Zróżnicowanie sytuacji wierzycieli przewiduje ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - definiuje pojęcie wierzyciela w ten sposób, że oprócz przedsiębiorcy wierzycielem jest osoba fizyczna, której wierzytelność stwierdzona została tytułem wykonawczym.

Powoduje to, że podmiot, który nie jest przedsiębiorcą, może wpisać nierzetelnego dłużnika do rejestru właściwie dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego. Jest to niepraktycznie i dyskryminujące, ponieważ w przypadku przedsiębiorcy wystarczy jedynie wezwanie dłużnika do zapłaty.

Uwagę na ten problem zwraca rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu skierowanym do ministra gospodarki. W piśmie podkreśla, że takie różnicowanie sytuacji podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji godzi w konstytucyjną zasadę równości.