Więzienie to nie miejsce na resocjalizację

Resocjalizacja, rozumiana jako ponowne uspołecznienie, jest nieosiągalna w warunkach aspołecznych, jakie istnieją w więzieniu. Szczególnie, gdy jest to długi pobyt w izolacji twierdzi prof. Marek...

06.07.2014

Senatorowie I kadencji: Senat izbą strategii

Przekształcenie Senatu w izbę strategii państwowej, krytyka odebrania drugiej izbie nadzoru nad problematyką polonijną - takie m.in. głosy pojawiały się podczas rocznicowego spotkania marszałka...

04.07.2014

Eksperci pozytywnie o Prawie restrukturyzacyjnym

Radę Legislacyjną przekonuje propozycja, aby sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości wtedy, gdy majątek dłużnika wystarcza tylko na zaspokojenie kosztów postępowania. Projekt Prawa...

04.07.2014

Prof. Hausner nie poprze ograniczenia kompetencji RPP

Jerzy Hausner nie zamierza rezygnować z członkostwa w Radzie Polityki Pieniężnej w związku z ujawnieniem nagranych rozmów. Jednak poważne wątpliwości jego i innych członków Rady budzi proponowana...

02.07.2014

Amnesty: w UE też trzeba walczyć o prawa człowieka

Dyskryminacja i przemoc wobec uchodźców, migrantów, Romów, przedstawicieli środowiska LGBTI oraz kobiet to wciąż zjawiska występujące w Unii Europejskiej twierdzi Amnesty International. Organizacja...

02.07.2014

Warszawskie spory i poznańska etyka

Największa w kraju adwokatura warszawska przeżywa okres poszukiwania rozwiązań adekwatnych dla swojej wielkości. Rozsadzone zostały stare, tradycyjne struktury, a nowe mogą dopiero powstać - pisze...

01.07.2014

Sito kontrolne rządowych aktów działa coraz lepiej

Nastąpił wyraźny postęp w porządkowaniu procesu legislacyjnego na etapie rządowym - stwierdza najnowszy raport przygotowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. - Ale nadal trzeba kontrolować...

01.07.2014

Trwa spór o moment wymazywania danych z BIG-ów

Moment wykreślania z Biur Informacji Gospodarczych przedawnionych danych o długach konsumentów - o to m.in. spierają się uczestnicy konsultacji społecznych dot. projektu założeń noweli ustawy o...

30.06.2014

Walka z handlem ludźmi wymaga społecznego wsparcia

Ofiary handlu ludźmi wymagają specjalnego traktowania, wzmożonej ochrony i wsparcia, a tym samym zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Dlatego bardzo ważna jest znajomość psychiki tej kategorii ofiar....

29.06.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski