Opolski sąd utrzymał we wtorek w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący dwóch kandydatów na...
PAP
16.12.2015
Samorząd terytorialny
Wykonawca w dniu opublikowania wyniku przetargu A złożył pismo z prośbą o niezwracanie pieniędzy z...
Paulina Soszyńska-Purtak
16.12.2015
Zamówienia publiczne
Zgody właścicieli nieruchomości, na których mają być wykonane działania kompensacyjne, muszą być...
Krzysztof Gruszecki
16.12.2015
Samorząd terytorialny
Samorządowe bazy danych zawierają kilkaset tysięcy nieprawdziwych danych o Polakach, okazało się po...
PAP
16.12.2015
Samorząd terytorialny
Kosztem 13,5 mln zł Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Sosnowcu rozbudowało...
PAP
16.12.2015
Ostateczna umowa na Caracale zależy od wyników negocjacji offsetowych. MON jednak nadal rozważa...
Magdalena Sowula
16.12.2015
Zamówienia publiczne
Współfinansowana przez wielkopolski samorząd superprodukcja Hiszpanka Łukasza Barczyka nie odniosła...
PAP
16.12.2015
Samorząd terytorialny
Poprawiła się atrakcyjność centrum miasta, oferta kulturalna, możliwość uprawiania sportu, ale...
PAP
16.12.2015
Samorząd terytorialny
O rozpoczęciu prac nad powołaniem związku metropolitalnego zdecydowali we wtorek wszyscy członkowie...
PAP
16.12.2015
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Sprawiedliwości ma zamiar wycofać się z zakupów centralnych dla sądownictwa, bo wady...
Inny
16.12.2015
Zamówienia publiczne
GDDKiA dokonała otwarcia ofert cenowych w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej...
Magdalena Sowula
16.12.2015
Zamówienia publiczne
Mieszkańcy i eksperci wybrali 10 miejsc na mapie stolicy, w których powstaną pilotażowe centra...
PAP
16.12.2015
Samorząd terytorialny
Henriette Reker, bezpartyjna działaczka samorządowa ciężko zraniona nożem w przeddzień wyborów...
PAP
16.12.2015
Organizacje mniejszości niemieckiej negatywnie zaopiniowały plany władz Opola dotyczące poszerzenia...
PAP
16.12.2015
Samorząd terytorialny
Radni sejmiku województwa łódzkiego uchwalili we wtorek budżet na 2016 rok. Po raz kolejny zakłada...
PAP
16.12.2015
Finanse samorządów
We wtorek radni sejmiku zachodniopomorskiego uchwalili budżet województwa na 2016 r. W przyszłym...
PAP
16.12.2015
Finanse samorządów
Rada miejska ma prawo do rozszerzenia podstawowych barwnych oznaczeń graficznych i literowych...
Anna Dudrewicz
16.12.2015
Samorząd terytorialny
Starosta może wydać spółce z o.o. w organizacji zezwolenie na gospodarowanie odpadami, jeżeli...
Janusz Jerzy
16.12.2015
Samorząd terytorialny
Samo oświadczenie osoby, że nie chce już być współwłaścicielem, czy też, że przestał nim być, nie...
Anna Dudrewicz
16.12.2015
Samorząd terytorialny
Weryfikacja realności ceny w przetargu, w którym o zamówienie walczy tylko dwóch konkurentów jest...
Magdalena Sowula
16.12.2015
Zamówienia publiczne
Konsorcjum spółek Max Bögl Polska i Max Bögl Stiftung złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu...
PAP
16.12.2015
Samorząd terytorialny
Ustalając strony postępowania zostało stwierdzone, iż w strefie oddziaływania projektowanego...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
16.12.2015
Samorząd terytorialny
Pamięci Bieżeństwa 1915 - taką nazwę nosić będzie jedno z rond w Białymstoku. Decyzję w sprawie...
PAP
15.12.2015

Cztery nowe miasta od 2016 r.

Samorząd terytorialny
Siedliszcze, Urzędów, Lubycza Królewska i Jaraczewo to cztery nowe miasta, które pojawią się na...
Karol Kozłowski
15.12.2015
Samorząd terytorialny
Prezydencki projekt dot. podniesienia z 3 do 8 tys. kwoty wolnej od podatku będzie skutkować...
PAP
15.12.2015
Samorząd terytorialny
W ostatni weekend w całym woj. pomorskim odbyło się 8 badanie socjodemograficzne osób bezdomnych. W...
PAP
15.12.2015
Samorząd terytorialny
W mijającym roku Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wydał na inwestycje w gospodarkę...
PAP
15.12.2015
Samorząd terytorialny
Konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe zbuduje odcinek drogi ekspresowej S17 od...
Magdalena Sowula
15.12.2015
Zamówienia publiczne
Do 2025 r. gminy będą musiały zapewnić lokal zastępczy oraz pokryć koszty przeprowadzki dla osób,...
PAP
15.12.2015
Samorząd terytorialny
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie (MPK) ogłosiło przetarg na zakup 12 przegubowych...
PAP
15.12.2015
Samorząd terytorialny