Wiele spraw urzędowych można załatwić online, ale niektórych się nie da

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie

Mimo wielu e-usług, jakie udało się uruchomić w administracji, wciąż do załatwienia niektórych spraw trzeba stawić się osobiście przed urzędnikiem. To między innymi rejestracja zgonu, oświadczenie o uznaniu ojcostwa czy odbiór karty pojazdu. Przy kontaktach online trzeba pamiętać o posiadaniu zdalnej możliwości potwierdzenia tożsamości.

15.03.2021

Samorządy: Krajowy Plan Odbudowy dyskryminuje metropolie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Unia Metropolii Polskich ustosunkowała się krytycznie do opracowanego przez rząd Krajowego Planu Odbudowy. W ocenie prezydentów 12 największych polskich miast dokument, który ma być podstawą wydatkowania – do 2026 r. – prawie 60 mld euro dyskryminuje miasta i ich obszary metropolitalne, wielokrotnie czyniąc z nich beneficjentów drugiej kategorii.

12.03.2021

Mniej pojemników w śmietnikowej altance tylko za zgodą ministra

Samorząd terytorialny Środowisko

Optymalnym dla gmin rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zasady, w myśl której decyzja ministra klimatu i środowiska pozwalająca gminie wprowadzić węższy, na przykład trzy-pojemnikowy system odbioru odpadów komunalnych, byłaby wydawana bezterminowo, pod sankcją jej cofnięcia w sytuacji gdy samorząd nie spełnia określonych wymogów - mówi Maciej Kiełbus,

12.03.2021

W Krajowym Planie Odbudowy zabrakło wsparcia dla gmin uzdrowiskowych

Samorząd terytorialny Środowisko Opieka zdrowotna

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP zauważa, że Krajowy Plan Odbudowy nie zawiera wsparcia dla gmin uzdrowiskowych. Zdaniem samorządowców uzdrowiska to obszary, które nie mogą funkcjonować bez infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej powstającej przy wsparciu środków zewnętrznych.

11.03.2021

NIK: Gospodarowanie nieruchomościami przez zachodniopomorskie samorządy do poprawy

Samorząd terytorialny

Atrakcyjność turystyczna województwa zachodniopomorskiego powoduje, że popyt na nieruchomości na tych terenach jest szczególnie duży, co z jednej strony ma wpływ na ich ceny, z drugiej może wpływać na nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami, w tym o charakterze korupcyjnym - stwierdza Najwyższa Izba Kontroli

11.03.2021

Ministerstwo przedłuża prace nad centralizacją szpitali, samorządy zaniepokojone

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia

Ministerialny zespół po miesiącu wytężonej pracy nie zdołał przygotować raportu o stanie szpitali ani propozycji rozwiązań. Dlatego szef resortu zdrowia, był zmuszony dać mu czas dodatkowy – do 31 marca. Przedstawicieli samorządów nie ma w zespole, tymczasem są one – zwłaszcza powiaty oraz miasta na prawach powiatów – zainteresowane jego pracami i planami resortu zdrowia.

11.03.2021

Nie ma nagród za spis dla gminnych komisarzy, a były miliony na promocję

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Pieniądze dla wójtów, burmistrzów i prezydentów za spis powszechny powinny być obligatoryjne. Mimo nazwy nie są nagrodą, a wynagrodzeniem za konkretną pracę, która - obok pełnienia funkcji włodarza - wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Z powodów oszczędności przez pandemię nie dostali środków za spis rolny, mimo że jednocześnie na jego promocję wydano miliony.

11.03.2021

Gminy wiejskie: Dla poprawy powietrza pilnie potrzeba specjalnego programu gazyfikacji

Samorząd terytorialny Środowisko

W nowelizacji Prawa ochrony środowiska należy uwzględnić ustanowienie specjalnego programu gazyfikacji, szczególnie na obszarach wiejskich oraz w małych miastach – uważa Związek Gmin Wiejskich RP. To ważne dla poprawy powietrza, tymczasem dostęp do gazu sieciowego ma na tych terenach tylko 25 procent mieszkańców.

10.03.2021

Uchwała krajobrazowa – trudna, droga, ale mimo przeszkód możliwa do podjęcia

Samorząd terytorialny Środowisko

Chaos reklamowy w wielu miejscowościach kłuje w oczy, tymczasem samorządy „boją się” uchwał krajobrazowych, dzięki którym wprowadzić można ład przestrzenny. Wskazują na trudności z realizacją takich uchwał i kwestionowanie ich przez sądy i wojewodów. Jednak takie przeszkody nie przekreślają możliwości podjęcia uchwały w przyszłości, o ile zostanie ona poprawiona.

10.03.2021

Rząd przyjął projekt o społecznych agencjach najmu pośredniczących w wynajmie mieszkań

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Budownictwo

Rząd przyjął projekt ustawy, zgodnie z którą do obrotu prawnego wprowadzony zostanie model pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami, które ze względu na dochody nie mogą wynająć mieszkania na zasadach komercyjnych. Między tymi podmiotami pośredniczyć mają społeczne agencje najmu.

09.03.2021

Strategia rozwoju ponadlokalnego to katalizator współpracy samorządów

Samorząd terytorialny

Praca nad strategią ponadlokalną, opartą na wspólnocie problemów, czynników rozwojowych, wspólnocie szans i zagrożeń będzie dla wielu włodarzy jednym z pierwszych doświadczeń współpracy z innymi samorządami, do tej pory postrzeganymi jako konkurencja w rywalizacji o mieszkańców, dochody z podatków i środki unijne – pisze dr Joanna Cieślińska z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.

09.03.2021

Kadry w administracji - ubywa służby cywilnej, rekrutacja coraz mniej transparentna

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

W administracji państwowej ubywa służby cywilnej, a coraz więcej stanowisk obsadzanych jest według ustawy o pracownikach urzędów państwowych, która stawia mniejsze wymogi co do transparentności naboru. Procedowany w Sejmie projekt może jeszcze pogorszyć te proporcje. Plagą jest też zatrudnianie osób „pełniących obowiązki”, co poza krótkimi okresami jest nadużyciem prawa.

09.03.2021

W tym tygodniu nabory dla gmin i powiatów na inwestycje w bezpieczeństwo pieszych

Samorząd terytorialny Transport

Jeszcze w tym tygodniu wojewodowie ogłoszą nabory dla gmin i powiatów na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach lokalnych – zapowiedział Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. Samorządy będą mogły uzyskać pieniądze na doświetlenie czy oznakowanie przejść z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

08.03.2021

Samoocena w kontroli zarządczej, czyli sukces porażki i lekcja, by nie powtarzać błędów

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Samoocena w kontroli zarządczej nie jest oceną osoby - jej ideą jest ulepszenie komunikacji wewnętrznej oraz wzmocnienie relacji pomiędzy kierownictwem i pracownikami. Jedni i drudzy dokonują samooceny za pomocą ankiet. Ludzie lubią być wysłuchani, ale często boją się zgłaszać uwagi, warto więc zapewnić ankietowanym anonimowość i możliwość wnoszenia spostrzeżeń – mówi audytor Patrycja Szulin.

08.03.2021

Urzędnik i sołtys w kolejce - wątpliwości wokół szczepień samorządowców

Samorząd terytorialny Koronawirus

Uwzględnienie samorządowców w programie szczepień budzi wątpliwości – urzędnicy są narażeni na zakażenie, ale wielu pracuje z domu. Ryzyko przy kontaktach w urzędach jest duże, więc chcą ubiegać się o szczepienia. Tym bardziej że szczepieni mają być prowadzący zajęcia online wykładowcy akademiccy. Minister od rozwoju samorządów pracuje nad wpisaniem ich jako „niezależnej grupy zawodowej”.

06.03.2021

Samorządy chcą „okrągłego stołu” w sprawie transformacji górniczej i energetycznej

Samorząd terytorialny Środowisko

Samorządowcy z gmin górniczych i reprezentanci biznesu okołogórniczego chcą powołania „śląskiego okrągłego stołu” dotyczącego transformacji górniczej i energetycznej. Jak podkreślają, zostali pominięci w rozmowach na temat zmian. Swoje oczekiwania przedstawili wiceministrowi aktywów państwowych Arturowi Soboniowi. Mają wkrótce przedłożyć listę zagadnień, by zapobiec kryzysowi i wzmocnić region.

05.03.2021

Projekt w sprawie wiatraków to kompromis, według inwestorów restrykcje wciąż za duże

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Zasada 10H nie ma racjonalnego uzasadnienia w oddziaływaniu turbin na człowieka czy na środowisko. Dlatego nie powinno jej w ustawie być. Nie jest zasadne tak dalekie sytuowanie wiatraków od gospodarstw domowych. Właściwy kierunek to sytuowanie ich na planach miejscowych. Pozostawienie zasady 10H w projekcie nowelizacji jest wynikiem kompromisu – mówi Janusz Gajowiecki,

05.03.2021

Powiaty za ponownym "usamorządowieniem" funduszy środowiskowych

Samorząd terytorialny Środowisko

Ponowne „usamorządowienie” wojewódzkich funduszy ochrony środowiska to dobra propozycja. Przyjęcie takiego modelu pomogłoby w zacieśnieniu współpracy pomiędzy samorządami a wojewódzkimi funduszami i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - uważa Związek Powiatów Polskich.

04.03.2021

Rząd zapowiada szukanie nowych źródeł finansowania samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Trzeba znaleźć nowe źródła finansowania samorządów, samorządy muszą też wykorzystywać środki finansowe, które będą w najbliższym czasie rozdysponowane w ramach Krajowego Programu Odbudowy i programu nowego ładu – mówi Michał Cieślak, minister odpowiedzialny w rządzie za rozwój samorządu. Nie podał jednak szczegółów przygotowywanej przez rząd reformy.

04.03.2021