozmów z samorządowcami, który rozpoczyna Akcja Masz Głos Fundacji Batorego. Pierwszym gościem będzie Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Szymon Osowski, prezes Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, zapyta go między innymi, jak dziś w Polsce wygląda rządzenie na poziomie lokalnym.

14.12.2020

Pojęcie modernizacji nie wróci do prawa budowlanego

Samorząd terytorialny Budownictwo

Nie ma potrzeby przywrócenia w Prawie budowlanym pojęcia „modernizacja” – ocenia Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Zdaniem resortu prowadziłoby to chaos pojęciowy w przepisach prawa. Jednak zdaniem części samorządowców rozróżnienie między „remontem”, a „modernizacją” skróciłoby czas inwestycji i zmniejszyło koszty.

14.12.2020

Kto się boi nowego Prawa zamówień publicznych?

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

Nowe Prawo zamówień publicznych powinno wejść w życie od 1 stycznia. Tymczasem wiele samorządów w ostatnich dniach apelowało o wydłużenie vacatio legis. Dyskusja na temat późniejszego wprowadzenia ustawy to najczęściej efekt braku rozporządzeń do niej, oraz braku wiedzy jak przygotować dokumenty według tej ustawy i w efekcie strach zamawiających przed nowymi przepisami – zauważa dr Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska

14.12.2020

Domy Wczasów Dziecięcych trzeba dostosować do współczesności

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty

Domy Wczasów Dziecięcych to relikt z poprzedniej epoki, nie przystaje do dzisiejszych czasów, ale ma się dobrze, a raczej miał do tej pory, dzięki podwójnemu, a czasem nawet potrójnemu finansowaniu. Samorządowcy postanowili urealnić przepisy, zlikwidować podwójne finansowanie. Powstał projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego tych placówek.

14.12.2020

Rząd walczy z oddawaniem przez gminy szkół i... premiuje to finansowo

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Finansowanie oświaty Poprawmy prawo

Zmiany prawa z ostatnich kilku lat mocno ograniczyły autonomię samorządów w kwestii swobodnego kształtowania sieci szkół. Jednak nadal przepisy, zwłaszcza te dotyczące finansowania, premiują gminy, które omijają Kartę Nauczyciela, wyzbywając się zadań oświatowych na rzecz stowarzyszeń i podmiotów prywatnych. Zdaniem samorządowców i nauczycielskich związków potrzebna jest spójna polityka w tym zakresie.

14.12.2020

Drzewo na miedzy sadzić można, ale lepiej trochę dalej

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Prawo nie reguluje, w jakiej odległości od działki sąsiada możemy sobie posadzić drzewo czy modne tuje. Na ogół nie przewidujemy, że po tym jak one urosną, mogą spowodować zniszczenia na nieruchomości obok. Poszkodowany może wtedy bronić swoich praw w sądzie, ale takie postępowania są zwykle długotrwałe, kosztowne i bardzo często pogarszają stosunki sąsiedzkie.

12.12.2020

Śląskie samorządy apelują o usprawnienie walki ze smogiem

Samorząd terytorialny Środowisko

Brakuje kompleksowej, wielopoziomowej, a przy tym jednolitej strategii walki z zanieczyszczonym powietrzem – uważa Śląski Związek Gmin i Powiatów. Zdaniem samorządowców kluczowe jest szybkie uruchomienie i wykorzystanie do obsługi programu Czyste Powietrze sieci placówek bankowych.

11.12.2020

Las przy Pałacu Kultury? Przed nabyciem trzeba sprawdzić, czy działka nie będzie zalesiana

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo Poprawmy prawo

Czy tu będzie las? Sprzedający działkę musi udokumentować, czy nie dotyczą jej plany zalesienia, nawet gdy - jak w centrach miast – w pobliżu nie ma lasów. Zaświadczeń żądają notariusze, bo muszą sprawdzać, czy do działki nie ma ustawowych praw pierwokupu. To problem obywateli i nawał pracy dla urzędników, bo są absurdy typu leśność działki pod blokiem.

11.12.2020

Watchdog: Media zależne od władzy osłabiają media prywatne

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Media należące lub zależne od władzy osłabiają konkurencyjne i niezależne media prywatne – uważa Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która od dawna bada wydawanie gazet przez samorządy. W kontekście przejęcia przez Orlen wydawcy gazet lokalnych organizacja podkreśla, że zasada wolności środków społecznego przekazu wyklucza istnienie jakichkolwiek mediów prawnie podporządkowanych władzy.

10.12.2020