Rozpoznawanie osoby po sposobie chodzenia, ocena stanu emocjonalnego na podstawie mimiki twarzy i...
PAP
11.09.2012
Samorząd terytorialny
Uczniowie, których rodziny otrzymały zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w...
Adam Bochentyn
11.09.2012
Samorząd terytorialny
Uroczystość pośmiertnego przyznania Barbarze Blidzie tytułu honorowego obywatela miasta odbyła się...
Piotrowiak Katarzyna
11.09.2012
Nowy Targ, Nowy Sącz i Tarnów to miasta w woj. małopolskim, które aspirują do utworzenia lotnisk...
Grzyb Rafał
11.09.2012
Samorząd terytorialny
Wiceprzewodniczący sejmiku woj. świętokrzyskiego Jarosław Przygodzki nie żyje. Informację podał na...
Klapa Marek
10.09.2012
100 tys. zł odszkodowania za utracone zarobki domaga się od gminy Sorkwity (woj....
Libudzka Agnieszka
10.09.2012
Samorząd terytorialny
Gmina nabyła aktem notarialnym od Spółdzielni Mleczarskiej zabudowaną nieruchomość rolną (B-RIVb)...
Adam Bartosiewicz
10.09.2012
Samorząd terytorialny
Do jakiego podmiotu występuje z wnioskiem pracownik urzędu gminy lub starostwa powiatowego o...
Magdalena Sender
10.09.2012
Samorząd terytorialny
Tablice interaktywne, umożliwiające wykorzystywanie na lekcjach techniki komputerowej, otrzymały w...
Kopeć Zbigniew
10.09.2012
Samorząd terytorialny
Służbowy numer telefonu pracownika samorządowego stanowi informację publiczną i powinien być...
Karol Kozłowski
10.09.2012
Samorząd terytorialny
Na jakie wsparcie mogą liczyć gminy w przygotowaniach do wprowadzenia rewolucji śmieciowej?
Łukasz Matłacz
10.09.2012
Samorząd terytorialny
Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik w poniedziałek podczas sesji sejmiku woj....
Pieniążek Osińska Beata
10.09.2012
Samorząd terytorialny
Gminy będą na bieżąco informowane o utracie obywatelstwa, a co za tym idzie ułatwione zostanie...
Adam Bochentyn
10.09.2012
Samorząd terytorialny
Dyrektor gimnazjum nie jest organem uprawnionym do rozpoznania odwołania od własnej decyzji wydanej...
Anna Dudrewicz
10.09.2012
Samorząd terytorialny
Naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia postanowieniami studium, może mieć miejsce jedynie w...
Anna Dudrewicz
10.09.2012
Samorząd terytorialny
Z przeprowadzonych badań wynika, iż zaledwie 9,21proc. klientów jednostek administracji...
Izabela Seredocha
10.09.2012
Samorząd terytorialny
W pierwszej turze wyborów burmistrza Lipna (woj. kujawsko-pomorskie), która odbyła się w niedzielę,...
Żyromski Olgierd
10.09.2012
Samorząd terytorialny
Uroczysta parada tramwajów - od zabytkowych po najnowsze - rozpoczęła niedzielny festyn w...
Błoński Marek
10.09.2012
Odnalezienie skradzionego roweru ułatwia specjalne oznakowanie; kod można nadać jednośladowi w...
Nocuń Katarzyna
10.09.2012
Samorząd terytorialny
W budynku dawnej maszynowni zlikwidowanej kopalni Michał w Siemianowicach Śląskich i w jego...
Błoński Marek
09.09.2012
26,1 mln zł netto kosztowała budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym...
Próchnicka Izabela
09.09.2012
Samorząd terytorialny
Fakt, że stowarzyszenie jest podmiotem wykonującym zadania publiczne oraz dysponującym majątkiem...
Anna Dudrewicz
09.09.2012
Samorząd terytorialny
Bukowno od września finansuje usypianie nowonarodzonych psów i kotów. To element programu opieki...
Dąbrowski Radosław
08.09.2012
Samorząd terytorialny
Sześć osób będzie ubiegać się w niedzielę o urząd burmistrza Lipna. Wybory zarządzono po uznaniu...
Żyromski Olgierd
08.09.2012
Samorząd terytorialny
Zakres interesu prawnego podmiotów administracji publicznej wyznaczają ich ustawowo określone...
Anna Dudrewicz
08.09.2012
Samorząd terytorialny
Subwencja oświatowa w 2013 r. wyniesie 39 mld 806 mln zł i będzie większa o 2,8 proc. od obecnej -...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
07.09.2012
Finanse samorządów
Czy nauczyciel ma prawo do złożenia wniosku o wypłatę jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie?
Michał Culepa
07.09.2012
Samorząd terytorialny
Wbrew powszechnej opinii przekształcenie samorządowych szpitali w spółki może być dla nich...
Karol Kozłowski
07.09.2012
Samorząd terytorialny
Czy zgodnie z ustawa o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,...
Izabela Klisowska
07.09.2012
Samorząd terytorialny
Gminy chcą zmian w przepisach tak, aby inwestorzy kupujący grunty rolne płacili podatek od...
PAP
07.09.2012
Samorząd terytorialny