Ewidencja emisyjności budynków wystartuje dopiero za trzy lata

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w pełnym zakresie funkcjonalności ma działać dopiero w 2023 roku. Wcześniej jednak rozpocznie się pilotaż w wybranych gminach. Wprowadzenie danych do bazy ma odbywać się niejako przy okazji wykonywania czynności zawodowych przez uprawnione osoby.
Robert Horbaczewski
29.12.2020
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Już od 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowe prawo zamówień publicznych. Wprowadza ono wiele ważnych zmian. Zdaniem ekspertów największa to jednak pełna cyfryzacja zamówień publicznych. Od Nowego Roku wszystkie zamówienia będą przeprowadzane elektronicznie, a oferty będą opatrzne e-podpisem.
Jolanta Ojczyk
29.12.2020
Zamówienia publiczne
Za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw pobiera się opłatę. Gmina nie zapłaci jednak z tego tytułu podatku od towarów i usług. Realizuje bowiem w ten sposób zadania, które nakłada na nią ustawa – potwierdził w niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że gmina działa w tym przypadku w roli organu władzy publicznej.
Dorian Lesner
29.12.2020
Podatki i opłaty lokalne VAT
Pomysł, żeby marszałkowie województw zarządzali wszystkimi szpitalami z wyjątkiem klinicznych jest rodem z epoki PRL. Nie po to Solidarność zlikwidowała ten archaiczny system, żeby go znowu przywracać, bo najbardziej ucierpi na tym pacjent – twierdzi Andrzej Sośnierz, poseł Zjednoczonej Prawicy, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Józef Kielar
29.12.2020
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska poinformowała w poniedziałek, że kandydatura Piotra Wawrzyka (fot.) na Rzecznika Praw Obywatelskich została już formalnie zgłoszona w Sejmie. Natomiast rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała tego samego dnia, że Lewica ponownie zgłosiła kandydaturę adwokat Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.
Krzysztof Sobczak
28.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Koła gospodyń wiejskich, które otrzymały wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2020 roku, mogą je wykorzystać tylko do 31 grudnia. Natomiast termin na rozliczenie wsparcia i złożenie sprawozdania upływa 31 stycznia 2021 roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.12.2020
Samorząd terytorialny

Krakowski Szybki Tramwaj w formule PPP ma być wzorem dla innych miast

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Budownictwo
Krakowski Szybki Tramwaj posłuży jako przykład - w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas jego realizacji będą powstawały wytyczne dla innych miast, jak pozyskiwać finansowanie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego na inwestycje infrastrukturalne. Budowa IV etapu szybkiego tramwaju w Krakowie jest największym tego rodzaju projektem realizowanym w formule PPP w Europie.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.12.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Budownictwo
Ustawa śmieciowa nie wskazuje, jak często należy odbierać odpady zmieszane i bio w miesiącach zimowych. Gminy dla oszczędności ustalają więc, że są wywożone rzadko, nawet co dwa miesiące. Mieszkańcy muszą je przechowywać, co sprawia kłopot. Niestety, śmieci są też spalane lub zostawiane w lasach. Jednak zdaniem ekspertów minimalna częstotliwość w czasie letnim jest dla gmin restrykcją.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.12.2020
Samorząd terytorialny Środowisko

Jest umowa handlowa UE z Wielką Brytanią

Prawo gospodarcze Prawo unijne
Unia Europejska i Wielka Brytania zawarły w czwartek 24 grudnia późnym wieczorem porozumienie o wzajemnych relacjach handlowych po zakończeniu obowiązującego do końca roku okresu przejściowego po brexicie. Umowa, która liczy ok. 2 tys. stron, zakłada m.in. utrzymanie bezcłowej wymiany towarów między Wielką Brytanią a Wspólnotą. Porozumienie musi jeszcze być ratyfikowane przez obie strony.
Krzysztof Sobczak
26.12.2020
Prawo gospodarcze Prawo unijne
Ministerstwo rozwoju, pracy i technologii chce, by duże wspólnoty mieszkaniowe łatwiej mogły uzyskać zgodę na nabycie działki przyległej od skarbu państwa lub gminy. Dziś sprzeciw jednego z kilkudziesięciu współwłaścicieli blokuje wykup. A to często uniemożliwia wspólnotom budowę podjazdów dla niepełnosprawnych, wiat śmietnikowych, a nawet ocieplenie bloku.
Robert Horbaczewski
26.12.2020
Samorząd terytorialny Prawo cywilne Budownictwo
Skierowanie na badanie przez biegłego, który ocenia to, czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu, nie rzutuje na prawa i obowiązki osoby, której dotyczy. To od zainteresowanego zależy, czy wyrazi chęć poddania się badaniu. Wyjątek stanowi skierowanie orzeczone przez sąd - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
26.12.2020
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Po okresie pandemii domy wczasów dziecięcych będą bardzo potrzebne - twierdzi Grzegorz Dziadoń, dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej. Dyrektorzy domów przyznają, że przepisy są przestarzałe, jednak nowe rozwiązania mogą doprowadzić do zamknięcia placówek. Proponują więc złagodzenie zapisów. Tymczasem resort edukacji nowelizuje rozporządzenie w tej sprawie.
Hanna Hendrysiak
24.12.2020
Samorząd terytorialny
Choć sytuacja skarżącej jest trudna, nie było podstaw do podważenia decyzji organów o odmowie umorzenia należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Skarżąca nienależycie wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe. Możliwe, że w przyszłości będzie w stanie spłacić zadłużenie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Aleksandra Partyk
24.12.2020
Prawo rodzinne Administracja publiczna

Ustawa okołobudżetowa na 2021 rok z podpisem prezydenta

Finanse publiczne Administracja publiczna
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę okołobudżetową na 2021 rok. Wynika z niej m.in., że w przyszłym roku zamrożone będą wynagrodzenia w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych na poziomie z 2020 r. Przewidziano też zamrożenie płac sędziów, prokuratorów, asesorów i referendarzy sądowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.
Krzysztof Koślicki
23.12.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna

Rząd szykuje miliard złotych na pomoc dla samorządów

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Do 1 mld zł rząd zamierza przeznaczyć na „tarczę regionalną” dla regionów i samorządów, które są i będą najbardziej dotknięte przez pandemię i restrykcje z niej wynikające - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. Pomoc ma dotyczyć przede wszystkim samorządów na terenach turystycznych, w szczególności z południowej Polski.
Krzysztof Sobczak
23.12.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo Tarcza finansowa

Specustawa wydłużająca do końca 2023 roku rozliczanie funduszy już obowiązuje

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne Koronawirus a prawo
W środę 23 grudnia weszła w życie specustawa funduszowa, która miała obowiązywać do końca tego roku, wprowadziła szczególne przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Po zmianie przepisy będą obowiązywać do 31 grudnia 2023 r.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.12.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne Koronawirus a prawo
Prezydent podpisał 22 grudnia br. nowelizację porządkującą przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej, która ma charakter porządkujący i poprawia spójność oraz przejrzystość prawa. Po uchwaleniu jej przez Sejm, w ubiegły czwartek Senat nie zgłosił do niej poprawek.
Krzysztof Sobczak
23.12.2020
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Kradzież choinek z lasu to już rzadkość. Jeszcze dziesięć lat temu nielegalnie wycięte drzewka liczono w tysiącach, teraz takich przypadków jest po kilkanaście. Osoba przyłapana z ukradzionym drzewkiem zapłaci mandat w wysokości 500 zł, ale kara może być wyższa.
Monika Sewastianowicz
23.12.2020
Prawo karne Środowisko
Brakuje regulacji prawnych określających, kto jest administratorem danych osobowych w samorządach. Obecnie każda gmina czy powiat ustala ich sobie dowolnie – raz jest to wójt, raz urząd albo gmina. Bywa, że w jednym urzędzie jest jednocześnie… kilkunastu administratorów danych. A to szkodzi ochronie danych.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.12.2020
Samorząd terytorialny RODO Poprawmy prawo
Pracownicy urzędu powinni zawsze weryfikować tożsamość petenta w momencie rozpoczęcia realizacji sprawy, której stroną jest dana osoba fizyczna, np. poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza lub okazanie dowodu osobistego. Powoływanie się przez osoby fizyczne na przepisy RODO jest niezrozumieniem interpretacji prawa - wyjaśnia Mariusz Warkoczyński z LEX Ochrona Danych Osobowych.
Mariusz Warkoczyński
23.12.2020
Administracja publiczna RODO
Program rządowy, który jest pakietem pomocowym dla LOT, został notyfikowany przez Komisję Europejską. Funkcjonowanie spółki w czasie pandemii koronawirusa wesprze kwota 2,9 miliardów złotych, która pozwoli na zachowanie tysięcy miejsc pracy.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.12.2020
Finanse publiczne Prawo unijne Koronawirus a prawo
Gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów, a nie wszystkich wytworzonych, dzięki czemu będą mogły wykazać wyższy poziom ich zagospodarowania. Pozwoli to zaoszczędzić gminom ok. 900 mln zł na karach, które musiałyby zapłacić. Metoda rozliczenia recyklingu odnosząca się do wszystkich wytworzonych odpadów zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 r.
Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Matłacz
22.12.2020
Samorząd terytorialny Środowisko

Praca zdalna w administracji przedłużona do 17 stycznia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Do 17 stycznia 2021 roku przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje opublikowane właśnie rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.12.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo

Przewlekłość postępowań cały czas zmorą obywateli, a sądy tego nie widzą

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Trybunał w Strasburgu widzi problem w samej długości postępowania - nawet jeśli sąd wykonuje pewne czynności, a mimo to sprawa ciągnie się kilka lat, to jest przewlekłość, a czasami nawet brak zapewnienia dostępu do sądu. Polskie sądy uważają, że samo wydawanie postanowień czy zarządzeń to merytoryczne zajmowanie się sprawą. A z perspektywy skarżącego sprawa stoi w miejscu – mówi radca prawny Agata Bzdyń.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Według samorządowców Główny Urząd Statystyczny w interpretacjach przedstawia stanowisko, zgodnie z którym blokuje wypłaty nagród za realizację Państwowego Spisu Rolnego 2020. A to zdaniem przedstawicieli korporacji samorządowych „bezprawne procedury”, bo zgodnie z ustawą nagrody dla gminnych komisarzy spisowych oraz dodatki i wynagrodzenia dla rachmistrzów powinny być wypłacone.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.12.2020
Samorząd terytorialny
Prace nad przepisami wprowadzającymi w Polsce rozszerzoną odpowiedzialność, w której producenci przyszłych odpadów, opakowań mają w całości bądź w części pokrywać koszty ich zagospodarowania, trwają już od miesięcy. Wygląda na to, że dobiegają końca, bo wiceminister klimatu i środowiska zapowiada, że w ciągu najbliższych tygodni projekt zostanie przedstawiony do konsultacji.
Agnieszka Matłacz
21.12.2020
Środowisko
Nie chodziło o likwidację obowiązku doskonalenia nauczycieli, a jego efektywność i jakość - w ten sposób resort edukacji i nauki tłumaczy wypowiedź ministra Przemysława Czarnka dotyczącą doskonalenia pedagogów. I deklaruje, że zmiany dotyczące statusu zawodowego jednak będą.
Monika Sewastianowicz
21.12.2020
Zarządzanie oświatą

Wojewoda ma lepiej nadzorować nieruchomości publiczne

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Wzmocnienie nadzoru wojewodów na mieniem skarbu państwa i usprawnienie gospodarowania nieruchomościami publicznymi, to cele projektu zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych. Konieczność zmiany przepisów wskazywała Najwyższa Izba Kontroli.
Robert Horbaczewski
21.12.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
W niektórych programach dla samorządów kryteria rozdziału środków są niezbyt precyzyjnie określone i w dowolnych momentach administracja rządowa może wpływać - podejmując arbitralne decyzje - na to, w jaki sposób te środki będą udostępniane. Ten sposób najsilniej ogranicza autonomię lokalną – mówi prof. Paweł Swianiewicz,
Katarzyna Kubicka-Żach
21.12.2020
Finanse samorządów Koronawirus a prawo
Rząd pracuje nad przepisami dotyczącymi zapowiadanych zmian w obostrzeniach i prowadzeniu działalności gospodarczej po 28 grudnia. W niedzielę rano w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiły się wstępne założenia. Wiadomo, że zamknięte będę stoki narciarskie, a w sylwestrową noc będą ograniczenia w przemieszczaniu się.
Krzysztof Koślicki
20.12.2020
Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski