Senat proponuje wzmocnić pozycję seniorów

Samorząd terytorialny

Komisja Praw Człowieka Senatu skierowała na ręce marszałka izby wyższej projekt ustawy o samorządzie gminnym. Projekt ustawy ma na celu stworzenie podstaw prawnych do utworzenia powiatowych i wojewódzkich rad seniorów, umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego dofinansowanie działalności samorządowych rad seniorów.

23.09.2020

TSUE: Kraj może wprowadzić wymóg zezwolenia na najem krótkoterminowy

Samorząd terytorialny Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu prejudycjalnym uznał, że prawo krajowe wprowadzające wymóg uzyskania zezwolenia na wielokrotny, krótkoterminowy wynajem mieszkania klientom zatrzymującym się przejazdem bez zameldowania, jest zgodne z prawem UE. Zdaniem TSUE uzasadnieniem jest przeciwdziałanie problemowi niedoboru mieszkań na wynajem długoterminowy.

23.09.2020

Delikt czy zobowiązanie - trwa spór o dotacje dla niepublicznych przedszkoli

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Miasta walczą, by przez nieprecyzyjne prawo nie straciły ogromnych kwot z własnych budżetów na rzecz przedszkoli niepublicznych. Chodzi o sprawę uzupełnienia dotacji sprzed lat. Niestety, jak dotąd wykładnia jest niekorzystna dla samorządów. Z kolejną skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego wystąpił właśnie Przasnysz.

23.09.2020

Publiczno-prywatny szpital w Żywcu już działa

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia

Mieszkańcy powiatu żywieckiego mogą już korzystać z nowoczesnego szpitala, który został wybudowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W placówce. której koszt budowy i wyposażenia to w sumie 220 milinów złotych, znajduje się dziewięć oddziałów szpitalnych z 380 łóżkami.

22.09.2020

Bukiel: Centralizacja NFZ i upaństwowienie szpitali do niczego dobrego nie prowadzą

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Centralizacja Narodowego Funduszu Zdrowia to droga do ochrony zdrowia jako jednego „państwowego przedsiębiorstwa”. Planowane upaństwowienie szpitali będzie kolejnym krokiem w tym kierunku. Nie wyjdzie to na dobre, zwłaszcza pacjentom, bo takimi „tworami”, jak wskazują doświadczenia z okresu PRL, trudno efektywnie zarządzać - ocenia dr Krzysztof Bukiel,

22.09.2020

Nadwyżka w ciągu roku, deficyt na koniec - prawdziwy obraz finansów samorządów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Spadek dochodów własnych i niższa w tym roku nadwyżka to oznaki pogorszenia finansów samorządów. Na oko dobre dane z resortu finansów z półrocza nijak się mają do wyniku finansowego na koniec roku, gdy zamiast nadwyżki jest deficyt. Obraz „fałszują” dochody z zadań zleconych, jak 500 plus, które wpływają do kas gmin i natychmiast z nich wypływają.

22.09.2020

Petycja w sprawie homofobicznej nagonki w Polsce trafi do władz UE

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo unijne

Żądamy natychmiastowych działań! Takie oczekiwanie znajdzie się w petycji podpisanej przez 300 tys. osób z całej Europy w sprawie stref wolnych od LGBT i homofobicznej nagonki w Polsce, którą we wtorek 22 września przedstawiciele All Out i Kampanii Przeciw Homofobii złożą na ręce unijnej Komisarz ds. Równości, Heleny Dalli. 

21.09.2020

Województwa chcą przywrócenia COVID-owego finansowania szpitali

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Związek Województw chce, by środki z NFZ nadal wpływały do szpitali niezależnie od bieżącego poziomu wykonania kontraktu. Tak było od początku pandemii dla poprawy płynności finansowej wielu podmiotów, które musiały ograniczyć lub zawiesić realizację świadczeń. Możliwość ta wygasła we wrześniu, ale epidemia trwa,

21.09.2020

WSA: Dieta sołtysa może mieć formę miesięcznego ryczałtu

Samorząd terytorialny

Ustalając przysługujące sołtysowi diety, rada gminy powinna mieć na uwadze zakres wszystkich stawianych przed nim zadań. Obowiązki sołtysa nie sprowadzają się wyłącznie do uczestnictwa w posiedzeniach rady gminy – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

21.09.2020

Najem dla turystów wciąż bolączką miast, chcą zmian w prawie i kontroli

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Miasta, nie tylko polskie, coraz głośniej domagają się kontroli nad najmem krótkoterminowym. Mieszkańcy coraz częściej alarmują o uciążliwościach jak hałas, zagrożenie dla zdrowia, a nawet powolny zanik sklepów. Zdaniem samorządowców konieczna jest też ochrona legalnie działających przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją.

19.09.2020

Metropolie chcą wydłużenia terminów dotyczących inwestycji w elektromobilność

Samorząd terytorialny Środowisko

Największe miasta apelują do ministra klimatu o wydłużenie przynajmniej o rok terminów na pozyskanie samochodów elektrycznych, autobusów zeroemisyjnych, zapewnienie stacji ładowania i inne zobowiązania nałożone ustawą o elektromobilności. Zmiany mają nastąpić od 2022 roku, ale miasta, przez skutki finansowe pandemii, mogą nie dać rady.

18.09.2020

NIK: Opolszczyzna się wyludnia, samorządy próbują działać, ale efektów brak

Samorząd terytorialny

Na Opolszczyźnie - najmniejszym regionie w kraju pod względem powierzchni oraz najmniej licznym - kumulują się negatywne zjawiska ludnościowe typowe dla całego kraju. Od 1983 r. systematycznie spada w Polsce liczba urodzeń i widać już, że sam program 500+ nie zmieni tego trendu. NIK sprawdziła, jak samorządy regionu przeciwdziałają depopulacji.

18.09.2020

Trzy frakcje odpadów to pozorna oszczędność i odwrót od standardów

Samorząd terytorialny Środowisko

Segregowanie odpadów w ramach trzech frakcji mogłoby być wygodniejsze dla mieszkańców, ale pogorszyłoby jakość surowca po selekcji. Na przykład makulatury, która po zmieszaniu z plastikiem nie nadaje się do recyklingu. A jest jej za mało i papiernie sprowadzają ją z zagranicy. Eksperci są zdania, że taka zmiana to pseudooszczędności i cofanie się ze zbiórką o kilka lat.

18.09.2020

ZNP: W budżecie na 2021 r. nie będzie pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty

Wysokość kwoty bazowej, na podstawie której obliczane są stawki wynagrodzeń nauczycieli, pozostanie w przyszłym roku na poziomie ustalonym w tegorocznej ustawie budżetowej na dzień 1 września 2020 r., a to oznacza brak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie państwa na rok 2021 na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

17.09.2020

Fundusz Szerokopasmowy ma wesprzeć nowoczesne usługi łączności elektronicznej

Samorząd terytorialny Nowe technologie Małe i średnie firmy

Gminy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, podmioty lecznicze i fundacje będą mogły otrzymać pieniądze z Funduszu Szerokopasmowego na budowę lub przebudowę szybkich sieci telekomunikacyjnych czy wykonywanie przyłączy u użytkownika końcowego. Budżet Funduszu Szerokopasmowego w 2020 roku wyniesie 87 milionów złotych,

16.09.2020

NSA: Sprzedaż obiadów w szkolnej stołówce bez VAT

Samorząd terytorialny VAT Zarządzanie oświatą

Gmina nie jest podatnikiem VAT w związku ze świadczonymi usługami sprzedaży obiadów w szkolnej stołówce. W takiej sytuacji działa jako organ władzy publicznej, który realizuje swoje zadania własne. Nie można jej więc uznać za usługodawcę i zarzucić, że narusza zasady konkurencji. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził takie stanowisko

16.09.2020

Rządowo-samorządowy zespół ma monitorować finansowanie oświaty

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty

Powstanie stały rządowo-samorządowy zespół zajmujący się monitorowaniem finansów oświaty, a jego skład będzie znany do końca września. Samorządowcy spotkali się w tej sprawie z ministrem edukacji i wiceministrem finansów na specjalnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

16.09.2020