Przedsiębiorcy szybciej otrzymają swoje pieniądze

Terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie będą mogły przekraczać 60 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie...

29.03.2013

Wiadomo kto uzna kwalifikacje pirotechnika

Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie oraz Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie uzyskały uprawnienia do uznawania nabytych w państwach Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania...

21.03.2013

Ustalono zasady sprzedaży broni w internecie

Szczegółowe zasady dotyczące obrotu bronią i amunicją za pośrednictwem sieci teleinformatycznej to jeden z zasadniczych przedmiotów regulacji wydanej przez ministrów gospodarki i spraw wewnętrznych.

14.03.2013