Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 24 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą niektórym pracownikom cywilnym więziennictwa (Dz.U. nr 48, poz. 249). Przepisy nowelizowanego rozporządzenia stosuje się do niektórych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych więziennictwa, w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. W praktyce oznacza to, że pracownicy naukowi tych instytutów będą zarabiać maksymalnie do 8950 zł. Przy czym maksymalna wysokość dodatku funkcyjnego nie przekroczy 190 zł.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna