Sejm zmienia program "Rodzina na swoim"

Obniżenie ceny mieszkania, na kupno którego można dostać dopłatę, a także ograniczenie tej możliwości do rynku pierwotnego - przewiduje znowelizowana w piątek przez Sejm ustawa dot. programu "Rodzina...

11.06.2011

Zmiany w rejstracji czasu pracy kierowców

Zmieni się wzór formularza, jaki pracodawca wystawia kierowcom, jeśli byli na zwolnieniu lekarskim - zdecydowali w piątek posłowie. Nowelizacja ustaw o czasie pracy kierowców i o transporcie drogowym...

11.06.2011

Senat poparł nowelizację prawa atomowego bez poprawek

Senat opowiedział się w czwartek za nowelizacją ustawy Prawo atomowe, wprowadzającą przepisy umożliwiające budowę elektrowni jądrowych. Senatorowie zgłosili jednak poprawki do ustawy o inwestycjach w...

10.06.2011

Sejm znowelizował Prawo bankowe

Sejm w piątkowym głosowaniu znowelizował Prawo bankowe. Zmiany mają pozwolić na przekształcenie oddziału instytucji kredytowej, działającego w Polsce, w bank krajowy.

10.06.2011

Ustawa o dowodach osobistych zakończyła się klęską

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk przyznał w Sejmie, że ustawa o dowodach osobistych, która została przyjęta w ubiegłym roku, zakończyła się...

10.06.2011

Sejm znowelizował ustawę emerytalną

Sejm w piątkowym głosowaniu uchwalił ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który pozwala na ponowne przeliczenie świadczeń emerytalnych. W głosowaniu wzięło udział 420...

10.06.2011

Mniej nadzoru rządu nad samorządami

Urzędy będą kontrolowane pod względem legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności wykonywanych obowiązków taki zakres kontroli wprowadza rządowy projekt ustawy o kontroli w administracji...

10.06.2011

Senat poparł nowelizację ustawy lobbingowej

Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do nowelizaci ustawy o lobbingu, która przewiduje zwiększenie efektywności działań legislacyjnych rządu oraz ich przejrzystości w procesie stanowienia prawa....

09.06.2011

Senat wprowadził poprawki do ustawy Prawo lotnicze

Senat opowiedział się w czwartek za nowelizacją ustawy Prawo lotnicze, zgodnie z którą kontrolą bezpieczeństwa na lotniskach zajmą się agencje ochrony, a nie Straż Graniczna. Senatorowie zgłosili...

09.06.2011

KNF nowelizuje Rekomendację R

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego dostępny jest tekst znowelizowanej przez Komisję Rekomendacji R....

09.06.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski