W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu 2012 r. (M.P. poz. 107).

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniosła w zeszłym roku 3080,84 zł, co oznacza, że wzrosła o 106,15 zł (2974,69 zł w 2011 r.). Spowoduje to, że w drugim kwartale 2013 r. wzrosną opłaty egzekucyjne, dla których wyliczenia - zgodnie z przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji - podstawę stanowi ww. kwota.