Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć do 1680 zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej...
Patryk Ciurak
22.07.2013
Samorząd terytorialny
Zgodnie z nowymi przepisami osoby przebywające na urlopie macierzyńskim będą zwolnione z obowiązku...
Adam Bochentyn
22.07.2013
Samorząd terytorialny
W wyniku nowelizacji wprowadzono liczne zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych czynności...
Adam Bochentyn
22.07.2013
Samorząd terytorialny
W życie weszły nowe rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,...
Adam Bochentyn
22.07.2013
Samorząd terytorialny
W wyniku nowelizacji liczne zmiany wprowadzono do rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania...
Adam Bochentyn
22.07.2013
Samorząd terytorialny
Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego...
Bartosz Starczewski
22.07.2013
Samorząd terytorialny
Należy odróżnić te ustalenia planu miejscowego, które odnoszone są do ogółu adresatów od tych,...
Anna Dudrewicz
22.07.2013
Samorząd terytorialny
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków muszą zapłacić podatek od zamiany swojej działki na...
Delert Elżbieta
22.07.2013
Samorząd terytorialny
Stuletni dworzec kolejowy w Tucholi (woj. kujawsko-pomorskie) zostanie zmodernizowany i...
Żyromski Olgierd
22.07.2013
Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami umożliwia uznawanie na terytorium Polski krajowego prawa...
Adam Bochentyn
22.07.2013
Samorząd terytorialny
Porządek w mieście i szybko rosnąca ilość segregowanych odpadów świadczą o sukcesie wdrażania w...
Żyromski Olgierd
19.07.2013
Samorząd terytorialny
O 16 mln zł złotych planują zmniejszyć zadłużenie miasta władze Torunia. Dzięki oszczędnej...
Żyromski Olgierd
19.07.2013
Finanse samorządów
Kontrole przeprowadzone przez miejskich urzędników wykazały uchybienia w realizacji umów na wywóz z...
Szubański Kamil
19.07.2013
Samorząd terytorialny
Jeśli wcześniej doręczono już zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego, do zastosowania grzywny w...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
19.07.2013
Samorząd terytorialny
Ruch Palikota przekazał w piątek Warszawskiej Wspólnocie Samorządowej 7 tys. podpisów pod wnioskiem...
Wachowicz Mariusz
19.07.2013
Samorząd terytorialny
Do dnia złożenia ślubowania przyszły radny nie ma obowiązku podejmowania działań zmierzających do...
Karol Kozłowski
19.07.2013
Samorząd terytorialny
Rada rodziców jako społeczny organ wewnętrzny szkoły nie posiada zdolności sądowej orzekł WSA w...
Anna Dudrewicz
19.07.2013
Samorząd terytorialny
Władze Łodzi i przedstawiciele Stowarzyszenia ŁKS podpisali w czwartek list intencyjny w sprawie...
Durasik Marcin
19.07.2013
Samorząd terytorialny
Sąd nie może decydować, czy likwidacja szkoły jest zasadna i zgodna z prawem orzekł w czwartek...
Kuta Justyna
19.07.2013
Samorząd terytorialny
Opryski przeciw komarom i kleszczom zapowiedział Urząd Miasta w Tychach - poinformowała w czwartek...
Piotrowiak Katarzyna
19.07.2013
2 mld euro ma wynieść budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata...
Kopeć Zbigniew
19.07.2013
Samorząd terytorialny
W Dębowcu, najmniejszej gminie Śląska Cieszyńskiego, skarb namierzono po raz pierwszy w 1912 r....
Dąbrowski Radosław
19.07.2013
Samorząd terytorialny
Zarząd woj. podkarpackiego ogłosił nabór wniosków dotyczących przedsięwzięć kluczowych dla rozwoju...
Huk Wojciech
19.07.2013
Samorząd terytorialny
Do wniosku o odwołanie starosty złożonego przez uprawnioną do tego grupę radnych nie można stosować...
Patryk Ciurak
19.07.2013
Samorząd terytorialny
Warszawski ratusz opublikował w czwartek nową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla...
Krzyczkowski Wojciech
18.07.2013
Samorząd terytorialny
Biblioteka, sala widowiskowa, sala kinowa, galeria wystawiennicza będą funkcjonowały w...
Chrzanowska Renata
18.07.2013
Pod wnioskiem o referendum ws. odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz będzie...
Wachowicz Mariusz
18.07.2013
Samorząd terytorialny
Na przełomie sierpnia i września zostanie ogłoszony przetarg na grupowy zakup 289 gigawatogodzin...
Błoński Marek
18.07.2013
Samorząd terytorialny
Minutą ciszy i dźwiękiem syren w godzinę W, uroczystościami przy pomnikach Gloria Victis i...
Cedro Magdalena
18.07.2013
Podniesienie z 14 do 30 tys. euro progu, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur...
Karol Kozłowski
18.07.2013
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski