Od początku 2022 r. ma być  górny próg opłat za śmieci naliczanych metodą wodną

Samorząd terytorialny Środowisko

Od 1 stycznia przyszłego roku wprowadzimy górny próg opłat za gospodarkę odpadową naliczanych metodą wodną - poinformował w czwartek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. I dodał, że nie powinien on przekraczać 150 zł. Poinformował, że wydał polecenie, aby przygotować przepisy doprecyzowujące tę metodę ustalania przez samorządy opłat za śmieci.

26.08.2021

Ministerstwo i NSA różnią się, gdzie zgłaszać zbywany pojazd

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Transport

Samorządowcy domagają się doprecyzowania przepisu dotyczącego zgłaszania zbycia pojazdów. Dochodzi bowiem do sporów kompetencyjnych między starostami o to, czy właściwym jest ten ze względu na miejsce zamieszkania zgłaszającego, czy miejsce rejestracji pojazdu. Ministerstwo Infrastruktury dostrzega problem i obiecuje zmianę, ale nie wskazuje terminu.

26.08.2021

WSA: Minister zdrowia rażąco naruszył procedurę przy przejęciu Szpitala Północnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Opieka zdrowotna

O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Jednak tak się nie stało. Szpital Solec (Północny) w ogóle nie brał udziału w postępowaniu, gdyż minister zdrowia nie zapewnił mu w żaden inny sposób czynnego udziału, nie powiadomił o postępowaniu, do czego był zobowiązany

25.08.2021

OPZZ domaga się co najmniej 12 proc. podwyżki wynagrodzeń w budżetówce

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podtrzymuje postulat co najmniej 12-procentowej w przyszłym roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Zapowiada jednocześnie podjęcie zgodnych z prawem działań, aby przypomnieć, że bez pracowników tej sfery polskie państwo nie jest w stanie funkcjonować.

25.08.2021

Gminy chcą bezpłatnego dostępu do ksiąg wieczystych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Budownictwo

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wystąpi do resortu sprawiedliwości z wnioskiem o opracowanie przepisów dających gminom bezpłatny dostęp do ksiąg wieczystych. Wskazuje, że to konieczne, aby miasta mogły m.in. weryfikować, czy osoba ubiegająca się o nabycie mieszkania komunalnego nie dysponuje mieszkaniem położonym w innej miejscowości.

25.08.2021

Błąd w księdze wieczystej? Bo brakuje kompetentnych klasyfikatorów gleboznawczych

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Właściwe sklasyfikowanie gruntów jest podstawą m.in.: planowania przestrzennego, wymiaru podatków, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, czy statystyki publicznej. Tymczasem klasyfikatorami gleboznawczymi są często osoby przypadkowe, bez odpowiedniej wiedzy. Może więc dochodzić do błędów - alarmuje rzecznik praw obywatelskich.

24.08.2021

Skarbnik gminy to urzędnik z konkursu, ale za zgodą rady

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Postępowanie zmierzające do wyłonienia skarbnika jednostki samorządu terytorialnego ma charakter merytoryczno – polityczny. To oznacza, że kandydat wyłoniony w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze musi uzyskać jeszcze akceptacje organu stanowiącego, czyli odpowiedniej rady gminy, powiatu lub województwa. Nie ma możliwości „pełnienia obowiązków” na tym stanowisku.

24.08.2021

Samorządy wykazują nadwyżkę, bo nie rozliczyły wydatków

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Ministerstwo Finansów poinformowało właśnie, że po pierwszym półroczu nadwyżka finanasowa w samorządach wyniosła 22,4 mld zł, co ma świadczyć o coraz lepszej ich kondycji. Jednak samorządowcy nie podzielają optymistycznej narracji rządu. Przekonują, że nadwyżka zniknie do końca roku, bo rozpoczynają rozliczanie wydatków. A te są coraz wyższe, choćby przez galopujące ceny.

24.08.2021

Prezydent podpisał zmiany w opodatkowaniu nieruchomości lotniczych

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przewiduje ona zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Dla wielu gmin ten podatek to znacząca pozycja w budżecie. Samorządowcy obawiają się problemów, które zrodziło zwolnienie gruntów pod infrastrukturę kolejową.

23.08.2021

„Czyste Powietrze” - kolejny wydłużony termin dla gmin

Samorząd terytorialny Środowisko

Do 15 września gminy mogą wnioskować o dodatkowe środki finansowe w ramach pakietu zachęt w programie „Czyste Powietrze”. – przypomina Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do tej pory, do programu przystąpiło prawie dwa tysiące gmin decydując się między innymi na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych.

23.08.2021

WSA: Zasypanie gminy wnioskami o dostęp do informacji to nie nadużycie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Konstytucja gwarantuje prawo do informacji o sposobie wydatkowania majątku publicznego. Dlatego nawet masowe składanie wniosków do różnych podmiotów gminy nie jest nadużyciem tego prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

21.08.2021

8 tys. wniosków w Programie Inwestycji Strategicznych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Niemal 8 tysięcy wniosków złożyły jednostki samorządu terytorialnego w pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – poinformowała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Do podziału jest 20 mld złotych, samorządy złożyły wnioski na łączną kwotę 93 mld złotych.

19.08.2021

Rząd daje samorządom dodatkowe 8 mld zł i zapowiada stabilne dochody

Samorząd terytorialny Polski Ład

Dodatkowe 8 mld zł w tym roku dla jednostek samorządu terytorialnego, gwarantowany poziom dochodów z tytułu PIT i CIT na poziomie co najmniej roku poprzedniego oraz nowa subwencja rozwojowa – takie rozwiązania programu Polski Ład dla samorządów, które przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Samorządowcy czekają na konkretne propozycje i zarzucają, że rząd manipuluje liczbami.

18.08.2021

Rząd zdecydował - dodatek 12 tys. zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Nowe świadczenie ma być wypłacane od 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Projekt trafi teraz do sejmu.

17.08.2021

Rząd zajmie się projektem nowelizacji przepisów dotyczących nielegalnej migracji

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o nowelizację przepisów dotyczących nielegalnej migracji, którego celem ma być usprawnienie przebiegu postępowań ws. zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia RP i przeciwdziałanie nadużywania procedury uchodźczej. Rząd tłumaczy, że to odpowiedź na sytuację migracyjną na granicy zewnętrznej UE.

16.08.2021

Prezydent podpisał - wojewoda sprawniej przypilnuje majątku państwa

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Wzmocnienie nadzoru wojewodów nad gospodarowaniem nieruchomościami przez organy reprezentujące w tym zakresie Skarb Państwa, jak również uproszczenie związanych z tym procedur – zakłada podpisana przez prezydenta ustawa z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

16.08.2021

Pod pretekstem walki z COVID-19 rady gmin ograniczają jawność działania

Samorząd terytorialny RODO

Możliwość obrad rad gmin czy miast w trybie zdalnym może wyłączać z nich obywateli i naruszać prawo ich dostępu do informacji publicznej oraz zasadę jawności działania organów samorządu terytorialnego – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Przyznaje, że od wejścia w życie przepisów ustawy "kowidowej" o organizacji i prowadzeniu obrad w trybie zdalnym RPO dostaje wiele skarg obywateli.

16.08.2021

NSA: Kursanci nie wyjeżdżali na miasto, bo za wolno jeździli

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego prezydent Łodzi słusznie zakazał przedsiębiorcy prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Były też podstawy do skreślenia skarżącego z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców szkolących kierowców. Naruszenia zaś dotyczyły zaniechania wyjazdów kursantów na miasto z powodu dużego natężenia ruchu i korków ulicznych.

14.08.2021

Administracja nie radzi sobie z "bombami ekologicznymi", rząd szykuje drakońskie kary

Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko

Rośnie liczba nielegalnych wysypisk, także tych z odpadami niebezpiecznymi. Samorządy zostały pozostawione same sobie. Mogą co najwyżej oznaczyć „bombę ekologiczną” i liczyć, że nie wybuchnie, ani wyleje się. Ministerstwo Klimatu zapowiada zmianę przepisów, które mają zaostrzyć kary za przestępstwa śmieciowe. Czy jednak same represje rozwiążą problem?

14.08.2021

NIK o dotowaniu stołecznych instytucji kultury: zgodnie z prawem, ale nie zawsze przejrzyście

Samorząd terytorialny

NIK skontrolowała Urząd m.st. Warszawy oraz 10 stołecznych instytucji kultur i sprawdziła, jak wyglądało udzielanie dotacji podmiotowych i celowych. Okazuje się, że działania w tym zakresie w latach 2018-2020 były zgodne z prawem, ale proces dotowania zadań i programów był nieprzejrzysty i stwarzał ryzyko uznaniowości w dysponowaniu środkami publicznymi.

13.08.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski