Brakuje klimatu dla rodziców zastępczych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Skoro rodzice zastępczy mają zapewniać bezpieczeństwo powierzonym im dzieciom, to sami powinni czuć się bezpieczni. Umowy o pracę są koniecznością i prędzej czy później ten problem musi być rozwiązany – mówi Prawo.pl Joanna Luberadzka-Gruca, ekspert Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Sylwia Gortyńska
13.07.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Senat bez poprawek przyjął nowelizacja Prawa atomowego i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zakłada ona wzmocnienie systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce i dostosowanie go do unijnych przepisów.
Patrycja Rojek-Socha
12.07.2019
Środowisko
W piątek Senat skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zawierający przepisy określające sposób obliczenia kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i jego rodzica do szkoły lub przedszkola. Pojawiają się jednak głosy, że propozycja może doprowadzić do obniżenia zwrotów kosztów - nawet o połowę.
Patrycja Rojek-Socha
12.07.2019
Szkoła i uczeń
Ustawa wdraża unijnych przepisy dotyczące handlu emisjami, a przy okazji wprowadza zamiany do krajowego systemu. Będzie m.in. więcej czasu na złożenie wyjaśnień do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
Patrycja Rojek-Socha
12.07.2019
Środowisko
Senat zdecydował w piątek o przesłaniu do Sejmu projektu noweli ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ma ona umożliwić uprawnionym dochodzenie przed sądem roszczeń o ustanowienie odrębnej własności lokalu, który należał dotychczas do spółdzielni, gdy stwierdzenie jego samodzielności wymaga wykonania robót adaptacyjnych.
Jolanta Ojczyk
12.07.2019
Budownictwo Prawo gospodarcze
Dochody podatników do 26. roku życia do kwoty 85,5 tys. złotych będą zwolnione z PIT. Senat nie zgłosił poprawek do ustawy. Ma ona obowiązywać już od 1 sierpnia 2019 roku i według szacunków ma z niej skorzystać ponad 2 mln młodych pracowników.
Patrycja Rojek-Socha
12.07.2019
PIT
W oświadczeniu majątkowym przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Leszka Mazura nie znalazły się informacje o jego zarobkach uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji szefa Rady. On sam tłumaczy, że o tym zapomniał i zapowiada korektę. Wstępne czynności wyjaśniające w tej sprawie podjął Przemysław Radzik,
Patrycja Rojek-Socha
12.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Do prac parlamentarnych skierowany został projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który przewiduje rozszerzenie katalogu leków, które będą dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą. Zmiana ma pozwolić na kupowanie leków m.in. domy pomocy społecznej i domy dziecka.
Krzysztof Sobczak
12.07.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
Dla uspokojenia pacjentów, od poniedziałku 15 lipca zostanie uruchomiona specjalna infolinia w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie każdy pacjent będzie mógł sprawdzić, która apteka ma dany lek. Na stronie internetowej ministerstwa jest skrzynka dedykowana indywidualnym pacjentom: „brak leków”, gdzie można zgłaszać problemy z dostępnością.
Hanna Hendrysiak
12.07.2019
Samorząd terytorialny Farmacja
Są już pierwsze przypadki powoływania się adwokatów na dyrektywy regulujące dostęp do pomocy prawnej i obrońcy z urzędu. Jednak sądy takich wniosków nie uwzględniają - uzasadniając to polskimi przepisami i pouczeniem zatrzymanego o jego prawie do prawnika. A to jest iluzoryczne - wskazują eksperci. W ocenie przedstawicieli RPO, takim decyzjami sędziowie narażają się co najmniej na zarzut apelacyjny.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
12.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Obecnie więzieniem grozi jedynie fałszowanie dokumentów. Samo skanowanie dowodów osobistych, które też ułatwia kradzież tożsamości, nie podlega odpowiedzialności karnej. UODO chce to zmienić. Ministerstwo Cyfryzacji też pracuje nad przepisami utrudniającymi zaciągnięcie pożyczki na cudze konto.
Jolanta Ojczyk
12.07.2019
Prawo karne Prawo cywilne
Polacy zapominają o tym, że osądzenie człowieka tak naprawdę może nastąpić już w momencie zatrzymania. To, jak go potraktujemy, czy zostanie publicznie zlinczowany, może zaburzyć całą ocenę sprawy przez sąd. Każda taka nieprawidłowość ogranicza prawo do sprawiedliwego osądzenia - mówi w rozmowie z Prawo.pl zastępczyni RPO dr Hanna Machińska.
Patrycja Rojek-Socha
12.07.2019
Wymiar sprawiedliwości Policja
Polski rząd notyfikował Komisji Europejskiej przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej. Zgodnie z unijnym prawem projekt jest teraz zawieszony i nie może być uchwalony przez trzy miesiące, chyba że Komisja zgodzi się na tryb pilny.
Krzysztof Sobczak
11.07.2019
Domowe finanse Finanse

Żywność bez GMO będzie specjalnie znakowana

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Producenci, którzy produkują żywność lub pasze bez wykorzystania organizmów genetycznie...
Krzysztof Sobczak
11.07.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Za opóźnienia kolejnych samolotów w ramach przelotu łączonego odpowiada przewoźnik lotniczy, który dokonał rezerwacji i realizował pierwszy lot z państwa UE w ramach jednej rezerwacji. On też jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz pasażerów - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
11.07.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Dezintegracja pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży zbliża się do niebezpiecznej granicy - alarmują rzecznicy: praw obywatelskich, praw dziecka oraz praw pacjenta. Ich zdaniem pomysł NFZ, by w stanach nagłych dzieci były kierowane na oddziały dla dorosłych, realnie grozi życiu i zdrowiu małych pacjentów.
Krzysztof Sobczak
11.07.2019
Opieka zdrowotna
Do kancelarii dołączyła mec. Agata Witkowska, radca prawny specjalizujący się w sprawach dotyczących praw autorskich i własności przemysłowej oraz tematyce ochrony danych osobowych. W Patpol Legal będzie prowadziła sprawy z zakresu własności intelektualnej.
Patrycja Rojek-Socha
11.07.2019
Rynek
Spółdzielca posiadający własnościowe prawo do lokalu w wyniku zaległości z tytułu opłat został przez radę nadzorczą spółdzielni mieszkaniowej wykluczony z członkostwa. Spółdzielnia wystąpiła do sądu o nakazanie mu opróżnienia lokalu i sąd to powództwo uznał. Prokurator Generalny dopatrzył się jednak, że sąd powołał się na nieobowiązujący przepis.
Patrycja Rojek-Socha
11.07.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał w środę, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest nieważna. Wskazał, że po usunięciu z niej bezprawnej klauzuli indeksacyjnej, nie można ustalić wysokości świadczenia. Bank Millennium zamierza wnieść skargę kasacyjną. To precedensowe orzeczenie, które może istotnie wpłynąć na sprawy frankowe.
Jolanta Ojczyk
11.07.2019
Prawo cywilne
Przedstawiciele RPO w jednej z komend policji ujawniają pobicie zatrzymanego - słyszą, że zachował się "jak nie człowiek". Policjanci nadużywają kontroli osobistych, nie zapewniają dostępu do prawnika. Problemem jest też brak znajomości przepisów, braki w szkoleniach i przeświadczenie o bezkarności - mówią eksperci. Skutkiem może być powtórka casusu śmierci Igora Stachowiaka.
Patrycja Rojek-Socha
11.07.2019
Wymiar sprawiedliwości Policja
W ciągu tygodnia złożono już ponad 1,74 milionów wniosków o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” w nowej rozszerzonej odsłonie. Część z nich została już rozpatrzona, dzięki szybkim działaniom samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.07.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Honorowe wyróżnienia za przeciwdziałanie kradzieży dóbr własności intelektualnej i obronę praw autorskich otrzymali policjanci z czterech jednostek - z Krakowa, Warszawy i Szczecina. Nagrodzono ich m.in. za przeciwdziałanie kradzieży sygnału telewizyjnego, oraz piractwu programów komputerowych i fonograficznemu.
Patrycja Rojek-Socha
10.07.2019
Prawo cywilne Policja
Platformę LegalTech oferuje aplikacje wspierające pracę działów prawnych, finansowych i compliance. Opracowane przez kancelarie narzędzia mają na celu zautomatyzowanie, ułatwienie i przyśpieszenie pracy prawników in-house, szefów działów compliance oraz innych osób odpowiedzialnych za określone kwestie prawne w przedsiębiorstwach.
Patrycja Rojek-Socha
10.07.2019
Rynek
Ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania wystawionym przez szwedzkie władze Denis Lisow - Rosjanin, który wraz z córkami uciekł ze Szwecji do Polski - nie zostanie przekazany władzom tego państwa. Tak zdecydował w środę Sąd Okręgowy W Warszawie. Zdaniem sądu szwedzki ENA narusza wolności oraz prawa człowieka i obywatela.
Krzysztof Sobczak
10.07.2019
Prawo karne Prawo rodzinne Policja

Strasburg: Państwo ma skutecznie chronić kobiety przed przemocą domową

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Policja
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 9 lipca stwierdził, że na państwie-stronie Konwencji praw człowieka spoczywa obowiązek przyjęcia systemowych i skutecznych rozwiązań chroniących kobiety przed przemocą domową. Skarga dotyczyła Rosji, gdzie zdaniem ETPC zarówno przepisy jak praktyka nie spełniają europejskich standardów.
Katarzyna Warecka
10.07.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Policja
Czynności przetwarzania związane z oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, wymagają przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych - taki obowiązek na firmy nałożył w opublikowanym właśnie komunikacie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Krzysztof Sobczak
10.07.2019
RODO
Z roku na rok do więzień trafia coraz więcej skazanych odbiegających od stereotypów. Są często dobrze sytuowani, wykształceni, z dobrą pracą - a spowodowali wypadek drogowy, dopuścili się oszustwa w firmie lub w cyberprzestrzeni. Polskie programy resocjalizacyjne nie są przygotowane na takie wyzwania - uważają eksperci
Patrycja Rojek-Socha
10.07.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Jedną z konstytucyjnych zasad jest równość wobec prawa. Trybunał Konstytucyjny ocenił, że przepis dotyczący świadczenia pielęgnacyjnego był sprzeczny z tą zasadą. Dyskryminował bowiem niektórych opiekunów osób niepełnosprawnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Aleksandra Partyk
10.07.2019
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który zakłada wprowadzenie obowiązku jazdy na tzw. "suwak" i tworzenie "korytarzy życia". Nowe obowiązki dla kierowców mają zacząć obowiązywać już jesienią, ale wcześniej są planowane kampanie informacyjne na ten temat
Krzysztof Sobczak
09.07.2019
Prawo karne Policja
Rząd chce obniżyć stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych z 18 do 17 proc. Pracownicze koszty uzyskania przychodów mają natomiast wzrosnąć co najmniej dwukrotnie. Projektem nowelizacji Rada Ministrów zajmie się jeszcze w lipcu.
Krzysztof Koślicki
09.07.2019
PIT
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski