Resort nauki chce ułatwić komercjalizację badań

Uwłaszczenie naukowców, dające prawa własności intelektualnej do wyników przeprowadzonych badań, to tylko jeden element, wycinek całego procesu komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej - twierdzi...

08.05.2014

Rzeczniczka rządu: wyrok TK uspokoił emocje

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z ustawą zasadniczą uspokoił emocje i pokazał, że państwo może w ten sposób prowadzić politykę - oceniła...

08.05.2014

Prof. Zubik: mężczyźni są dyskryminowani

Przepisy przejściowe do ustawy emerytalnej pogłębiają dyskryminację mężczyzn. Jest to szczególnie jaskrawe z tego względu, że żyją oni krócej niż kobiety i są słabszego zdrowia - wyjaśniał swoje...

08.05.2014

Prawo bankowe: nowe narzędzia dla regulatora

Rządowa nowelizacja prawa bakowego ma wprowadzić do polskiego prawa unijną dyrektywę. Ale przy okazji proponuje się wprowadzenie do ustawy nowych narzędzi nadzorczych - pisze Jarosław Iwanicki,...

07.05.2014

Adwokatura: niech minister nie zastępuje samorządu

Prawo ministra do wydawania decyzji merytorycznych w postępowaniach odwoławczych od uchwał samorządowych odmawiających wpisu na listę adwokatów jest nie do przyjęcia uważa Naczelna Rada Adwokacka.

06.05.2014

Dlaczego w Polsce nie ma sądu patentowego?

Wstyd, że do tej pory nie mamy takiej instytucji mówią eksperci. Dla prowadzących działalność ta luka to sygnał, że nie potrafimy w dostateczny sposób chronić prawa własności przemysłowej.

06.05.2014

Tajemnica dyplomatyczna ograniczy prawa obywatelskie?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych proponuje wprowadzenie przepisów o tajemnicy dyplomatycznej, czyli nowej kategorii informacji prawnie chronionych. Krytykuje to Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

03.05.2014

Prawa ofiar nie kosztem praw sprawców

Przyznanie określonych praw ofiarom przestępstw nie oznacza ani ograniczania ani odbierania praw sprawcom, lecz ma służyć wyłącznie zrównoważeniu sytuacji obu stron konfliktu karnego twierdzi prof....

02.05.2014