Przesyłki sądowe potwierdzane elektronicznie?

Doręczenie pism sądowych w Polsce jest niepotrzebniesformalizowane i oparte o XIX-wieczne technologie. A technologia elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłek sądowych istnieje od 30 lat....

14.04.2014

RPO: przesadne ograniczenia dla krewnych w instytutach

W ustawie o instytutach badawczych jest zakaz dotyczący podległości służbowej osób spokrewnionych i spowinowaconych. Jednak zbyt szeroki i niepotrzebnie bardziej rygorystyczny niż w innych podobnych...

14.04.2014

Seremet: utrzymać ustrojową pozycję prokuratury!

Dobrze, że trwające obecnie prace legislacyjne nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym przewidują zachowanie dotychczasowej roli Prokuratora Generalnego jako uczestnika postępowania przed Trybunałem we...

13.04.2014

Safjan: potrzebna dalsza integracja prawa w UE

Dalsza integracja prawa w Unii Europejskiej jest koniecznością, bo wciąż duże obszary prawa są wyłączone z działania regulacji unijnych, a to nie służy wspólnocie - mówił w piątek dziennikarzom w...

12.04.2014

Sędziowie: chcemy dostępu do Lex-a, i nie tylko

Pracownicy sądów powinni mieć dostęp do większej liczby systemów informacji prawnej niż obecnie apelują sędziowie ze stowarzyszenia Iustitia. To słuszny postulat twierdzi Włodzimierz Albin, prezes...

10.04.2014

Prezydent: TK dobrze strzeże praworządności

Trybunał Konstytycjny nie waha się rozstrzygać w kwestiach nie zawsze mile widzianych nie tylko przez władzę ustawodawczą czy wykonawczą, ale i przez opinię publiczną. To sprawdzian wolności -...

10.04.2014

Prezydent podkreśla rolę Trybunału Konstytucyjnego

W 25. rocznicę wolności w Polsce czujemy wagę dobrego demokratycznego prawa i rolę Trybunału Konstytucyjnego w umacnianiu szacunku do prawa i praworządnej Rzeczypospolitej - podkreślił prezydent...

09.04.2014

Wyrok ETS ws. bilingów wpłynie na decyzję TK?

Wprawdzie wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE nie mają bezpośredniego przełożenia na obowiązywanie polskich regulacji prawnych implementujących unieważnioną dyrektywę, to jednak ten wyrok dotyczący...

09.04.2014

RPO: za dużo informacji na sądowych wokandach

Na sądowych wokandach umieszczane są informacje nie tylko o oskarżonych, ale często także o ich ofiarach i świadkach. To może naruszać dobra tych osób stwierdza rzecznik praw obywatelskich w...

09.04.2014