Przed wyborami wójt, burmistrz i prezydent miasta muszą sporządzić dla każdego obwodu spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania. Spisu wyborców dokonuje się na podstawie rejestru wyborców. To zadanie zlecone gminy, które musi wykonać - zgodnie z kalendarzem wyborczym - do 23 września.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.09.2019
Wybory
Szkoły i inne podmioty publiczne nie sprawdzają kwalifikacji inspektorów ochrony danych osobowych. Zatrudniają ich możliwie tanio i tylko po to, by spełnić wymogi RODO. Zdarza się, że jeden inspektor obsługuje kilkadziesiąt podmiotów, a jego usługi bywają fikcyjne. Wielu administratorów danych nie zdaje sobie sprawy, że naraża się nie tylko na karę za złamanie RODO, ale często także - za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz
18.09.2019
RODO

Jedna inspekcja ma kontrolować żywność

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Inspekcja Handlowa przestanie odpowiadać za nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych. Jej obowiązki ma przejąć Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Projekt w tej sprawie przyjął dziś rząd. W tej kadencji Sejmu szanse na jego uchwalenie są jednak praktycznie zerowe.
Jolanta Ojczyk
17.09.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Krajowa strategia wskaże, jak powinny rozwijać się regiony

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Bardziej konkurencyjne regiony i większe wsparcie dla gmin wiejskich oraz małych i średnich miast – to założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, którą przyjął rząd. W dokumencie zaznaczono odejście od wspierania gospodarczego dużych miast. Większa ma być też rola i odpowiedzialność samorządów decydujących o rozwoju w skali lokalnej.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.09.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Komisja badająca stołeczną reprywatyzację działa na podstawie przepisów, które nie uwzględniają RODO - twierdzi Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zastrzega wprawdzie, że Komisja działa „w interesie publicznym”, co pozwala na pewne wyjątki w stosowaniu RODO, ale i tak ustawę o Komisji należałoby poprawić.
Krzysztof Sobczak
17.09.2019
Prawo karne Administracja publiczna RODO

Opozycja zapowiada "akt ochrony demokracji" po wyborach

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Uchwalenie "aktu ochrony demokracji" oraz zatrzymanie "nadprodukcji prawa" i ekspresowego ustawodawstwa - to niektóre z elementów programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Jej przedstawiciele zapowiadają m.in. rozdzielenie urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.
Krzysztof Sobczak
17.09.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Zasiedzenie służebności przesyłu na urządzeniach ciepłowniczych w budynku spółdzielni, ale na gruncie należącym do gminy jest możliwa. Trzeba jednak ustalić zasięg rur i przyłączy oraz wykazać władanie przez 20 lat jako posiadacz samoistny - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.09.2019
Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo
Główne tezy raportu przyjętego przez komisję weryfikacyjną dotyczą zaniedbań warszawskiego ratusza w procesie reprywatyzacji. Przyjęty w tajnym głosowaniu dokument zawiera szczegółowy opis wszystkich podejmowanych przez komisję działań i wnioski z rozpraw.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.09.2019
Administracja publiczna
Załamanie systemu ochrony zdrowia, skutki reformy sześciolatków, białe plamy transportowe i dysfunkcje w systemie dochodów samorządów to obecnie najważniejsze problemy, z jakimi borykają się powiaty. Aby sobie z nimi poradzić, niezbędna jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz edukacja. Będzie to celem współpracy Związku Powiatów Polskich i Wolters Kluwer Polska.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.09.2019
Samorząd terytorialny

Zagórski: Internet w każdej gminie za darmo już wkrótce

Administracja publiczna Nowe technologie
Przed nami cyfryzacja prawa jazdy. Wdrożymy ten projekt po wyborach, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. Kolejny etap to możliwość wkładania do tego portfela innych dokumentów elektronicznych, chodzi o to, by wszystkie były w jednej aplikacji na smartfonie. Planujemy też darmowy internet w każdej gminie - zapowiada minister cyfryzacji Marek Zagórski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.09.2019
Administracja publiczna Nowe technologie

NFZ może ukarać szpital za błędy podwykonawcy

Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Narodowy Fundusz Zdrowia kontroluje podwykonawców szpitali realizujących im transport sanitarny czy diagnostykę, ale kary finansowe za nieprawidłowości w firmach zewnętrznych płaci szpital. To częsty skutek braku odpowiednich zobowiązań w umowach szpitali z firmami wykonującymi zadania finansowane przez NFZ.
Katarzyna Nowosielska
17.09.2019
Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Kary finansowe za umieszczenie reklamy wielkopowierzchniowej niezgodnie z przepisami są potrzebne, żeby walczyć z degradacją przestrzeni i chaosem reklamowym – uważają eksperci. Ich zdaniem kary dyscyplinują, a ważna jest nie tyle ich wysokość, co nieuchronność. Jednak obecnie samorządy rzadko je stosują
Katarzyna Kubicka-Żach
16.09.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo

WSA: Gmina nie uwolni się od odpowiedzialności za szkody na grobach

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Administracja publiczna
Przyjęty przez radę gminy regulamin zakładał, że administrator cmentarza nie będzie odpowiadał za szkody na grobach oraz kradzieże rzeczy, które zostały pozostawione bez nadzoru. WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że zasady odpowiedzialności odszkodowawczej są uregulowane w kodeksie cywilnym i gmina nie mogła ich zmodyfikować.
Dorian Lesner
16.09.2019
Samorząd terytorialny Prawo cywilne Administracja publiczna
Samorządy zawnioskowały o zaledwie 18 z 300 milionów złotych zaplanowanych w tym roku na przywrócenie lokalnych przewozów autobusowych. Wielu nie stać na wkład własny, bo złotówka dopłaty nie wystarcza, żeby utworzyć nowe połączenie. Zamkniętą drogę mają te gminy, w których PKS-y zniknęły niedługo przed wejściem w życie ustawy.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.09.2019
Samorząd terytorialny
Jeśli nie ma dowodów, że w dniu wydania pozwolenia na budowę w 1985 r. właściciel nie posiadał prawa do nieruchomości, nie można podważyć decyzji. Późniejsze przekształcenie tytułu do nieruchomości nie mogą być podstawą do zakwestionowania tego prawa. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
15.09.2019
Budownictwo
Wzmocnienie pozycji premiera i urzędu ministra – koordynatora służb specjalnych, powołanie ministra – szefa centrum analiz strategicznych oraz wzrost pozycji wojewodów - to niektóre z propozycji Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję zawarte w opublikowanym w sobotę programie partii.
Krzysztof Sobczak
14.09.2019
Administracja publiczna
W starzejącym się społeczeństwie rady seniorów mogą być ważnym źródłem informacji dla władz lokalnych w zakresie polityki senioralnej. Dlaczego więc tworzone są zaledwie w co ósmej gminie w Polsce? - pyta Iwona Nowak, wiceprezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.
Iwona Nowak
14.09.2019
Samorząd terytorialny
Miejskie poidełka dla spragnionych, fotopułapki na podrzucających śmieci czy kampania, by sprzątać po psach, to - obok remontów chodników, dróg i boisk - przykłady projektów, jakie zgłaszają mieszkańcy do realizacji z budżetów obywatelskich. Mają one swoich zwolenników i przeciwników, ale eksperci uważają, że ważna jest już sama aktywizacja mieszkańców.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.09.2019
Samorząd terytorialny

WSA: Po uniewinnieniu kierowca poczeka na zwrot prawa jazdy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Kierowca, który został uniewinniony od zarzutu przekroczenia prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h, poczeka na zwrot prawa jazdy. Jest to bowiem przesłanka do wznowienia postępowania administracyjnego, więc organ będzie musiał rozpatrzyć sprawę jeszcze raz. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Dorian Lesner
14.09.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Świadczenie przez pracownika samorządowego usług przewodnictwa górskiego nie jest sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę ani z ustawy. Nie ma więc przeszkód, aby świadczył usługi z tego zakresu na rzecz swojego urzędu gminy – odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.
Kucharski Dominik
13.09.2019
Samorząd terytorialny
Zapewnienie efektywnej ochrony i opieki nad zabytkami poprzez optymalizację systemu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami - takie są m.in. cele obwiązującego od piątku "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022".
Krzysztof Sobczak
13.09.2019
Administracja publiczna
Złożenie spornej kwoty wynagrodzenia dla podwykonawców do depozytu było prawidłowe - orzekł Sąd Najwyższy. Dodał, że nie było powodu, by inwestor ustalał relacje między podwykonawcami, którzy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wynagrodzenia i nie chcą złożyć oświadczeń woli, że zaspokojono ich żądania należycie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.09.2019
Prawo cywilne Zamówienia publiczne
Samorządy, żeby nie zwalniać tempa realizowanych inwestycji, powinny sięgać po rozwiązania, które będą dla nich bezpieczne z punktu widzenia dyscypliny finansów publicznych – uważają eksperci. Takim sposobem może być partnerstwo publiczno-prywatne, które pozwala inwestować, ale nie kreuje długu publicznego.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.09.2019
Finanse samorządów

Jednolita stawka VAT ma motywować prosumentów energii

Środowisko Domowe finanse Budownictwo
Sejm ujednolicił stawkę VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne. Po wejściu tego prawa w życie podatek ten zostanie obniżony z 23 proc. do 8 proc. na mikroinstalacje fotowoltaiczne realizowane na przydomowym gruncie lub budynku gospodarczym. Dotychczas 8 proc. VAT dotyczył tylko własnych domów.
Krzysztof Sobczak
12.09.2019
Środowisko Domowe finanse Budownictwo
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zestawienie informacji na temat przepisów w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach. Ustawowo uregulowano takie kwestie jak zasady instalowania monitoringu wizyjnego czy korzystania z telefonów komórkowych. Dla dyrektorów resort udostępnił aktualny poradnik „Bezpieczna szkoła”.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.09.2019
Szkoła i uczeń
Będzie nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectw i druków szkolnych tak, by niepełnoletni uczeń mógł sam odebrać legitymację szkolną i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Jesteśmy w trakcie zmian przepisów – poinformował w czwartek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.
Krzysztof Sobczak
12.09.2019
Zarządzanie oświatą
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych sprawdzi, czy w warszawskich szkołach nauczycielom wypłacane są dodatki motywacyjne za okres, w którym uczestniczyli oni w strajku. Doniesienie w tej sprawie skierowała do rzecznika jedna ze stołecznych radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
12.09.2019
Finanse samorządów
Posiedzenie Sejmu powinno być dokończone w ciągu 10 dni, a nie po wyborach parlamentarnych - żąda opozycja i kieruje w tej sprawie wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Ustalony 10 września plan prac Sejmu, uwzględniający dwa dni 86. posiedzenia 15 i 16 października pozostaje aktualny - odpowiada dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu.
Krzysztof Sobczak
12.09.2019
Administracja publiczna

Radny nie może być dyrektorem szkoły

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny
Nie można łączyć mandatu radnego z wykonywaniem funkcji dyrektora albo wicedyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest ta sama gmina, bez względu na to, w jakim trybie do tego dochodzi – odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.
Jakub Wilk
12.09.2019
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny
Dotacje z funduszy europejskich będą się zmniejszać. Koszty bieżące samorządów drastycznie rosną, więc chcąc inwestować, będą musiały szukać dodatkowych możliwości finansowania. Z raportu Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że obecnie w najtrudniejszej sytuacji pod tym względem są miasta na prawach powiatu i województwa.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.09.2019
Finanse publiczne Finanse samorządów