Czyste Powietrze Plus - od piątku można składać wnioski o dotacje na wymianę pieców

Środowisko Domowe finanse

Rusza program „Czyste Powietrze plus” - właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca., tzw. kopciucha, oraz ocieplenie domu, otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji. Wnioski o te dotacje można składać od piątku.

15.07.2022

SO: Nielojalne wykorzystanie zaufania klienta przez bank w umowach kredytu

Rynek i konsument Domowe finanse

Skutkiem nałożenia na kredytobiorców całości ryzyka zmiany kursu franka szwajcarskiego, było bardzo nierównomierne i niesprawiedliwe rozłożenie ogólnego ryzyka ponoszonego przez obie strony w związku z zawarciem obu umów kredytu mieszkaniowego - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu i zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów zwrot nienależnego świadczenia.

15.07.2022

MRiPS: Prognozowany wskaźnik waloryzacji w 2023 r. na poziomie 109,6 proc.

Domowe finanse Emerytury i renty

W 2023 r. zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent ma być ustalone na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – przewiduje rządowy projekt rozporządzenia. Prognozowany wskaźnik waloryzacji ma wynieść 109,6 proc., natomiast koszt waloryzacji ogółem tym wskaźnikiem szacowany jest na około 27,5 mld zł.

14.07.2022

Rząd przygotowuje rozporządzenie w sprawie przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur

Domowe finanse Emerytury i renty

Rząd proponuje pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Założenia do projektu rozporządzenia w tej sprawie zostały właśnie opublikowane. Rada Dialogu Społecznego na razie nie wypracowała wspólnego stanowiska w tej sprawie.

12.07.2022

Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

09.07.2022

Wakacje kredytowe i przedłużone tarcze inflacyjne czekają na podpis prezydenta

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy

Sejm poparł większość poprawek Senatu do ustawy dotyczącej wakacji kredytowych i zwiększenia o 1,4 mld zł środków na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Przepisy wydłużają też do 31 października działanie tarcz antyinflacyjnych. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

07.07.2022

Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego już po nowemu

Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość

W czwartek, 7 lipca, wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Zmienia ono zasady dostępu do systemu. Logowanie i uwierzytelnianie użytkowników będzie się teraz odbywało według nowych zasad. Więcej spraw będzie można załatwić za pomocą pism generowanych automatycznie.

07.07.2022

ZUS: 25 sierpnia ruszy wypłata czternastek

Domowe finanse Emerytury i renty

Od 25 sierpnia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał 14. emeryturę. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku – przypomina ZUS. Ze wstępnych szacunków wynika, że w tym roku wypłata czternastki może kosztować nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

07.07.2022

Przeciętne wynagrodzenie zafałszowuje rzeczywistość, bo nie obejmuje małych firm

Domowe finanse Rynek Prawo pracy

Jak podał GUS, 6399,59 zł wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. To może frustrować pracowników, którzy patrzą na wysokość swojej pensji. Zupełnie niepotrzebnie, bo - jak twierdzą eksperci - dane GUS zafałszowują rzeczywistość. Bazują na informacji z firm zatrudniających powyżej 10 pracowników, podczas gdy zdecydowana większość Polaków pracuje w małych i mikrofirmach.

07.07.2022

Emeryci EWK złożyli mało wniosków o świadczenie wyrównawcze

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Od 1 marca do 30 kwietnia 2022 r. liczba wniosków, które wpłynęły do ZUS o świadczenie wyrównawcze dla emerytów EWK, wyniosła zaledwie 7,7 tys. Ministerstwo rodziny na etapie prac nad ustawą o świadczeniu wyrównawczym szacowało, że emerytury te pobiera ok. 25,3 tys. osób. Widać jednak, że szacunki były mocno zawyżone, a więc i wydatki na świadczenie wyrównawcze nie będą aż tak duże.

06.07.2022

Mamy mniej biednych emerytów – ZUS publikuje skutki tegorocznej waloryzacji

Domowe finanse Emerytury i renty

Waloryzacja rent i emerytur w 2022 r. poprawiła sytuację wielu otrzymujących je osób. W porównaniu z marcem 2021 r., liczba pobierających świadczenia w najniższej wysokości spadła o 7,4 proc. Po waloryzacji największy odsetek emerytur – 16,6 proc. – mieści się w przedziale od 2 000,01 zł do 2 400 zł. Emerytury wyższe niż 5000 zł pobiera prawie 16 proc. mężczyzn i niewiele ponad 3 proc. kobiet.

04.07.2022

Nietrudno otworzyć upadłość konsumencką - jej realizacja bywa wyzwaniem

Rynek i konsument Domowe finanse

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to nowy start dla przygniecionych ciężarem długów. Do otwarcia postępowania upadłościowego wobec konsumenta wystarczy jedynie prawidłowo wypełniony wniosek i 30 zł wpisu sądowego. Problemem jednak staje się sprostanie obowiązkom w toku postępowania i w trakcie wykonywania ustalonego planu spłaty. Znaczna część otwartych postępowań upadłościowych jest umarzanych na dalszych etapach. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

02.07.2022

Pracownicy chcą podwyżek, a sfrustrowani często idą na L4

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W pierwszym kwartale 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6235,22 zł i było wyższe w porównaniu z IV kwartałem 2021 roku o 240,13 zł - wynika z danych GUS. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż, a wzrosty średniej krajowej „zjada” galopująca inflacja. Eksperci zaczynają dostrzegać odwróconą piramidę potrzeb wśród pracowników, dla których najistotniejsze stały się podwyżki płac. Okazuje się, że niezadowoleni często uciekają na fikcyjne L4.

02.07.2022

Wydatki na cele mieszkaniowe i zwolnienie z PIT ciągle problematyczne

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Mimo że przepisy dotyczące katalogu wydatków, które można zakwalifikować jako poniesione na własne cele mieszkaniowe, nie są nowe, a organy podatkowe wydały już wiele interpretacji, w tym interpretację ogólną, to wciąż są wątpliwości. Organy podatkowe ściśle interpretują katalog wydatków jako zamknięty. Minister finansów w interpretacji ogólnej łaskawiej podchodzi do tematu.

02.07.2022

GUS: 4,2 proc. wyniosła w Polsce w 2021 r. stopa ubóstwa skrajnego

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Od 2016 roku stopa ubóstwa skrajnego pozostaje na podobnym poziomie 4-5 proc. Odnotowano natomiast niewielki spadek zasięgu ubóstwa skrajnego z ok. 5 proc. osób w 2020 r. do ok. 4 proc. w 2021 r. oraz nieco większy – ubóstwa ustawowego z około 9 proc. do niecałych 7 proc. przy niezmienionym od 2018 roku progu tego ubóstwa – podał GUS.

01.07.2022

Senat chce poprawek do ustawy o pomocy dla kredytobiorców

Rynek i konsument Domowe finanse

Senat w czwartek zgłosił poprawki do ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe dla osób posiadających długi hipoteczne w polskiej walucie. Zgodnie z jedną z nich wakacje kredytowe mają dotyczyć wszystkich umów o kredyt hipoteczny, także tych zawartych przed rokiem 2017 r. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 98 senatorów, żaden nie był przeciw i nie wstrzymał się od głosu.

30.06.2022

Rolnicy-emeryci poszkodowani przez zasady waloryzacji świadczeń - MRiRW sprawdza, czy zmiana reguł jest możliwa

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

RPO otrzymuje skargi od rolników-emerytów na temat waloryzacji ich emerytur po wprowadzeniu nowych zasad w marcu 2022 r. Gdyby waloryzowane było całe świadczenie, a nie wysokość emerytury podstawowej, emeryci mieliby więcej pieniędzy w portfelu. Po interwencji RPO, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawdza, czy zmiana reguł waloryzacji jest wykonalna.

30.06.2022

Zmiany w Polskim Ładzie mają przynieść niskie podatki także dla emerytów i rencistów

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

W piątek 1 lipca 2022 r. wchodzą w życie ważne zmiany podatkowe, które obejmą emerytów i rencistów. Na zmianach zyska około 3,1 mln emerytów i rencistów, którzy za cały 2022 rok zapłacą niższy podatek niż na zasadach z roku ubiegłego. Świadczenie „na rękę” wielu z nich wzrośnie nawet o ponad 100 zł – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

30.06.2022

Brak jednego kryterium dochodowego - państwo nie wie, czy pomaga rzeczywiście potrzebującym

Pomoc społeczna Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Nie ma jednego wspólnego kryterium dochodowego i sposobu jego ustalania w świadczeniach rodzinnych, z pomocy społecznej, a nawet dla emerytów i rencistów. W efekcie państwo nie wie, czy pomoc trafia do tych, którzy faktycznie jej potrzebują. Nie wie też, kto wsparcia nie ma, choć powinien je otrzymać. Problemem jest też to, że kryteria te nie są jasne i nie są ze sobą powiązane.

30.06.2022