Dopłaty do kredytów do końca 2015 r.

Weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów.

01.07.2014

Nowe gwarancje de minimis

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie regulujące udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Przepisy będą obowiązywać od 1 lipca...

21.06.2014

Reklamacja w telekomunikacji na piśmie lub mailem

Od 8 czerwca br. składając reklamację do dostawcy usługi telekomunikacyjnej sami możemy wybrać w jakiej formie ma nam zostać udzielona odpowiedź (na piśmie czy drogą elektroniczną).

09.06.2014

Dłużnik nie zapłaci za ujawnienie majątku

Dłużnik nie będzie już obciążany kosztami ujawnienia nadającego się do egzekucji składnika majątku. Zmieniły się przepisy dotyczące ustalania wydatków egzekucyjnych.

25.05.2014

Określono wymagania dla nadawczych skrzynek pocztowych

Minister Administracji i Cyfryzacji określił wymagania, jakim powinny odpowiadać nadawcze skrzynki pocztowe, którymi posługują się operatorzy pocztowi świadczący usługi pocztowe na podstawie umów...

08.04.2014

Niższe opłaty za starty i lądowania samolotów

Od stycznia 2014 r. tzw. opłata terminalowa dla linii lotniczych będzie wynosić 699,80 zł i będzie jednakowa we wszystkich portach lotniczych - zdecydował prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego....

30.12.2013

Dochody z fotoradarów na poprawę bezpieczeństwa

Zgodnie z nowymi przepisami dochody z grzywien ujawnionych przez ITD przy pomocy fotoradarów przeznaczone zostaną na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach...

29.12.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski