Skanska zrealizuje zadanie za kwotę 25,3 mln zł. Przewidziany na realizację czas to 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Zakres prac obejmuje dokończenie warstwy ścieralnej nawierzchni, roboty naprawcze osiadania nasypu oraz roboty wykończeniowe takie jak umocnienie skarp, rowów i pasa dzielącego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania. W ramach zadania wykonane zostaną również drogi serwisowe oraz remont starego przebiegu drogi krajowej nr 16.

W ramach dokończenia kontraktu zostanie wykonana naprawa osiadania nasypu. Koszt naprawy pokryją środki ze złożonej przez pierwotnego wykonawcę, konsorcjum Alpine Bau/Hydrogeo, gwarancji należytego wykonania kontraktu.

Budowę tego odcinka pierwotnie realizował wykonawca, konsorcjum Alpine Bau/Hydrogeo, którego GDDKiA zdyskwalifikowała na etapie przetargu ze względu na rażąco niską cenę. Decyzję zamawiającego potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza, jednak w efekcie procesu sądowego GDDKiA musiała przywrócić wykonawcę do realizacji projektu. Mimo wezwań do realizacji, konsorcjum nie wywiązywało się z zapisów kontraktowych. Umowa na budowę drogi krajowej nr 16 z Biskupca do Borek Wielkich została rozwiązana i ogłoszono nowe przetargi na dokończenie budowy.

Źródło: www.gddkia.gov.pl