Szef UOKiK: za mało kupieckiej uczciwości w bankach

Słowo finansisty kiedyś było na wagę złota. Warto, aby branża powróciła do dawnych zasad rzetelności, czegoś co nazwałbym uczciwością kupiecką. Niepokoi nas asymetria informacji na linii...

11.06.2014

Nowa ustawa antymonopolowa poprawi etykę biznesu?

To może być początek krucjaty na rzecz odpowiedzialnego, etycznego biznesu; kadra zarządzająca będzie teraz żywo zainteresowana wyeliminowaniem niedozwolonych praktyk - tak eksperci komentują nowelę...

11.06.2014

I Prezes SN: polscy sędziowie zarabiają za mało

Pensja sędziego musi być na tyle wysoka, aby zapewnić mu odpowiedni prestiż w społeczeństwie, mówi I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej.

11.06.2014

GIODO: gracze komputerowi ujawniają za wiele danych

Użytkownicy e-gier ujawniają wiele informacji o sobie, tworząc fikcyjne postacie tzw. awatarów; może to być groźne w rzeczywistości - alarmował we wtorek w Warszawie podczas II Polskiego Kongresu...

11.06.2014

PG: kadencyjność ograniczy niezawisłość asesora

Asesor sądowy pozbawiony będzie jednej z konstytucyjnych gwarancji twierdzi Andrzej Seremet, prokurator generalny. Takie stanowisko przedstawił w opinii do prezydenckiego projektu nowelizacji prawa o...

09.06.2014

Szef UOKiK: niech firmy poprawią kodeksy etyczne

Nowe prawo antymonopolowe, które wprowadza osobistą odpowiedzialność członków zarządów za udział firm w kartelach, powinno skłonić przedsiębiorstwa do poprawy ich wewnętrznych kodeksów postępowania -...

09.06.2014

Deregulacja wyeliminuje urbanistów

Druga transza deregulacji zawodów szczególnie mocno dotknie urbanistów, architektów oraz inżynierów budowlanych. Samorządy urbanistów uważają, że ustawa faktycznie likwiduje zawód, zamiast ułatwiać...

08.06.2014

MS szykuje cios w pseudokonsumenckie pozwy

Projektowana reforma kontroli abstrakcyjnej niedozwolonych postanowień umownych, która zmierza do wyeliminowania patologii polegającej na zasypywaniu SOKiKu pozwami przez quasi konsumenckie...

07.06.2014

Wiceminister: niezawisłość nie służy równości

Stworzenie szerokiego katalogu instrumentów dla działalności orzeczniczej sądu, pozostawia temu ostatniemu rozległe pole decyzyjne. A to może prowadzić do naruszenia zasady równości - twierdzi Michał...

06.06.2014

KRS ma zastrzeżenia do projektu ws. ochrony świadków

Ograniczenie rodzajów spraw, w których świadkom i pokrzywdzonym może być przydzielona ochrona, budzi zastrzeżenia Krajowej Rady Sądownictwa. Swoje uwagi KRS zawarła w opinii do konsultowanego obecnie...

05.06.2014

Prof. Łętowska: nowa ustawa korzystna dla konsumenta

Powrót do jednolitego uregulowania sprzedaży, podjęcie próby systemowego scalenia prawa w obrębie transakcji sprzedaży oraz powrót do dawnego schematu odpowiedzialności za jakość przy sprzedaży:...

04.06.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski