Paweł Sularz, b. szef krakowskiej PO, wyrzucony z partii za pracę na fikcyjnym etacie prowadzi dla...
Dąbrowski Radosław
19.12.2012
Samorząd terytorialny
Prawie 2,75 mld zł chcą w 2013 r. przeznaczyć na inwestycje samorządy 14 miast...
Błoński Marek
19.12.2012
Samorząd terytorialny
Do końca grudnia trwają zapisy na bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne, aktywizujące zawodowo dla osób...
Nocuń Katarzyna
19.12.2012
Ponad 40 tys. ton odpadów rocznie przetworzy sortownia śmieci, którą w środę otwarto w Lubawce...
PAP
19.12.2012
Samorząd terytorialny
Powiat mikołowski (Śląskie) wyemituje obligacje o łącznej wartości 5,7 mln zł. Pieniądze z emisji...
Błoński Marek
19.12.2012
Finanse samorządów
Dochody na poziomie 448 mln zł, wydatki na poziomie 475 mln zł oraz deficyt w wysokości 27,1 mln...
Sibilski Wojciech
19.12.2012
Finanse samorządów
Rada Miasta Płocka na Mazowszu chce ogłosić 2013 r. Rokiem Stefana Themersona (1910-1988) -...
Budkiewicz Michał
19.12.2012
Ponad 1 mld zł wyniesie przyszłoroczny budżet Rzeszowa, który we wtorek został przyjęty przez...
PAP
19.12.2012
Finanse samorządów
Od nowego roku zdrożeją bilety komunikacji miejskiej w stolicy; w związku z ograniczeniem budżetu...
Nocuń Katarzyna
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Mniejsze dochody, a w konsekwencji mniejsze niż w ostatnich latach inwestycje, zapisano w uchwale...
Żyromski Olgierd
18.12.2012
Finanse samorządów
Poznańscy radni podjęli uchwałę zezwalająca na odbudowę Pomnika Wdzięczności poinformował we wtorek...
Koprowski Jan
18.12.2012
Sześć samorządów woj. świętokrzyskiego otrzyma ponad 11 mln zł dofinansowania z unijnych środków na...
PAP
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Jak należy traktować zmiany uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w świetle wymogu...
Anna Kamińska
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Co oznacza sprawdzenie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych...
Magdalena Sender
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Przychody uzyskane przez gminę z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych za...
Magdalena Grotkiewicz
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Resort środowiska utrzymuje, że rewolucja śmieciowa nie tylko usprawni system odbierania odpadów,...
Karol Kozłowski
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Dwie innowacyjne firmy z branż motoryzacyjnej i automatyki przemysłowej ulokowały swoje siedziby w...
Błoński Marek
18.12.2012
W przyszłym roku rozpocznie się budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). We wtorek wojewoda...
PAP
18.12.2012
Samorząd terytorialny
90,3 mln zł deficytu zakłada przyjęty w poniedziałek przez radych Białegostoku budżet miasta na...
PAP
18.12.2012
Finanse samorządów
Poniedziałkowa sesja budżetowa Sejmiku Woj. Śląskiego została przerwana do czwartku. To efekt...
PAP
18.12.2012
Samorząd terytorialny
W styczniu przyszłego roku na tory aglomeracji katowickiej wyjadą pierwsze tramwaje typu 105 N po...
PAP
18.12.2012
Wydanie jednej decyzji mocą której organ stwierdza, że dane świadczenia są nienależnie pobrane i...
Anna Dudrewicz
18.12.2012
Samorząd terytorialny
O 48 kamer, które będą pracowały z wykorzystaniem cyfrowej transmisji danych, wzbogaci się w 2013...
PAP
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Dochody województwa małopolskiego na poziomie 1,098 mld zł oraz wydatki wynoszące 1,201 mld zł...
PAP
18.12.2012
Finanse samorządów
297,9 milionów złotych deficytu wraz ze spłatą dawnych obligacji zakłada przyjęty w poniedziałek...
PAP
18.12.2012
Finanse samorządów
Gmina może finansować koszty oświetlenia ulic i dróg w sołectwach z funduszu sołeckiego wynika z...
Magdalena Grotkiewicz
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Przyjęty przez Radę Miasta w poniedziałek budżet Gdańska na 2013 rok przewiduje, pierwszy raz od...
PAP
18.12.2012
Finanse samorządów
Projekt studia architektonicznego Wojciecha Gęsiaka z Radomia wygrał konkurs na koncepcję hali...
PAP
18.12.2012
Wykonywany przez spółdzielnię mieszkaniową zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność...
Anna Dudrewicz
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Radni sejmiku woj. mazowieckiego zdecydowali w poniedziałek o przekształceniu w spółki m.in. dwóch...
PAP
18.12.2012
Samorząd terytorialny