Nowe przepisy do walki z terroryzmem i ksenofobią

Do pięciu lat więzienia za publiczne prezentowanie i rozpowszechnianie, np. w internecie, treści mogących być instruktażem dla terrorystów przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego, którą we wtorek...

07.06.2011

Sejm będzie pracował nad zmianą prawa bankowego

Kluby poselskie skierowały do komisji finansów publicznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy prawo bankowe, dotyczący przekształcania oddziałów instytucji kredytowych w bank krajowy....

07.06.2011

Opieka nad dziećmi i młodzieżą na nowo

Niedawne nowelizacje przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej pociągają za sobą zmiany w funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało...

06.06.2011

Klient będzie miał 14 dni na odstąpienie od kredytu

Pożyczki w wysokości do 255 550 zł zostaną objęte przepisami nowej ustawy o kredycie konsumenckim. Klient odstępujący od umowy zapłaci odsetki za czas korzystania z kredytu to jedna ze zmian, jakie...

06.06.2011

Sprawowanie pieczy zastępczej zwolni z podatku

Do ustawy o podatku od spadów i darowizn mają zostać wprowadzone regulacje, które zwalniać będą otrzymane przez rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka spadki i darowizny,...

05.06.2011

Rząd dofinansuje zakup podręczników

Rada Ministrów określiła szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów objętych rządowym programem "Wyprawka szkolna". Pomoc ta jest jedną z form...

05.06.2011

Stalking: 3 lata więzienia za uporczywe nękanie

Od poniedziałku ofiary uporczywego nękania otrzymają narzędzie, które pozwoli im bronić się przed oprawcami. W tym dniu wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego zawierająca nowy rodzaj...

05.06.2011

Spór o zakres władzy o Krajowej Radzie Prokuratury

Czy Krajowa Rada Prokuratury powinna mieć prawo do kontrolowania pracy poszczególnych prokuratorów i prokuratur - zastanawiali się uczestnicy czwartkowej konferencji KRP. Obok głosów za, padały też...

03.06.2011

Prezydent podpisze ustawę o informacji oświatowej

Prezydenccy prawnicy i GIODO uważają, że treść ustawy o Systemie Informacji Oświatowej nie budzi istotnych zastrzeżeń prawnych - poinformowała w piątek prezydencka minister Irena Wóycicka. Dodała, że...

03.06.2011

Podsłuchy dostarczą więcej dowodów w procesie karnym

Materiały z podsłuchu nie będą wykorzystywane wyłącznie w procesie osoby, którą w ten sposób kontrolowano. Jeżeli znajdą się tam dowody na popełnienie innych przestępstw, prokurator wykorzysta je w...

03.06.2011

ZUS już nie obniży emerytury

Każdy udowodniony okres opłacania składek zostanie doliczony do kapitału początkowego. Łatwiej też będzie wystąpić o zasiłek pogrzebowy. Takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o...

03.06.2011