WSA: Obywatel ma prawo wiedzieć, czy powiatowy weterynarz przychodzi do pracy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Lista obecności powiatowego lekarza weterynarii to informacja publiczna. Dokument ten dotyczy bowiem organizacji pracy oraz służy weryfikacji sposobu, w jaki pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków. Przekazanie informacji w tej sprawie jest uzasadnione wymogiem bezwzględnej transparentności zasad funkcjonowania i organizacji pracy w administracji.

14.10.2021

Rząd obiecuje 8 proc. funduszy UE na zrównoważony rozwój miast

Samorząd terytorialny Prawo unijne

W nowej perspektywie unijnej stawiamy na rozwój miast. Co najmniej 8 proc. funduszy unijnych dla Polski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027, trafi na cele związane ze zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich – poinformowała w środę wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

13.10.2021

WSA: Gmina może określić wysokość stypendium, ale nie zasiłku szkolnego

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń

Rada przyjęła regulamin w sprawie pomocy materialnej dla uczniów. Ustawa o systemie oświaty przewiduje upoważnienie, aby organ ten określił sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego. Nie przewiduje natomiast takiego uprawnienia w stosunku do zasiłku szkolnego. Uregulowanie tej kwestii wykracza poza ustawowe upoważnienie. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

12.10.2021

Podział Mazowsza odłożony, bo nie ma większości w Sejmie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Projekt podziału województwa mazwieckiego na dwie jednostki w tym wyodrębnienia z niego Warszawy, nie będzie na razie przedmiotem prac parlamentarnych. - Nie ma większości w Sejmie dla tego rodzaju idei, więc na razie sprawa jest odłożona. To wysiłek, który nie przyniósłby efektu - powiedział w poniedziaek poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski.

11.10.2021

Senat chce zmian w ustawie antykorupcyjnej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Senat zaproponował w piątek poprawki do tzw. ustawy antykorupcyjnej, przygotowanej przez koło Kukiz'15. Ma ona na celu wyeliminowanie działań korupcyjnych i polega na „zaostrzeniu konsekwencji karnych popełnienia przestępstw korupcyjnych, ale także na wyeliminowaniu potencjalnych obszarów konfliktów interesów dotyczących osób publicznych".

08.10.2021

Spis powszechny - fałszywi rachmistrzowie pytają o zarobki, dane z dowodu osobistego

Samorząd terytorialny

Oszuści nie porzucili metody „na rachmistrza” i nawet po zamknięciu Narodowego Spisu Powszechnego starają się wyłudzić w ten sposób dane osobowe. Pytają m.in. o dane z dowodów osobistych lub do logowania w banku. Ofiar szukają wśród spóźnialskich, którzy nie spisali się w terminie i teraz nerwowo, w obawie przed karą szukają kontaktu z jakimkolwiek rachmistrzem. Częściej trafią na oszustów.

08.10.2021

Samorządowe kolegia odwoławcze - bez zmian skazane na marginalną rolę

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Mam wrażenie, że w ostatnim czasie samorządowe kolegia odwoławcze zostały jakby zapomniane - celebrują jubileusze (np. przypadającą w ubiegłym roku 30 rocznicę ich powołania), jednak czynią to często w wąskim gronie - pisze dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. I twierdzi, że konieczne są zmiany, które umożliwią SKO właściwe pełnienie funkcji.

08.10.2021

Senat: Korupcja jako przestępstwo urzędnicze karane surowiej

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Senackie Komisje - Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pracowały w środę nad ustawą zmieniającą kodeks karny. Nowelizacja poszerza katalog przestępstw, których popełnienie przez burmistrzów, prezydentów miast czy parlamentarzystów będzie grozić surowymi sankcjami m.in. obligatoryjną utratą pracy, a także dożywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych - w przypadku recydywy.

06.10.2021

Wojewodowie mają przejąć stacje ratownictwa medycznego - lepiej być nie musi

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Mimo podpisanego porozumienia z ministrem w niektórych województwach ratownicy wypowiedzieli umowy, brakuje obsad karetek. Tak jest m.in. na Mazowszu, w Wielkopolsce i województwie kujawsko-pomorskim. Minister problem w kilku województwach chce rozwiązać przez pełne upaństwowienie ratownictwa, czyli podporządkowanie rządowi. To może się jednak nie udać.

06.10.2021

Opłatę za posiłek w stołówce ustala dyrektor szkoły

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Należność ta nie może być wyższa niż tzw. „wsad do kotła”, czyli koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Bez znaczenia są więc wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i koszty utrzymania stołówki.

04.10.2021

WSA: Nie można żądać kilkukrotnie tej samej informacji publicznej

Samorząd terytorialny RODO

Zobowiązany powinien odmówić udostępnienia informacji publicznej, którą zainteresowany posiada. Wówczas kwestia dostępu do informacji będzie bezprzedmiotowa - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. Takie żądanie nie zmierza bowiem do uzyskania pewnych wiadomości, lecz ewentualnego potwierdzenia wiadomości znanych już wnioskującemu.

30.09.2021

WSA: Swoboda w ustalaniu diet dla radnych ma swoje granice

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Swoboda rady gminy w określaniu zasad przyznawania diet nie jest nieograniczona. Trzeba pamiętać, że jest to ekwiwalent utraconych korzyści, jakich radny nie uzyskuje w związku z wykonywaniem mandatu. Ponadto kwota diety nie może przekroczyć limitu określonego w ustawie i rozporządzeniu Rady Ministrów. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

29.09.2021

Zaniżona dotacja oświatowa po zakończeniu roku raczej nie do uzupełnienia

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty

Niepubliczna placówka oświatowa, której wypłacono zaniżoną dotację, może domagać się jej wypłaty po upływie roku budżetowego. Innymi słowy, wypłata dotacji po zamknięciu roku budżetowego nie może mieć miejsca, albowiem jednostka samorządu terytorialnego traci upoważnienie do jej wypłaty. Zobowiązanie należy uznać za definitywne niewykonane - pisze radca prawny Robert Gałęski,

28.09.2021

Starostowie iluzorycznie nadzorują prywatne lasy

Samorząd terytorialny Środowisko

Nadzór starostów nad lasami prywatnymi jest niewystarczający i sprawowany w sposób nieprawidłowy - wytknęła Najwyższa Izba Kontroli. Przyznaje to ministerstwo środowiska, które przy okazji nowelizacji ustawy o lasach chce wprowadzić rekomendacje NIK. Zdaniem starostów, problem rozbija się o finanse, bo starosta nadzoruje lasy niepaństwowe, ale podatek leśny wpływa do gmin.

28.09.2021

Podczas festynów KGW zaszczepiło się ponad 22,5 tys. osób

Samorząd terytorialny Koronawirus

Do 23 września w ramach festynów organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, przeciwko Covid-19 zaszczepiło się ponad 22,5 tys. osób - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Liczba ta może się zwiększyć, bo ostatnie tego typu akcje potrwają do czwartku. Łącznie do ARiMR wpłynęło blisko 3500 wniosków o dofinansowanie.

27.09.2021

Nie będzie kar dla właściciela drzewa za to, że gałęzie zwisają nad drogą

Samorząd terytorialny Środowisko

Obowiązujące przepisy pozwalają zarządcy drogi na działanie w sytuacji, gdy drzewa rosnące na przyległych do pasa drogowego działkach zwisają nad drogą i powodują niebezpieczeństwo. Nie ma więc potrzeby nakładania dodatkowych kar administracyjnych na właścicieli nieruchomości zadrzewionych wokół dróg publicznych – uważa Ministerstwo Infrastruktury.

27.09.2021

Latające lampiony - szczęście leci w górę, problemy zostają na dole

Samorząd terytorialny Środowisko

Lampiony szczęścia są coraz większym problemem. Powodują zaśmiecanie plaż, są niebezpieczne dla zwierząt i stwarzają zagrożenie pożarowe oraz lotnicze. Polskie prawo w ogóle nie reguluje ich używania. W tym roku we własnym zakresie problem próbowały uregulować władze Władysławowa. Ministerstwa klimatu i środowiska oraz infrastruktury uważają, że takiej potrzeby nie ma.

25.09.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski