Zachwalanie kosmetyków w UE musi być poparte dowodami

W czwartek wchodzą w życie w UE przepisy, które wymagają, by zachwalane przez producentów właściwości kosmetyków, np. działa 48 godzin, były prawdziwe i poparte dowodami. Jeśli krajowe władze...

11.07.2013

Tajemnica statystyczna objęta większą ochroną

18 lipca 2013 r. wejdzie w życie opublikowana ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zapewniająca ochronę...

08.07.2013

Ustawa żłobkowa już opublikowana

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2013 r. opublikowano ustawę z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 747).

01.07.2013

Tylko KNF złoży wniosek o upadłość SKOK-u

Ograniczenie kręgu podmiotów legitymowanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jedynie do Komisji Nadzoru Finansowego to efekt zmiany Prawa...

12.06.2013

Są nowe przepisy ws. powszechnych usług pocztowych

Minister Administracji i Cyfryzacji określił w drodze rozporządzenia warunki wykonywania usług powszechnych (pocztowych) przez operatora wyznaczonego, obejmujące m.in. wskaźniki czasu przebiegu...

31.05.2013

Nowe przepisy ws. fotoradarów stacjonarnych

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej określił w drodze rozporządzenia sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego...

30.05.2013

Zmiany w zasadach ewidencjonowania kosztów

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz...

13.05.2013

Krótsza lista rajów podatkowych

Z listy krajów stosujących szkodliwą praktykę podatkową w zakresie podatków dochodowych wykreślono Wyspę Man, Jersey oraz Baliwat Guernsey, wynika z wchodzących dzisiaj w życie rozporządzeń ministra...

08.05.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski