Obronili policjanta z wirusem HIV

Prof. Małgorzata Bednarek i aplikant adwokacki Łukasz Gorka powinni otrzymać tytuł Prawnika Pro Bono za rok 2009 - uważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dlaczego? Ponieważ zaangażowali się pro...

19.02.2010

Stanowienie prawa pozostawia wiele do życzenia

W drugim półroczu 2009 r. rząd zrealizował jedynie 26 procent planowanych projektów ustaw. Co więcej z zaplanowanych dziesięciu, szczególnie ważnych ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia...

18.02.2010

Projekt Programu Reformy Regulacji 2010-2011

Przygotowany przez resort gospodarki projekt Programu reformy regulacji 2010-2011 stanowi kontynuację działań, tym razem także z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na rzecz...

16.02.2010

Klauzula waloryzacyjna ograniczy ryzyko cenowe wykonawcy

Uczestnicy zamówień publicznych nie mogą wprowadzać istotnych zmian do obowiązujących już umów. Co jednak zrobić, gdy od momentu składania oferty warunki zmieniły się na tyle, że zlecenie nie może...

15.02.2010

Czas na reformę środków zabezpieczających

Postępowanie wykonawcze w zakresie izolowania i leczenia niepoczytalnych sprawców przestępstw jest nieefektywne - wynika z analiz resortu sprawiedliwości oraz opinii sędziów i lekarzy. Należy przede...

13.02.2010

Traktat lizboński wiele zmienia także w prawie pracy

Traktat z Lizbony przyniósł wiele istotnych, nowych rozwiązań, w tym także ważnych dla prawa pracy. Na uwagę zasługuje m.in. posłużenie się pierwotnym pojęciem społecznej gospodarki rynkowej,...

11.02.2010

Polska BEZdomna

Gminy nie powinny zajmować się budownictwem socjalnym lecz powinny zająć się budownictwem mieszkań komunalnych, natomiast stare zasoby komunalne powinny przekształcać na lokale socjalne. Jest to...

11.02.2010

Zarząd spółki akcyjnej odpowiada za swoje decyzje

Zarząd podejmuje wszystkie kluczowe dla przedsiębiorstwa decyzje i tym samym przyjmuje na siebie odpowiedzialność za skutki swoich działań - stwierdza w komentarzu Konrad Nowak, adwokat z Kancelarii...

10.02.2010

Organizacje społeczne nie chcą "stron zakazanych"

Rezygnacji z projektu nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne w zakresie, w jakim wprowadza ona instytucję Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych w obecnym kształcie, stworzenia dobrze...

08.02.2010

Budżet zadaniowy ma zalety i wady

Plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych często związane są z tymczasowością przyjmowanych rozwiązań dotyczących określania wielkości:dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. W...

05.02.2010

Tymczasowe aresztowanie: lepsze prawo niż praktyka

Tymczasowe aresztowanie jest bez wątpienia najbardziej dolegliwym, lecz zarazem najskuteczniejszym środkiem zabezpieczającym prawidłowy tok postępowania karnego. Te dwie cechy sprawiają, iż...

02.02.2010

Rząd uprości podatki?

Resort finansów planuje zamiast obowiązujących obecnie ustaw o PIT i CIT wprowadzić dwie nowe regulacje odnoszące się oddzielnie do dochodów uzyskiwanych z działalności osobistej - jak wynagrodzenie...

01.02.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski