MSWiA przygotowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu jednostek, ktrym w 2010 r. przyznano...
Wojciech Kowalski
17.02.2011
Samorząd terytorialny
Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, w skład ktrego wchodzą części typowo...
Anna Dudrewicz
17.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 17 lutego 2011 r....
17.02.2011
Rozszerzenie minimalnego zakresu programu szkolenia podstawowego strażnikw gminnych o zagadnienia...
Wojciech Kowalski
17.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 17 lutego 2011 r.
17.02.2011
Normalizację stosunkw właścicielskich we wsplnotach mieszkaniowych w stosunku do gruntu...
Cezary Chabel
17.02.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 17 lutego 2011 r.
17.02.2011
Nabycie użytkowania wieczystego w drodze ustanowienia go przez odpowiedni organ Państwa co do...
16.02.2011
Samorząd terytorialny
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE NR 1-2/2011.
16.02.2011
Samorząd terytorialny
Czy gmina ma obowiązek przydzielenia dodatkowych godzin na zajęcia rewalidacyjne na podstawie...
Agata Piszko
16.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 16 lutego 2011 r.
16.02.2011
Jeżeli starosta wydaje decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i nalicza opłatę za usunięcie drzewa,...
Alicja Brzezińska
16.02.2011
Samorząd terytorialny
Stwierdzenie przez sąd administracyjny w wyroku, że zaskarżone orzeczenie nie podlega wykonaniu na...
Anna Dudrewicz
16.02.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 16 lutego 2011 r.
16.02.2011
Rzeczpospolita, 16 lutego 2011 r.
16.02.2011
Nie ma prawnych przeszkd, by radny, ktry jednocześnie jest sołtysem, pełnił funkcję inkasenta...
Patryk Ciurak
16.02.2011
Samorząd terytorialny
Zasada wiarygodności ksiąg wieczystych odnosi się także do użytkowania wieczystego.
16.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 16 lutego 2011 r.
16.02.2011
Zasada wiarygodności ksiąg wieczystych nie wchodzi w grę w wypadku użytkowania wieczystego.
16.02.2011
Samorząd terytorialny
Z dniem 26 lutego 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w...
Wojciech Kowalski
16.02.2011
Samorząd terytorialny
Minister Spraw Zagranicznych we wspłpracy z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i...
Patryk Ciurak
16.02.2011
Samorząd terytorialny
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywcę użytkowania wieczystego także w razie...
Wojciech Kowalski
16.02.2011
Samorząd terytorialny
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE NR 1-2/2011.
16.02.2011
Samorząd terytorialny
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE NR 1-2/2011.
16.02.2011
Samorząd terytorialny
Stwierdzenie przez sąd administracyjny w wyroku, że zaskarżone orzeczenie nie podlega wykonaniu na...
16.02.2011
Samorząd terytorialny
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE NR 1-2/2011.
16.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 15 lutego 2011 r.
15.02.2011
Gazeta Prawna, 15 lutego 2011 r.
15.02.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 15 lutego 2011 r.
15.02.2011