Lewiatan: ustawodawca ma bronić także wierzycieli

Niepokoją nas niektóre propozycje, zawarte w projekcie założeń do zmiany ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, a szczególnie te odnoszące się do zobowiązań...

19.06.2014

Związkowcy: prokuratura niegotowa do nowych procedur

Jednostki prokuratury nie są przygotowane do wyzwań związanych z kontradyktoryjnym procesem karnym twierdzi kierownictwo związku zawodowego prokuratorów. A nowe przypisy zaczną już wkrótce...

18.06.2014

Lasy Państwowe korporacją prawa publicznego?

Lasy Państwowe powinny być formą korporacji prawa publicznego, a ewentualna prywatyzacja byłaby nieuzasadniona i ryzykowna - powiedział podczas Krajowej Narady Leśników prof. Jerzy Hausner. Według...

17.06.2014

Mowa ciała także dla adwokatów

Świadome kształtowanie zachowań jest jednym z podstawowych warunków sukcesu we wszystkich profesjach, a przede wszystkim pokazuje w jaki sposób skutecznie kontrolować nasze publiczne działania...

16.06.2014

Cudzoziemcy i mniejszości najbardziej zagrożeni

Osoby o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym czy narodowości oraz osoby LGBT najczęściej padają ofiarami przestępstw motywowanych nienawiścią. Ponadto bardzo rzadko korzystają one z polskiego...

16.06.2014

Chojna-Duch: prezes NBP nie naruszył prawa

Elżbieta Chojna-Duch z Rady Polityki Pieniężnej uważa, że prezes NBP Marek Belka w rozmowie z szefem MSW Bartłomiejem Sienkiewiczem nie naruszył żadnego z przepisów prawa polskiego. W jej ocenie nie...

16.06.2014

SN: kasacje tylko dla wybranych prawników

Tylko niektórzy prawnicy mogli występować w SN oraz pisać kasacje i skargi kasacyjne - są one bowiem często wadliwie sformułowane - uważają sędziowie Sądu Najwyższego.

16.06.2014

Biznes chwali czwartą transzę deregulacji

Zaproponowane zmiany mogą przyczynić się do zmniejszenia biurokracji poprzez ograniczenie obowiązków informacyjnych i administracyjnych przedsiębiorców. To zaś powinno w konsekwencji poprawić ich...

16.06.2014

Nowy komentarz objaśnia dużą nowelizację kpk

Przepisy aktualnie obowiązujące, w tym te, które wprowadziła duża nowelizacja z 27 września 2013 r., w zakresie, w jakim weszły one już w życie jak i jej rozwiązania, które wejdą w życie dopiero 1...

15.06.2014

Powrót asesora do sądu złamie konstytucję?

Nie ma szans na dostosowanie prezydenckiego projektu do wymogów ustawy zasadniczej. To tworzenie sztucznego gorsetu twierdzą konstytucjonaliści. Na projektem przewidującym powrót asesorów do sądów...

14.06.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski