"Od tej pory wszystko zależy od mieszkańców. Każdy torunianin, który ukończył 16 lat, może głosować na zadania, które - jego zdaniem - są najbardziej potrzebne" - powiedziała skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

Według definicji urzędu, "torunianin", to nie tylko osoba zameldowana w tym mieście, ale także taka, która przebywa fizycznie w Toruniu przez ponad 183 dni w roku, ucząc się tu lub pracując.

Flisykowska-Kacprowicz poinformowała, że "lista zadań sporządzona została na podstawie wniosków składanych do budżetu, kierowanych na bieżąco do magistratu oraz zgłaszanych w czasie spotkań prezydenta Torunia z mieszkańcami".

"Propozycji otrzymaliśmy ponad dwieście, z czego wybranych zostało 28, o łącznej szacowanej wartości 5,57 mln zł - tylko takich, które są możliwe do zrealizowania w tym roku" – powiedziała skarbnik miasta.

Mieszkańcy mogą głosować nie tylko za pośrednictwem internetu, ale także poprzez wrzucanie ankiet do urn umieszczonych w punktach informacyjnych urzędu miasta oraz w salach obsługi interesantów w wydziałach ewidencji i rejestracji oraz spraw administracyjnych.

Aleksandra Iżycka, rzeczniczka prezydenta Torunia przypomniała, że dla osób, które będą chciały dopytać o szczegóły zorganizowane zostaną dwa dyżury konsultacyjne: 18 i 23 kwietnia 2013 r. w godz. 16–19 w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia przy Wałach gen. Sikorskiego 8.

Głosowanie potrwa do 30 kwietnia 2013 r.

"Każdy mieszkaniec może wypełnić tylko jedną ankietę, nie musi przy tym podawać personaliów, a jedynie adres zamieszkania i pesel. Liczenie głosów potrwa kilka dni. Lista projektów, które uzyskały największą liczbę głosów, zostanie opublikowana 10 maja, a zaraz potem będzie można przystąpić do ich realizacji" - zaznaczyła rzeczniczka.

W piątek listę zadań udostępniono na stronie internetowej urzędu miasta www.torun.pl/2miliony.

Większość zaproponowanych projektów dotyczy budowy dróg lokalnych, ale jest tam także propozycja budowy placu zabaw, ścieżki rekreacyjnej w parku, wybiegu dla psów, miejsc parkingowych czy zagospodarowanie terenów zieleni.

Zgodnie z regulaminem wybrane do realizacji zostaną projekty, które uzyskają najwięcej głosów mieszkańców - aż do wyczerpania puli 2 mln zł przeznaczonych na finansowanie tych zadań.

"Wartości projektów zostały ustalone na poziomie kosztorysów, a te bywają wyższe niż kwoty osiągane w przetargach. Jest więc szansa, że zostanie trochę pieniędzy i będzie można zrealizować dalsze projekty z listy rezerwowej" – zaznaczył prezydent Torunia Michał Zaleski.

Nad pilotażowym programem budżetu partycypacyjnego od początku roku pracował powołany przez prezydenta Torunia 17-osobowy zespół. W jego skład weszli przedstawiciele rady miasta, rad okręgów, organizacji pozarządowych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Urzędu Miasta Torunia.