Rząd nierówno traktuje obywateli pobierających 500+, ale naprawiać sytuacji nie zamierza

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych, które pobierają emeryturę, rentę bądź inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, jest wypłacane jako różnica między kwotą 1896,13 zł a łączną otrzymywaną przez nich kwotą świadczeń brutto. Powoduje to "ucinanie", często znaczące, 500+. To rozwiązanie niesprawiedliwe, bo takiego kryterium dochodowego rodziców nie ma przy świadczeniu 500+ na każde dziecko do 18. r.ż. MRiPS nie zamierza jednak tego zmieniać.

22.10.2022

Polski Ład tylko nieznacznie poprawił konkurencyjność podatkową Polski

Domowe finanse PIT Podatki międzynarodowe

Tegoroczne zmiany w PIT nie poprawiły znacząco pozycji Polski na tle systemów podatkowych innych państw europejskich. Znacząco poprawiła się jedynie sytuacja osób, które przeciętnie zarabiają i mają na utrzymaniu rodzinę. Tymczasem na lidera w łagodności systemów podatków osobistych w Europie wyrastają Czechy.

20.10.2022

ZUS: Emerytury dla obywateli Ukrainy w oparciu o umowę Polska – Ukraina

Domowe finanse Emerytury i renty

Jeżeli ktoś pracował w Polsce i na Ukrainie, po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie mógł wystąpić o „podwójną” emeryturę. Polska ma podpisaną umowę o zabezpieczeniu społecznym z Ukrainą, która weszła w życie w styczniu 2014 r. Zgodnie z nią, osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce i na Ukrainie, emeryturę może uzyskać z obydwu państw. Zasada ta dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i ukraińskich – przypomina ZUS.

19.10.2022

NSA: Sześć miesięcy musi wystarczyć na złożenie oświadczenia

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Nie można przeprowadzać testu zgodności z Konstytucją określonego przepisu bez odniesienia się do argumentacji, która wcześniej została podana przez Trybunał Konstytucyjny. Sześć miesięcy to nie jest za krótko, aby podatnik mógł zrealizować swoje uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w podatku od spadków i darowizn – uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

18.10.2022

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

W 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Zagwarantowana zostanie też minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł. Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna i renta socjalna zostanie podwyższona do 1588,44 zł – zdecydował we wtorek rząd. W przyszłym roku, na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych rząd przeznaczy ok. 42 mld zł.

18.10.2022

Spadkobiercy sami muszą się upomnieć w ZUS o środki z OFE, które zostały po zmarłych

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zgodnie z prawem można dziedziczyć środki, które z OFE zostały przekazane na subkonto do ZUS, o czym wielu spadkobierców nie wie. Według danych Zakładu, od stycznia do sierpnia br. liczba wypłat środków z subkonta (II filar ZUS) wyniosła 31,6 tysięcy, a kwota jednorazowych wypłat - ok. 516 mln zł. Formalności trzeba zacząć od kontaktu z Zakładem.

18.10.2022

Prof. Mariański: Najwyższe podatki płacą ludzie pracy

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Cała konstrukcja Polskiego Ładu od samego początku była błędem. Rząd tego nie mówił, ale chodziło o wprowadzenie podwyżki obciążeń poprzez udawanie obniżki. Z całą stanowczością trzeba też powiedzieć, że w Polsce najgorzej jest pracować. To najmniej opłacalna forma aktywności zawodowej – mówi serwisowi Prawo.pl prof. Adam Mariański.

18.10.2022

ZUS: Seniorzy wybierają pracę

Domowe finanse Emerytury i renty

Coraz więcej osób, które przeszły na emeryturę, decyduje się na dalszą pracę – twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według danych Zakładu, w grudniu 2021 roku 812,9 tys. emerytów pracowało, z czego 527,1 tys. było zatrudnionych na umowę o pracę. W ciągu siedmiu lat nastąpił w tym zakresie wzrost o 40 proc.

17.10.2022

Usługa EETS już dostępna w Polsce – nowe zasady płacenia za przejazd drogami

Ordynacja Domowe finanse

W poniedziałek, 17 października 2022 roku, Polska dołączyła do grona państw świadczących Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej (EETS). Możliwe jest już zatem wnoszenie opłaty za przejazd drogami objętymi elektronicznym poborem opłat na terenie całej Unii Europejskiej za pomocą jednego urządzenia pokładowego.

17.10.2022

By w kwietniu zapłacić niższy PIT lub dostać zwrot, trzeba zbierać dokumenty cały rok

Domowe finanse PIT Rachunkowość

W rocznym PIT można odliczyć wydatki m.in. na internet, cele rehabilitacyjne, wpłaty na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego lub modernizację ocieplenia domu. W PIT można też odliczyć darowizny przekazane na cele charytatywne - także na rzecz Ukrainy i poszkodowanych wojną Ukraińców. Konieczne jest jednak zebranie odpowiedniej dokumentacji - trzeba o tym myśleć już teraz.

15.10.2022

Złożenie deklaracji nie pozbawia statusu uczestnika PPK

Domowe finanse PPK

Złożenie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK - w okresie uczestnictwa w PPK - nie powoduje, że dana osoba przestaje być uczestnikiem tego programu. Nie oznacza też automatycznego wycofania środków z rachunku. Złożenie przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zobowiązuje jednak pracodawcę do zaprzestania ich naliczania i odprowadzania.

15.10.2022

Dr Lasocki: Dla spracowanych osób lepsze świadczenie przedemerytalne niż emerytura stażowa

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Jeżeli emerytury stażowe miałyby istnieć, to powinny być zagwarantowane dla bardzo wąskiego grona osób rzeczywiście spracowanych – tzn. wykonujących przez wiele lat najbardziej uciążliwe prace. Tymczasem zasady zaproponowane w projektach ustaw „Solidarności” i prezydenckim stanowiły de facto obniżenie powszechnego wieku emerytalnego dla niezwykle szerokiego grona – paradoksalnie z pominięciem tych spracowanych.

14.10.2022

Stypendium dziecka nie pozbawia rodziców prawa do ulgi prorodzinnej

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Niedawna interpretacja podatkowa potwierdza jednoznacznie - otrzymywanie przez dziecko stypendium, które jest zwolnione z PIT, nie pozbawia rodziców prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Odliczenia nie blokuje również osiągnięcie przez dziecko dochodu. W przypadku dzieci pełnoletnich ważny jest jednak limit zarobków.

08.10.2022

Ustawa zamrażająca ceny prądu ostatecznie uchwalona

Rynek i konsument Domowe finanse

Ceny prądu dla gospodarstw domowych mają, do określonego limitu, zachować poziom z 2022 roku - przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., która trafi teraz do prezydenta. W piątek Sejm nie zgodził się na poprawkę Senatu, która podnosiła limity zużycia energii elektrycznej.

07.10.2022

W wyjątkowych sytuacjach pracodawca może nie finansować wpłat do PPK

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Chociaż zasadą jest, że pracodawca nie może zrezygnować z finansowania wpłat podstawowych do pracowniczych planów kapitałowych, to w wyjątkowych sytuacjach takie zwolnienie jest możliwe. Co ważne, zwolnienie pracodawcy z dokonywania wpłat do PPK nie pozbawia uczestnika możliwości dalszego oszczędzania w tym programie.

05.10.2022

NSA: Rabat za udział w konkursie internetowym to nie wzbogacenie podatnika

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Rabaty w formie vouchera, karty podarunkowej czy kodu wymiennego otrzymane za udział w konkursach internetowych, niezależnie od tego, czy wartość jest określona kwotowo czy procentowo, nie stanowią przychodu podatnika biorącego udział w konkursie. Nie można w takiej sytuacji mówić o wzbogaceniu podatnika. Potwierdził to we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

04.10.2022

Dzierżawca jako sukcesor rodzinnego biznesu nie jest spadkobiercą

Domowe finanse VAT Rachunkowość Spółki

Dzierżawca jako sukcesor kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej zmarłego spadkodawcy nie ma prawa rozliczenia VAT z faktur otrzymanych po śmierci spadkodawcy. Nie mamy tu bowiem do czynienia z przejęciem jego praw i obowiązków, o których mowa w ordynacji podatkowej, gdyż jest on dzierżawcą, a nie spadkobiercą.

04.10.2022

Pochodzenie samolotu i miliona na koncie trzeba udowodnić

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Sprawy z zakresu nieujawnionych źródeł przychodów często trafiają na sądowe wokandy. Jedną z nich rozstrzygał właśnie Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał, że podatniczka nie uprawdopodobniła źródła pochodzenia środków majątkowych. Eksperci zauważają, że odnalezienie nowych dowodów daje podstawę do wznowienia postępowania, pod warunkiem, że podatnik wcześniej z nich nie korzystał.

01.10.2022

Getin Noble Bank do przymusowej restrukturyzacji - zmieni nazwę na VeloBank

Domowe finanse Banki Kredyty Kredyty frankowe Restrukturyzacja

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank. Jego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. BFG zapewnia, że pieniądze klientów przekształcanego banku są bezpieczne i praktycznie nie odczują tej zmiany.

30.09.2022

Senat proponuje rozszerzenie ochrony przed wzrostem cen prądu

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo europejskie

Nowe przepisy zamrożą ceny prądu w 2023 r. dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. do limitu zużycia 2000 kWh rocznie, a dla dużych rodzin i rolników do 3000 kWh. Senat zaproponował, by taką ochronę zagwarantować także małym i średnim przedsiębiorstwom, a limity dla osób niepełnosprawnych podwyższyć.

29.09.2022