- ZUS jest gotów do wypłaty 14 emerytury, która trafi do naszych klientów wraz z wypłatami świadczeń listopadowych. Tzw. czternastka w 2021 r. wyniesie 1250,88 zł brutto – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS (to ok. 1066 zł na rękę). Prezes ZUS dodaje: W związku z tym, że 1 listopada to dzień świąteczny, pierwsze przelewy trafią na konta pod koniec października.

Jest to kolejne dodatkowe świadczenie realizowane przez ZUS. - W kwietniu tego roku ZUS wypłacił – już po raz kolejny – 13 emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, która trafia do każdego, w przypadku czternastej emerytury obowiązuje kryterium dochodowe. To 2900 zł brutto, ale co ważne – zastosowana zostanie tu zasada złotówka za złotówkę. Zdecydowana większość, ok. 8 mln osób, otrzyma świadczenie w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln – w wysokości odpowiednio pomniejszonej.

– Przypominam, że świadczenie zostanie wypłacone z urzędu – nie trzeba składać żadnych wniosków – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Czternasta emerytura to świadczenie jednorazowe, przyznane na podstawie ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która weszła w życie w dniu 25 marca 2021 roku.

Dla kogo czternasta emerytura?

Zgodnie z ustawą czternastka będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.

Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty tego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

 

Czternasta emerytura w listopadzie, ale niektórzy muszą poczekać do stycznia

Czternasta emerytura zostanie wypłacona zasadniczo w terminie wypłaty listopadowych świadczeń. W związku z tym, że 1 listopada to dzień świąteczny, osoby, które tego dnia otrzymują świadczenia, przelewy otrzymają już pod koniec października. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 r. – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – i w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Czytaj też: Limity dorabiania do emerytury i renty >

 

ZUS ostrzega przed oszustami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników ZUS i oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę.

- Zakład przypomina, że pracownicy ZUS nie dzwonią w sprawie czternastej emerytury i nie proponują pomocy przy wypełnianiu wniosku, ponieważ czternastą emeryturę ZUS wypłaci z urzędu wraz z listopadowym świadczeniem – informuje ZUS.

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika ZUS, powinien skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod nr tel. 22 560 16 00. O każdej próbie oszustwa należy również niezwłocznie powiadomić policję.

Czytaj też: Najwyższa emerytura w Polsce przekracza 35 tys. zł miesięcznie >