SPZOZ nie może opracować programu zdrowotnego

Samorząd terytorialny

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może sam z własnej inicjatywy opracować i realizować program zdrowotny dotyczący walki z cukrzyca na terenie gminy?

11.04.2012

Regulamin kontroli zarządczej jest formą fakultatywną

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Czy w regulaminie kontroli zarządczej przygotowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej musi zostać przygotowana karta samooceny dla pracowników jednostki, czy może tylko zostać przygotowana...

03.04.2012