NSA: Uchwała rady nieważna, nawet jeśli głos radnego nie miał znaczenia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Udział w głosowaniu radnego, który ze względu na swój interes prawny podlegał wyłączeniu, należy zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa. Nie ma przy tym znaczenia czy miał on decydujący wpływ na podjęcie uchwały. Uznanie, że doszło tylko do nieistotnego naruszenia prawa, doprowadziłoby do zdegradowania znaczenia ustawowego zakazu - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

18.07.2022

Kłos, młot i bocian - z herbami gmin są problemy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Herby i weksylia samorządów muszą spełniać wymogi ustawowe. Czuwa nad tym państwowa Komisja Heraldyczna. Procedury mogą trwać latami, a koszty zmian są niemałe. Nowe herby, proporce czy sztandary wprowadza rocznie niespełna 30 samorządów. Tymczasem herbami nie spełniającymi wymogów wciąż posługuje się aż jedna trzecia spośród 2500 polskich gmin.

16.07.2022

Czwórmiasto - wspólna strategia Tarnobrzega, Stalowej Woli, Niska i Sandomierza

Samorząd terytorialny

Miasta: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko i Sandomierz planują wspólną strategię rozwoju i w tym celu samorządy powołały Stowarzyszenie Czwórmiasto. Projekt ma poparcie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które zachęca do partnerstwa ponad granicami administracyjnymi i wspólnego realizowania działań oraz wdrażania różnorodnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

15.07.2022

Ustawa podpisana - gminy będą musiały bardziej ewidencjonować opróżnianie szamb

Samorząd terytorialny Środowisko

Gminy otrzymają narzędzia, aby kontrolować, czy mieszkańcy opróżniają szamba zgodnie z przepisami i czy mają podpisane umowy z firmami asenizacyjnymi. Uproszczona zostanie procedura wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. Samorządy obciążone zostaną dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi - zakłada podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy Prawo wodne i innych ustaw.

15.07.2022

Akty prawa miejscowego, choć obowiązują powszechnie, to na ograniczonym terenie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Akty prawa miejscowego są jednymi ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. Ustawowo upoważnione do ich stanowienia są organy jednostek samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Choć obowiązują powszechnie, to tylko na ograniczonym terenie.

15.07.2022

Miasta i gminy z tytułami lidera edukacji

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Miasto Gdynia, Miasto Białystok, Miasto Lublin, Miasto Katowice, Gmina Tarczyn, Gmina Rzekuń, Gmina Wieliczka, Miasto Aleksandrów Łódzki, Miasto Bieruń, Miasto Wodzisław Śląski, Miasto Pszczyna, Gmina Łukowica zostały wyróżnione w tegorocznej edycji konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”.

13.07.2022

Rząd nie planuje zmian w zasadach wypłacania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymują bezterminowo świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Jednak obowiązuje ich kryterium dochodowe, a jeśli zostanie ono przekroczone, świadczenie jest pomniejszane. Resort rodziny nie zgadza się na wprowadzenie preferencji dla tej grupy w sprawie kryterium dochodowego.

13.07.2022

Pływać kajakiem po Bugu można, ale tylko teoretycznie

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Wojsko

Na odcinku rzeki Bug, która stanowi granicę z Białorusią, można pływać kajakiem i łowić ryby. Teoretycznie, bo nadal stoją tam zasieki z concertiny. Irytują się właściciele wypożyczalni kajaków, organizatorzy spływów, narzekają kajakarze. Straż graniczna wyjaśnia, że rekomendowała usunięcie concertiny, ale zaznacza, że zakaz zbliżania się do granicy zniesiono dopiero 1 lipca, więc to musi potrwać.

12.07.2022

Rząd luzuje normy dla węgla, a w samorządach próby osłabiania uchwał antysmogowych

Samorząd terytorialny Środowisko Nieruchomości

Czy walka ze smogiem stanie się w Polsce fikcją? Rząd zezwala na sprzedaż gorszej jakości węgla, tłumacząc to sytuacją geopolityczną. Pojawiają się też pierwsze próby demontażu uchwał antysmogowych. W Krakowie, mieście, w którym wprowadzono zakaz palenia węglem i drewnem, podejmowane są próby zniesienia zakazu palenia tym ostatnim surowcem.

12.07.2022

Do parlamentu ukraińskiego trafił dziś projekt ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski

Samorząd terytorialny Ukraina

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski na Ukrainie - poinformowało w poniedziałek biuro prezydenta Ukrainy. Projekt ustawy to znak wdzięczności dla polskiego narodu za solidarność i wsparcie dla Ukrainy w warunkach rosyjskiej agresji zbrojnej oraz realizacja zasady wzajemności.

11.07.2022

NIK: Nieudana reforma pieczy zastępczej nad dziećmi

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne

Zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane w skontrolowanych domach dziecka nie zapewniły wychowankom zindywidualizowanego i wystarczającego wsparcia, w szczególności specjalistycznego, adekwatnego do zdiagnozowanych okoliczności. Placówki skupiały się głównie na zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych wychowanków - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

11.07.2022

NSA: Nie ma przepisu pozwalającego na wypłatę odszkodowania nabywcy wierzytelności

Samorząd terytorialny Drogi Wymiar sprawiedliwości

Nie jest stroną postępowania nabywca wierzytelności w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w wyniku zdarzenia lub aktu ze sfery prawa publicznego. Źródłem interesu prawnego jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki czynności prawnej - stwierdził w uchwale siedmiorga sędziów Naczelny Sąd Administracyjny.

11.07.2022

Podziemne garaże są wciąż różnie opodatkowane

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Budownictwo

Wciąż jest problem odmiennych stawek podatku od podziemnych stanowisk garażowych w budynkach wielorodzinnych. Podatek zależy od tego, czy jest to odrębna własność, czy tzw. pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego. Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny interweniuje w tej sprawie u ministra finansów. Sprawa miała już być uregulowana prawnie, jednak potrzebne do tego przepisy nie trafiły do ustawy.

09.07.2022

System automatycznie zawiesza prawo jazdy, a oddaje ręcznie za 50 groszy

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Większość kierowców jest przekonanych, że po zakończeniu trzymiesięcznej kary zatrzymania prawa jazdy automatycznie mogą prowadzić pojazd. Tym bardziej, że cały czas posiadają blankiet tego dokumentu. Automatu jednak nie ma. Obywatel musi pofatygować się do wydziału komunikacji, który wydał dokument i zapłacić opłatę skarbową w wysokości… 50 groszy. Wtedy dopiero ponownie ma uprawnienie.

09.07.2022

Bariera informacyjna główną przeszkodą w podejmowaniu pracy zgodnie z posiadanymi przez Ukraińców kwalifikacjami

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Ukraina

Decyzję o uznaniu zagranicznych kwalifikacji obywatela Ukrainy chcącego pracować w zawodzie, który nie jest w Polsce zawodem regulowanym, podejmuje bezpośrednio pracodawca. W przypadku ubiegania się o pracę w zawodach regulowanych, obywatela Ukrainy obowiązują co do zasady takie same wymogi, jak obywatela Polski – twierdzi MRiPS.

08.07.2022

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe można opłacić nadgodziny w związku z alarmem BRAVO i CHARLIE-CRP

Samorząd terytorialny Prawo pracy Compliance

Wydatki za nadgodziny dla pracowników urzędu miasta realizujących dodatkowe zadania w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stopni alarmowych można pokryć z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wprowadzenie stopni alarmowych wiąże się z zagrożeniem o charakterze terrorystycznym, ma więc charakter sytuacji kryzysowej – wynika z opinii RIO w Gdańsku.

07.07.2022

Gminy zwrócą więcej za dowóz niepełnosprawnego dziecka - sejmowe komisje za projektem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Sejmowe komisje poparły senacki projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe, która zmienia zasady zwrotu kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do placówki edukacyjnej rodzicom, którzy dowożą dziecko sami. Ministerstwo Edukacji i Nauki patrzy przychylnie na proponowane zmiany. Jednak sprzeciwia im się Związek Powiatów Polskich, który uważa, że dotychczasowe zasady zwrotu kosztów za dowóz dziecka są dobre.

06.07.2022

Uchodźca z Ukrainy czeka na orzeczenie o niepełnosprawności tyle co Polak

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do minister rodziny i polityki społecznej zwraca uwagę na dodatkowe trudności w uzyskaniu polskiego orzeczenia o niepełnosprawności przez uchodźców z Ukrainy. O problemie tym mówią także samorządy. Tymczasem powiatowe zespoły orzecznicze nie odnotowują lawinowego wzrostu liczby wniosków uchodźców o orzeczenia, a ich wydawanie idzie coraz lepiej.

06.07.2022

RPO chce zbadania konstytucyjności przepisów dotyczących utraty prawa wybieralności

Prawo karne Samorząd terytorialny Ordynacja

Nowelizacja przepisów w 2019 r. spowodowała, że wójt, burmistrz, prezydent miasta traci prawo wybieralności nie tylko za skazanie na karę pozbawienia wolności, ale także każde prawomocne skazanie np. na karę grzywny. Prawo różnicuje jednak sytuację skazanych od tego, czy wyrok uprawomocnił się przed wejściem w życie nowelizacji, czy też po. Cześć zachowała stanowisko, część je utraciła.

05.07.2022

Rząd chce srogo karać samorządy za nieterminowe składanie sprawozdań z ochrony środowiska

Samorząd terytorialny Środowisko

Od 50 tys. do pół miliona zł ma wynosić kara dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub starosty za to, że nie złoży na czas sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza. Do 10 tys. zł ma wynieść kara za nieprzekazanie w terminie sprawozdań czy ankiet Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. - To szukanie pieniędzy, a nie rozwiązywanie problemów - oceniają samorządy.

05.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski