Gmina wypłaci dotacje na ucznia zgłoszonego w październiku

Samorząd terytorialny

W październiku 2011 r. organ prowadzący niepubliczne przedszkole zgłosił, że od miesiąca września br. do placówki uczęszcza uczeń niepełnosprawny z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego....

02.01.2012

Podstawa zmiany sposobu użytkowania nieruchomości

Samorząd terytorialny

Czy inwestor, zgłaszając zmianę sposobu użytkowania, może przedłożyć decyzję o warunkach zabudowy, na podstawie której pięć lat temu dokonał już zmiany użytkowania?

29.12.2011