Na stronie Kancelarii Prezydenta RP ukazała się informacja w sprawie ustawy z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw.


Celem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej było zapewnienie zgodności istniejącego stanu faktycznego ze stanem prawnym w stosunku do domów pomocy społecznej, co do których wydano zezwolenia warunkowe na ich prowadzenie, czytamy w komunikacie.
 

Pozostałe zmiany mają w przeważającej części charakter porządkujący oraz zmierzają do uwzględnienia zmian w obszarze polityki społecznej, wprowadzając je do istniejących instytucji pomocy społecznej, zarówno w zakresie ich działania, jak i powiązania ich z obecnym, stanem prawnym (zapewniając wprost dostosowanie do stanu prawnego lub zmian, które w nim nastąpiły), wyjaśnia Maria Sierant.