Rzeczpospolita, 23 lipca 2010 r.
23.07.2010
Minister Obrony Narodowej dostosował rozporządzenie do zmian w ustawie o ewidencji ludności i...
Patryk Ciurak
23.07.2010
Samorząd terytorialny
Wsplnota 28/2010.
23.07.2010
W ramach idei PPP można wymienić dwie grupy modeli wspłpracy, przyjmując za kryterium ich...
Henryk Gawroński
23.07.2010
Samorząd terytorialny
Wsplnota 29/2010
23.07.2010
Rzeczpospolita, 23 lipca 2010 r.
23.07.2010
Od nowego roku szkolnego podniesiona zostanie minimalna stawka wynagrodzenia nauczycieli.
Patryk Ciurak
22.07.2010
Samorząd terytorialny
Czy organ prowadzący może zatrudnić mnie z dniem 1 września 2010 r., jako dyrektora - nauczyciela z...
Krzysztof Lodziński
22.07.2010
Samorząd terytorialny
Czy za usunięcia topoli białej, w złym stanie zdrowotnym i zagrażającej bezpieczeństwu, powinno...
Alicja Brzezińska
22.07.2010
Samorząd terytorialny
Zobowiązania SPZOZ mogą w istotny sposb pogorszyć relację zadłużenia do dochodw powiatw i mogą...
Arkadiusz Babczuk
22.07.2010
Samorząd terytorialny
Wsplnota 20/2010
22.07.2010

Więcej poszkodowanych gmin

Samorząd terytorialny
Znowelizowano przepisy regulujące odbudowę, remont lub rozbirkę obiektw budowlanych w...
Patryk Ciurak
22.07.2010
Samorząd terytorialny
Wsplnota 20/2010
22.07.2010
Rzeczpospolita, 22 lipca 2010 r.
22.07.2010

Ranking samorządów 2010

Samorząd terytorialny
Dziennik Rzeczpospolita ogłosił coroczny Ranking samorządw. Rwnież w tym roku wydawnictwo Wolters...
Bartosz Starczewski
21.07.2010
Samorząd terytorialny
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2010 r., sygn. K 17/08.
21.07.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 21 lipca 2010 r.
21.07.2010
Gazeta Prawna, 21 lipca 2010 r.
21.07.2010
Gazeta Prawna, 21 lipca 2010 r.
21.07.2010
Jakie akty prawne regulują kwestie odszkodowań w planowaniu przestrzennym?
Anna Kamińska
21.07.2010
Samorząd terytorialny
Całkowicie odmienny system przepływw środkw europejskich, ktry wynika z ustawy o finansach...
Michał Malinowski
21.07.2010
Samorząd terytorialny
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą stanowić jedną z form samorządowych jednostek...
Arkadiusz Babczuk
21.07.2010
Samorząd terytorialny
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie...
Bartosz Starczewski
21.07.2010
Samorząd terytorialny
Czy wydatki poniesione na modernizację budynku urzędu gminy są wydatkami strukturalnymi?
Dorota Skrzypska
21.07.2010
Samorząd terytorialny
Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy dzisiaj wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją fragmentu...
Bartosz Starczewski
20.07.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 20 lipca 2010 r.
20.07.2010
W spisie wyborcw trzeba zarejestrować fakt wygaśnięcia lub cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania....
Patryk Ciurak
20.07.2010
Samorząd terytorialny
Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pracownikowi samorządowemu...
Agnieszka Sieńko
20.07.2010
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski