Prawo.pl
Przy pracach nad Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców uchylono część przepisów dotyczących wymierzania punktów karnych. Mimo, że zmiany mają już dwa lata, nie ma do nich rozporządzenia. Powstała luka prawna wymagająca pilnej korekty. Prawnicy wskazują, że kierowcy mogą odmawiać przyjęcia mandatu, a nawet próbować wznawiać zakończone już prawomocnie postępowania.
Patrycja Rojek-Socha
14.10.2020
Prawnicy Policja

Kolejne urzędy zamykają się, ale obsługują mieszkańców

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Okienko lub specjalny pulpit w przedsionku budynku, tak żeby mieszkańcy nie wchodzili do środka w celu załatwienia sprawy, skrzynki na dokumenty na zewnątrz, obsługa przez telefon i internet czy kontrola wejść przez straż miejską – tak radzą sobie samorządy, które zamknęły urzędy. Z powodu coraz większej liczby zachorowań kolejne ograniczają obsługę bezpośrednią interesantów.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.10.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Druga fala epidemii może ponownie wzmóc obawy pacjentów onkologicznych przed kontaktem z placówkami ochrony zdrowia. Lekarze apelują, żeby nie odraczać diagnostyki i leczenia przeciwnowotworowego, a także kontynuować rozpoczęte już terapie, bo zaniechanie tych działań może być groźniejsze w skutkach niż pandemia COVID-19.
Katarzyna Nowosielska
13.10.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Prawo pozwala wpłacać na specjalne rachunki rodzinne, wolne od opłat bankowych i prowizji, środki pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji. Jak jednak zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich, nie są one jeszcze popularne. M.in. dlatego, że prowadzenie takiego rachunku nie jest obowiązkiem banku – to jeden z wielu produktów, które może on oferować według uznania.
Krzysztof Sobczak
13.10.2020
Prawo cywilne Pomoc społeczna
WHO zaleca, żeby dzieci miały każdego dnia co najmniej 60 minut ruchu. Tymczasem aktywność fizyczna dzieci i młodzieży spada. Ruch coraz częściej przegrywa ze smartfonem i komputerem. Państwowe programy, które mają pobudzić aktywność fizyczną w tej grupie, nie pomagają.
Agnieszka Matłacz
13.10.2020
Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna
Tylko wówczas, gdy odpłatne zbycie udziału w nieruchomości nabytej w spadku miało miejsce po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości przez spadkodawcę, nie ma przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT - wynika z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej.
Wiesława Moczydłowska
13.10.2020
Prawo cywilne PIT

Rodzice noworodków wciąż walczą o prawo do odwiedzin w szpitalu

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Rodzice noworodków i dzieci urodzonych przedwcześnie po raz kolejny apelują do ministra zdrowia w sprawie prawa do odwiedzin dziecka w szpitalu. Wielu dyrektorów placówek medycznych ich zakazuje, choć konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii zaleca, aby dopuścić opiekunów do wizyt na oddziałach.
Katarzyna Nowosielska
13.10.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie udzieliło Rzecznikowi Praw Obywatelskich wyjaśnień, czy umieszczenie dewizy "Bóg, Honor, Ojczyzna" na stronie personalizacyjnej paszportu narusza wolność sumienia i wyznania. Według MSWiA podczas konsultacji zmian problem ten był zgłaszany.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.10.2020
Administracja publiczna
Komisja Wenecka - organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego - wyraziła w poniedziałek "zaniepokojenie ryzykiem paraliżu instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich" w Polsce. Według Komisji, "najwyższe znaczenie" ma kontynuacja urzędu RPO.
Krzysztof Sobczak
12.10.2020
Wymiar sprawiedliwości

Nie będzie powszechnej ulgi dla łapiących deszczówkę

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Ministerstwo finansów nie planuje wprowadzenia ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dla osób, które zbierają wody deszczowe. Zwolnienia mogą wprowadzić natomiast uchwalać lokalne samorządy. - W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych przewidziano takie uprawnienie dla rad gmin - wyjaśnia resort.
Robert Horbaczewski
12.10.2020
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Rzecznik pacjentów chce wzmocnić swoją pozycję

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Rzecznik Praw Pacjenta będzie dążył w ciągu najbliższych trzech lat do likwidacji wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i przejęcia ich funkcji. Chce także mieć prawo do występowania w sprawach pacjenckich przed Trybunałem Konstytucyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Józef Kielar Katarzyna Nowosielska
12.10.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Seniorzy znowu będą mieli specjalne godziny na zakupy

Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Sklepy, apteki i inne punkty handlowe w godzinach 10 - 12 będą obsługiwać tylko osoby w wieku powyżej 60 lat. O wprowadzeniu takiej zasady poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządowego zespołu kryzysowego. Ma to obowiązywać od czwartku 15 października.
Krzysztof Sobczak
10.10.2020
Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Czy straż miejska może nałożyć mandat za brak maseczki? Strażnicy do tej pory pouczali i edukowali, sankcje odkładając na bok. To przez niejasne przepisy, czy mają do tego prawo, co powodowało obawy o koszty, jeśli sąd uchyli karę. Nowe rozporządzenie nie rozwiązuje tego dylematu. Do tego dochodzi jeszcze szerszy problem - nie ma definicji zawodu strażnik gminny/miejski.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.10.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
W Polsce nadal brakuje jednolitych standardów i gwarancji chroniących osoby zatrzymane przed torturami - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I wymienia prawo do informacji, dostęp do prawnika, wstępne badania lekarskie wszystkich zatrzymanych, prawo do osobistego powiadomienia wybranej przez siebie osoby o zatrzymaniu i miejscu pobytu oraz dostęp do pomocy tłumacza.
Patrycja Rojek-Socha
10.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Policja
Samowolne naruszenie posiadania to nie tylko pozbawienie władztwa nad rzeczą ale też utrudnienie jego wykonywania. Dlatego naruszycielem jest zarządca, który unieruchamia dotychczasowe piloty, a nowych nie sprzedaje tym, którzy mają zastrzeżenia co do wysokości kosztów obsługi - orzekł Sąd Okręgowy w Koszalinie
Marek Sondej
10.10.2020
Prawo cywilne
W czasie odczytywania wyroku, gdy jest on nie po ich myśli, ludzie płaczą, krzyczą, wychodzą z sali. Pogarsza się kultura rozprawy - twierdzą prawnicy. Powaga sali sądowej wymaga od uczestników procesu powstrzymywania się od gwałtownych reakcji, podobnie jak w kościele. Ale i sędziom puszczają nerwy, co może powodować błędy procesowe, zarzut braku bezstronności i wniosek o wyłączenie sędziego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.10.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przychody uzyskane z wynajmu domku letniskowego nie są przychodami z działalności gospodarczej i mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5 proc. Nie jest wymagane prowadzenie ewidencji przychodów. Potwierdza to najnowsza interpretacja podatkowa.
Wiesława Moczydłowska
10.10.2020
Domowe finanse PIT
Prace nad nową ustawą o prawach zwierząt wywołały spór o definicję psa i kota rasowego. Ustawa uchwalona przez Sejm 18 września br. stanowi, że rodowody będą wydawane tylko przez jedną organizację. A to oznacza, że po wejściu w życie ustawy o ochronie zwierząt może okazać się, że większość właścicieli "rasowych" psów ma zwykłe kundelki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.10.2020
Środowisko Prawo gospodarcze

Prof. Krawiec: Mediacja petenta z urzędnikiem to mrzonka

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Mediacja w postępowaniu administracyjnym nie przyjęła się. Wciąż pokutuje przekonanie, że relacje administracji z obywatelami są oparte na władztwie. Jeśli zmienimy ten sposób myślenia, mediacja w postępowaniu administracyjnym może stać się bardziej popularna – wskazuje dr hab. Grzegorz Krawiec.
Aleksandra Partyk
10.10.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Od soboty obowiązuje nakaz noszenia w strefach czerwonej i żółtej, która obejmuje cały kraj, maseczek. Ma to być kontrolowane, a surowe kary mają być dla tych, którzy nie będą tego przestrzegać. W całym kraju obowiązywać mają też ostrzejsze ograniczenia dotyczące m.in. zgromadzeń, imprez okolicznościowych i gastronomii.
Krzysztof Sobczak
10.10.2020
Prawo karne Koronawirus a prawo

SN: Kurator reprezentuje dziecko w sporze o alimenty

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
W sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z powództwa jednego z rodziców sprawującego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu piecze nad małoletnim dzieckiem, pozwany małoletni powinien być reprezentowany przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy ( art. 99 krio) a nie przez drugiego rodzica, którego władza została ograniczona
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Już 30 lat temu homoseksualizm usunięto z klasyfikacji chorób Światowej Organizacji Zdrowia, a wcześniej organizacje naukowe i eksperci wskazywali, że orientacji seksualnej i tożsamości płciowej nie można „wyleczyć”. Tymczasem w Polsce takie terapie konwersyjne są prowadzone, mimo ich sprzeczności z wiedzą medyczną - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
09.10.2020
Prawo rodzinne Opieka zdrowotna
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w więzieniach. Sprawdziła m.in. czy cele spełniały wymogi określone w przepisach prawa i czy ich stan nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa osadzonych. Wyniki kontroli pokazują, że nie jest źle, jednak w jednostkach penitencjarnych w jednej celi mieszkalnej umieszcza się nawet 17 osób.
Agnieszka Matłacz
09.10.2020
Wymiar sprawiedliwości
W sytuacji, gdy w Polsce padają kolejne rekordy zachorowań na koronawirusa, tematem dnia staje się kwestia, czy pracodawca może wysłać pracownika na test. Zdaniem prawników - tak, bo zrobienie testu jest jednym ze środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Tymczasem według UODO, nawet zgoda pracownika budzi wątpliwości.
Grażyna J. Leśniak
09.10.2020
Prawo pracy BHP RODO Koronawirus a prawo
Prawie wszystkie łóżka covidowe w szpitalach są zajęte. Dyrektorzy alarmują, że nie mają kadry medycznej do obsługi kolejnych pacjentów, a minister zdrowia odpowiada, że baza łóżkowa musi być zwiększana. I wyjaśnia, że jednym z działań w tym kierunku będzie załagodzenie wymogów co do ilości personelu w szpitalach.
Katarzyna Nowosielska
08.10.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Kara wymierzona lekarzowi-dentyście w wysokości 15 tys. zł na cel społeczny jest słuszna - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego, gdyż pacjentka w efekcie tego błędu musiała przejść kolejną operację, cierpiała przez kilka miesięcy i poniosła dodatkowe wydatki. To nie były powikłania, lecz błąd lekarski w wyniku wstawienia implantów na skutek niestaranności.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.10.2020
Prawo karne Zawody medyczne
Unia Europejska powinna ustanowić mechanizm na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych, a coroczne zalecenia Komisji Europejskiej dla państw członkowskich powinny być powiązane z mechanizmem sankcji budżetowych za uchybienia - stwierdził PE w przyjętej w środę rezolucji.
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Ponieważ doszło w Sądzie Najwyższym do rozbieżności w wykładni w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, którego konsekwencją jest niemożność nawiązania lub kontynuowania typowej więzi rodzinnej, pierwsza prezes zdecydowała, że problem mają rozwiązać dwie izby na wspólnym posiedzeniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.10.2020
Prawo cywilne

Prawnicy będą wspierać osoby LGBT+ w obronie ich praw

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Grupa prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu precedensowych postępowań sądowych dotyczących osób LGBT łączy siły tworząc inicjatywę lgbt+prawnicy. - Chcemy wspólnie chronić jedną z najbardziej dyskryminowanych grup w Polsce. Naszym celem jest wywalczenie równych praw dla osób LGBT+ - mówi adwokatka Emilia Barabasz,
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sejm nadal nie wybiera nowego RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Zaplanowane na środę głosowanie w sprawie wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich zostało zdjęte z porządku obrad Sejmu. Tymczasem od 9 września trwa przedłużona kadencja prof. Adama Bodnara, a na 20 października wyznaczona została rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie pytania posłów PiS
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna