Wkrótce koniec podwójnego karania za parkowanie

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 14 lutego 2014 r. eliminują możliwość podwójnego karania kierującego pojazdem, który nie dopełnił obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w...

26.11.2013

Pokoje dla palących tylko w wybranych hotelach

Zniesienie obowiązku posiadania przez hotele i motele wszystkich kategorii obowiązku posiadania jednostek mieszkalnych dla palących przewiduje rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki opublikowane...

29.09.2013

Zmiany w przepisach dot. kontroli przewozu drogowego

Nowe rozporządzenie, które wejdzie w życie z dniem 12 października br., dostosowuje regulację prawną dotyczącą kontroli przewozu drogowego do przepisów ustawowych oraz prawa Unii E.uropejskiej.

23.09.2013

Kierowcy samodzielnie zatankują auto-gaz

Wprowadzenie możliwości samodzielnego tankowania samochodów gazem płynnym przewiduje rozporządzenie Ministra Gospodarki opublikowane w dniu 4 września 2013 r.

05.09.2013

Nowe formularze dla sprzedawców alkoholu

Od 13 sierpnia 2013 r. obowiązują nowe wzory wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych. Zmienia się również...

13.08.2013

Kredyt hipoteczny spłaci ten, kto go zaciągnął

Hipoteka nie będzie już automatycznie obciążać wszystkich nieruchomości powstałych po podziale. Weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece dostosowująca nowe przepisy do...

07.08.2013