Warunki udzielania gwarancji przez BGK ustalone

W dniu 20 lutego 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w...

22.02.2013

Ułatwienia w korzystaniu z materiałów archiwalnych

Możliwość samodzielnego wykonywania kopii materiałów archiwalnych - np. aparatem fotograficznym, bez ograniczeń ilościowych - to jedno z ułatwień, które wprowadza od piątku zarządzenie naczelnego...

14.02.2013