Do 17 grudnia można składać wnioski o wsparcie z trzeciej tury naboru Europejskiego Instrumentu Miejskiego. Samorządy mogą otrzymać do 60 tys. euro na przygotowanie koncepcji inwestycyjnej dla projektów, które w znaczny sposób przyczynią się do rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 9 listopada o godzinie 10:00. odbędzie się Webinarium dla przedstawicieli samorządów.
Robert Horbaczewski
08.11.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza. Powodem było jego zatrudnienie w starostwie na stanowisku naczelnika wydziału, który zajmuje się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał, że nie narusza to ustawowego zakazu łącznia funkcji z zatrudnieniem.
Dorian Lesner
08.11.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Od 1 lipca 2022 roku wzrosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. Z porozumienia zawartego pomiędzy ministrem zdrowia a zespołem trójstronnym Rady Dialogu Społecznego wynika, że zmiany w tabeli wynagrodzeń będą duże. Najbardziej zyskają lekarze z pierwszym stopniem specjalizacji i pielęgniarki ze średnim wykształceniem. Nie ma jednak pewności, że na podwyżkach medyków, zyskają pacjenci.
Jolanta Ojczyk
08.11.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Projektowana przez rząd ustawa ma ograniczyć poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania na gruntach pokrytych wodami lub terenach cmentarzy i miejsc zagłady. A wszystkie zabytkowe budowle, prywatne i państwowe mają być oznakowane.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.11.2021
Administracja publiczna
Łąki kwietne popularyzują się i są coraz częściej zakładane nie tylko na miejskich skwerach, ale przy drogach publicznych. Lepiej niż trawniki oczyszczają powietrze, retencjonują wodę i obniżają temperaturę okolicy, są dobrym środowiskiem dla pszczół. Ale coraz częściej pojawiają się głosy, że trzeba ustandaryzować procedury administracyjne związane z ich zakładaniem i usytuowaniem.
Robert Horbaczewski
06.11.2021
Środowisko

Rząd da gminom 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Rząd przeznaczy 4 mld zł dla 1714 gmin na inwestycje wodno-kanalizacyjne – ogłosił premier Mateusz Morawicki wizytując w piątek stację uzdatniania wody w podwarszawskich Ząbkach. Pieniądze mają trafić do samorządów jeszcze w tym roku. Ten program w ciągu 2-3 lat przyspieszy uzyskanie dostępu do czystej wody i pozwoli skanalizować nowe tereny - dodał premier.
Robert Horbaczewski
05.11.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Samorządy i stowarzyszenia mogą wnioskować o wsparcie na zakup samochodów elektrycznych

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów Małe i średnie firmy
Od 22 listopada rozpocznie się nabór wniosków o dotacje na zakup pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem dla m.in. dla samorządów. Dotacje w ramach programu „Mój elektryk” obejmie samochody osobowe oraz dostawcze, a także pojazdy kategorii L.
Robert Horbaczewski
05.11.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów Małe i średnie firmy
Odwołanie obywatela wniesione przez skrzynkę pocztową (e-mail) urzędu jest nieskuteczne. Obowiązkiem organu jest wówczas pouczyć o tym wnoszącego i wyznaczyć mu nowy termin - orzekł Sąd Administracyjny w Rzeszowie. I podkreślił, że wykonanie wezwania nie może wiązać się już z negatywnymi skutkami dla strony.
Marek Sondej
05.11.2021
Administracja publiczna
Podpisana przez prezydenta we wtorek ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej w środę została opublikowana, a w czwartek weszła w życie. Stanowi ona, że na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE powstanie bariera zabezpieczająca przed nielegalną migracją. Zapora ma kosztować łącznie 1 mld 615 mln zł. Według zapowiedzi szefa MSWiA, ogrodzenie ma powstać do połowy przyszłego roku.
Krzysztof Sobczak
04.11.2021
Administracja publiczna
Obywatel ma prawo wiedzieć, kim jest dany funkcjonariusz policji i prześledzić jego karierę. Tajemnicą objęte są zarobki, ale informacja o grupie zaszeregowania już nie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie i nakazał Komendantowi Miejskiemu Policji udzielić żądanych informacji. W rozpatrywanej przez niego sprawie chodziło m.in o dyplom ukończenia szkoły przez policjanta.
Marek Sondej
04.11.2021
Administracja publiczna Prawo pracy

Nowa ustawa ma wzmocnić regionalne izby obrachunkowe

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Administracja publiczna
Zmiana sposobu wyboru prezesów, rozszerzenie kompetencji kontrolnych na spółki komunalne, przyznanie cyfrowego dostępu do baz jednostek samorządu - takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowej ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Zdaniem przedstawicieli izb największy ich problem to nieatrakcyjne płace. W tym zakresie autorzy projektu też trochę obiecują.
Robert Horbaczewski
04.11.2021
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Administracja publiczna

Fundacja Batorego: Politycznie nierówny podział funduszy dla samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
W pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych do polskich gmin trafiło łącznie 19,3 mld zł, co daje 506 zł na głowę mieszkańca. Jest to zatem kwota ponad czterokrotnie większa niż ta rozdzielona w ramach II i III transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponad pół miliarda złotych więcej ponownie trafiło do gmin rządzonych przez osoby związane z PiS, kosztem gmin, gdzie władzę sprawuje opozycja.
Robert Horbaczewski
03.11.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Świętokrzyskie centra kształcenia praktycznego, ustawicznego i zawodowego pozwalają uzupełniać wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe, ale ani przy planowaniu, ani przy realizacji działalności edukacyjnej nie uwzględniają potrzeb rynku pracy, a ich znaczenie na wojewódzkim rynku edukacyjnym maleje - to najważniejsze wnioski płynące z raportu opublikowanego w środę przez NIK.
Agnieszka Matłacz
03.11.2021
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Informacja o zakażeniach koronawirusem w urzędzie narusza prywatność

Administracja publiczna Prawo pracy HR Koronawirus a prawo
Uznanie, że informacja o liczbie pracowników urzędu zarażonych koronawirusem i jednostkach organizacyjnych, w których pracują, stanowi informację publiczną, ma swoje konsekwencje. Stwarza się bowiem w ten sposób podstawę do naruszenia ich prywatności. Powiązanie tych danych z konkretną osobą może okazać się w niektórych przypadkach bardzo proste - pisze radca prawny Lidia Mucha.
Lidia Mucha
03.11.2021
Administracja publiczna Prawo pracy HR Koronawirus a prawo
Dwuletnia ochrona zatrudnienia dla żołnierzy dobrowolnej służby wojskowej i preferencje przy zatrudnianiu w administracji publicznej - takie zapisy mają pojawić się w ustawie obronie Ojczyzny. Rozwiązania te krytykują pracodawcy, wątpliwości mają też przedstawiciele służby cywilnej. Uznają przywileje dla byłych żołnierzy, ale nie kosztem firm i standardów w administracji.
Robert Horbaczewski
03.11.2021
Administracja publiczna Służba cywilna
Dodatek mieszkaniowy przysługujący wyłącznie osobom do 35 roku życia nie stanowi naruszenia zakazu dyskryminacji ze względu na wiek i prawo do poszanowania własności - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem Trybunału, mnie jest to dyskryminacją ze względu na wiek, gdy odmienne traktowanie jest uzasadnione i proporcjonalne do uprawnionego celu, który ma realizować.
Katarzyna Warecka
03.11.2021
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w podatkach i opłatach lokalnych, który w założeniu ma doprecyzować zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości, w szczególności gruntów zajętych na prowadzenie działalności przez zarządców infrastruktury kolejowej i operatorów obiektów infrastruktury usługowej. Projektowane przepisy krytykują samorządowcy.
Robert Horbaczewski
02.11.2021
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Rada Miejska w Bobowej przez ponad rok nie transmitowała sesji. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił uwagę, że takie działanie to poważne naruszenie art. 61 Konstytucji, gwarantującego prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy. Przypomniał wojewodzie małopolskiemu, że zapewnienie przestrzegania przepisów jest obowiązkiem wojewody jako organu nadzoru.
Robert Horbaczewski
02.11.2021
Samorząd terytorialny RODO
Od wtorku obowiązuje nowelizacja rozporządzenia dotycząca warunków, jakie muszą spełniać hulajnogi elektryczne. Przewiduje ona m.in., że konstrukcja hulajnogi elektrycznej powinna ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewniać możliwość skutecznego hamowania.
Krzysztof Sobczak
02.11.2021
Administracja publiczna

WSA: Cmentarze komunalne w gestii radnych, rzadko burmistrza

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Potrzeba wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy gminnych nie jest z reguły kwestią naglącą. Burmistrz nie może zatem bez powodu wyręczać w tej sprawie rady gminy - podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Dodał, że regulamin jako akt prawa miejscowego należy formalnie ogłosić, a nie tylko podać do wiadomości mieszkańców.
Marek Sondej
02.11.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Są osoby, które za życia swój pogrzeb planują w najdrobniejszych szczegółach – od stroju, po projekt nagrobka. Większość jednak o tych sprawach nie myśli, pozostawiając podejmowanie decyzji najbliższym. To może się zemścić – w skrajnych przypadkach skończy się utratą grobu lub przeniesieniem rodzinnego sporu na wokandę sądową.
Monika Sewastianowicz
01.11.2021
Prawo cywilne Prawo rodzinne Administracja publiczna

Ministerstwo sportu i turystyki zajmie się też turystyką

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
W ramach niedawnej rekonstrukcji rządu utworzone zostało ministertwo sportu turystyki, ale wbrew nazwie na razie nie ma ono w swej strukturze organizacyjnej komórki odpowiedzialnej za turystykę. Ale Andrzej Gut-Mostowy (fot.), pełniący dotychczas funkcję wiceministra rozwoju i technologii poinformował właśnie, że otrzymał nominację na sekretarza stanu w MSiT i będzie się tam zajmował się turystyką.
Krzysztof Sobczak
30.10.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Koło Kukiz'15 złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym wraz z podpisami posłów Prawa i Sprawiedliwości. Po zmianach zniesiony ma m.in. zostać próg frekwencji, od którego zależy ważność referendum. To kolejny projekt w ramach umowy programowej, którą liderzy obu formacji Paweł Kukiz i Jarosław Kaczyński podpisali na przełomie maja i czerwca.
Agnieszka Matłacz
30.10.2021
Administracja publiczna Wybory
Sąd polecił przywrócić grupie "14 Kobiet z Mostu" zgodę na zgromadzenie 11 listopada pomiędzy rondem Dmowskiego a Błoniami Stadionu Narodowego. To skutek prawomocnego uchylenia zgody na organizację zgromadzenia cyklicznego Marsz Niepodległości. Szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiada natomiast, że mimo decyzji dwóch sądów, przemarsz 11 listopada odbędzie się planową trasą.
Agnieszka Matłacz
30.10.2021
Samorząd terytorialny
Aż 20 tysięcy różnego typu rur odprowadza do polskich rzek ścieki, wody opadowe i roztopowe - wynika ze spisu dokonanego przez Wody Polskie. Z tego prawie jedna trzecia nie ma stosownych pozwoleń wodnoprawnych lub nie można ustalić właściciela. Nie wiadomo też, co one do rzek wpuszczają. Wody Polskie chcą to sprawdzić i liczą na pomoc samorządów, ale ich kompetencje w tym zakresie są ograniczone.
Robert Horbaczewski
30.10.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Rada gminy podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego, który nie złożył w terminie oświadczenia majątkowego. Tłumaczył się bólem kręgosłupa i zwolnieniami lekarskimi. Wynikało z nich jednak, że mógł się poruszać. Tym samym niedochowanie terminu świadczyło o nieostrożności, a niezłożenie oświadczenia wynikało z jego winy.
Dorian Lesner
30.10.2021
Samorząd terytorialny

Senat przyjął zmiany w ustawie o odpadach

Środowisko Odpady Finanse samorządów
Senat przyjął nowelizację ustawy o odpadach. Celem regulacji jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów na składowiskach, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców.
Renata Krupa-Dąbrowska Robert Horbaczewski
29.10.2021
Środowisko Odpady Finanse samorządów

Prezydent podpisał ustawę antykorupcyjną

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Zwiększenie skuteczności walki z korupcją to cel nowelizacji Kodeksu karnego i innych ustaw, nazywanej ustawą antykorupcyjną. Podpisana w piątek przez prezydenta ustawa rzewiduje ona m.in. zakaz łączenia przez parlamentarzystów i samorządowców mandatu z pracą w instytucjach i spółkach państwowych. Ustawa została uchwalona z inicjatywy koła Kukiz'15.
Krzysztof Sobczak
29.10.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Senat przyjął zmiany dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Chodzi między innymi o zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 l do 110 l od stycznia 2022 roku.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki
29.10.2021
Akcyza
Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wskazuje trzy uwagi do projektu tzw. ustawy wdrożeniowej. Dotyczą one konsultacji wytycznych w ramach KWRiST, uwzględnienia regionalnych funduszy rozwoju w dysponowaniu częścią pożyczkową KPO i przeprowadzania audytu instytucji zarządzającej.
Robert Horbaczewski
29.10.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski