Zgodnie z projektem złożonym w Sejmie przez PiS, wynagrodzenia będą uzależnione od sytuacji gospodarczej; w czasie koniunktury będą oni zarabiać więcej, a podczas kryzysu mniej. Wprowadzenie projektu do porządku obrad było punktem spornym podczas Konwentu Seniorów, dlatego marszałek Sejmu poddał go pod głosowanie.

Marszałek Marek Kuchciński poinformował też, że w porządku obecnego posiedzenia Sejmu znajdzie się wybór prezesa IPN, a także projekt uchwały dot. rzezi wołyńskiej, którym we wtorek zajmowały się sejmowe komisje.

W środę posłowie zajmą się projektami uchwał: ws. ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945.

Wybór prezesa IPN zaplanowano na czwartek. (PAP)