Materiały do II etapu przetargu na budowę obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 zostały wysłane do 17 firm i konsorcjów, które zakwalifikowano do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Te podmioty mają czas na złożenie ofert do 21 maja br.

Budowa nowej trasy będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”.

Trasa o długości 7,6 km ominie miasto od południa. Powstaną także cztery węzły drogowe, łączące główną arterię z drogami niższych kategorii.

W ramach inwestycji zostanie wybudowanych także szereg urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne i infiltracyjne. Przebudowane, bądź wybudowane zostaną również drogi lokalne i dojazdowe obsługujących tereny przyległe do nowej trasy.

Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu planuje się w połowie 2017 roku.

Źródło: www.gddkia.gov.pl