MŚ: koncesje na gaz łupkowy pod specjalnym nadzorem

Z ponad stu koncesjami na poszukiwanie, Polska jest europejskim liderem w dziedzinie rozpoznawania potencjalnych złóż gazu z łupków. Prawo gwarantuje stały monitoring realizacji prac, a w razie...

22.09.2011

Zatrudnienie w e-sądzie jest stale za małe

Obecnie sąd elektroniczny ma 360 tys. spraw do załatwienia. Dziennie wydaje się 100 decyzji, wysyłamy 7-8 tys. listów, a powinniśmy - dwa razy więcej mówi prof. Jacek Widło, prezes e-sądu. Obsługa...

21.09.2011

Prawo ochrony danych osobowych należy zmienić?

Obecne europejskie i polskie przepisy dot. ochrony danych osobowych nie przystają do współczesnego świata i należy je zmienić - zgodnie uznali eksperci z całej Europy, którzy w środę w Warszawie...

21.09.2011

MS promuje karę ograniczenia wolności

Ministerstwo Sprawiedliwości postrzega karę ograniczenia wolności jako rzeczywistą i powszechnie akceptowaną alternatywę dla izolacji w zakładzie karnym, ze względu na potencjał w zakresie...

20.09.2011

Dyskryminacja ze względu na płace mniejsza niż w UE

Biernych zawodowo jest 61 proc. kobiet, przy czym bezrobocie dotyka 10 proc. z nich. Jest to więcej o 0,7 proc. niż wśród mężczyzn mimo, że kobiety są lepiej wykształcone. Luka płacowa między...

20.09.2011

Zakaz konkurencji w prawie pracy

Zakaz konkurencji związany ze stosunkiem pracy nie wynika z mocy samego prawa, ale może być następstwem odrębnej (od umowy o pracę) umowy zawartej między stronami stosunku pracy. Umowa o zakazie...

18.09.2011

Zabezpieczenie spłaty długu (weksel in blanco)

Szczególnym rodzajem weksla jest weksel in blanco (tzw. weksel niezupełny), który w chwili jego wystawienia nie posiada wszystkich elementów weksla, określonych w Prawie wekslowym. W najbardziej...

17.09.2011

Co mogą służby? - Mogą współpracować z biznesem!

Mogą i powinny współpracować z organizacjami gospodarczymi - mówił Marek Goliszewski, prezes BCC,Marek Goliszewski, inaugurując debatę na ten temat zorganizowaną przez jego organizację oraz Krajową...

15.09.2011

RPO: prawnicy pomóżcie mieszkańcom Bytomia

Prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, apeluje do środowisk prawniczych o pomoc dla mieszkańców Bytomia poszkodowanych na skutek szkód górniczych. Szczególnie potrzebna jest pomoc prawna,...

15.09.2011

Rada Europy i ochrona praw człowieka

Polska, kraj historycznie bardzo doświadczony, stała się w wyniku przemian jednym z przywódców współpracy europejskiej - powiedział sekretarz generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland podczas...

15.09.2011

Reklama, czy pomoc w dobrym wyborze?

Według obecnych Zasad Etyki Adwokackiej adwokat może na swojej stronie zamieścić komplet informacji o sobie, swojej kancelarii, wspólnikach a nawet o zasadach ustalania wynagrodzenia. W oficjalnym,...

14.09.2011