Szlachetko: Budowanie marki skuteczniejsze dla kancelarii niż marketing

Wymiar sprawiedliwości

Znalezienie niszy, interdyscyplinarność jest szansą dla kancelarii na odnalezienie swojego miejsca na rynku usług prawnych - twierdzi adwokat dr Jakub Szlachetko, właściciel kancelarii Szlachetko prawnicy&urbaniści. Przyznaje, że możliwość uzyskania kompleksowej obsługi prawnej, na różnych płaszczyznach ma dla klientów duże znaczenie.

23.09.2019

Ławnik SN: Sąd nie musi wiedzieć, kto przysłuchuje się rozprawom

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Postępowania dyscyplinarne w Sądzie Najwyższym powinny być jawne z wyjątkiem spraw dotyczących osobistego zdrowia czy kwestii prywatnych - uważa Marek Popowicz, ławnik Sądu Najwyższego. - Legitymowanie publiczności nie ma podstaw prawnych, więc to jest reżim i próba inwigilacji - dodaje.

20.09.2019

Zmiany w kpc - uwaga na nowe przepisy o doręczeniach

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Jeśli po 7 listopada 2019 r. profesjonalny pełnomocnik nie zamieści w piśmie odpowiedniej formuły oświadczenia, sąd będzie musiał je zwrócić bez wzywania do usunięcia braku formalnego. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego wszystkie sprawy, niezależnie od tego, kiedy zostały wszczęte, będą objęte jednolitą regulacją w tym zakresie.

19.09.2019

Zacharski: Wierzę, że efekt mrożący nie dotknie sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dobrze, że jest grupa adwokatów broniących ludzi represjonowanych za publiczne prezentowanie swoich poglądów. Ale ważniejsze jest to, że są wciąż sędziowie mający odwagę wydawać w takich sprawach orzeczenia zgodne z Konstytucją - mówi adwokat Michał Zacharski z kancelarii Dubois i Wspólnicy.

18.09.2019

Prof. Piotrowski: Ograniczenie immunitetu to uderzenie w prawa parlamentu

Proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość ograniczenie immunitetu parlamentarnego nie ma uzasadnienia w realnych potrzebach. Gdyby zostało wprowadzone, byłoby nieproporcjonalną ingerencją w prawa parlamentu, a tym samym niekonstytucyjne - twierdzi prof. Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

16.09.2019

Prof. Balcerowicz: Dalsze zmiany w sądownictwie nie gwarantują trwałości demokracji

Wymiar sprawiedliwości

Bardziej mnie oburza próba zamachu na wymiar sprawiedliwości niż to co się dzieje z gospodarką - oświadczył twórca transformacji ustrojowej. - To co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, to jest w złym sensie tego słowa - terapia szokowa - uważa prof. Leszek Balcerowicz, dr habilitowany nauk ekonomicznych, były wicepremier i minister finansów.

15.09.2019

Furtek: Zmiany w procedurze cywilnej impulsem do umocnienia polskiego arbitrażu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Sądy arbitrażowe będą mogły rozstrzygać jeszcze więcej sporów. Sejm doprecyzował bowiem kryteria tzw. zdatności arbitrażowej, co oznacza, że zakres przedmiotowy spraw poddawanych pod rozstrzygnięcie arbitrów rozszerzy się. O zmiany od lat zabiegało polskie środowisko arbitrażowe - pisze radca prawny Marek Furtek.

06.09.2019

Dr Skórzewska-Amberg: Wśród nastolatków od sextingu do przemocy krótka droga

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Udostępnianie i przesyłanie intymnych zdjęć, wiadomości, filmów zawierających treści seksualne jest wśród nastolatków coraz większym problemem. I reakcja powinna być stanowcza, bo pewne zachowania o charakterze seksualnym mogą być także wstępem do przemocy rówieśniczej - mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Małgorzata Skórzewska-Amberg

31.08.2019

Sędzia Laskowski: Pomówienia mogą się skończyć dla sędziego złożeniem z urzędu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego była głównym celem hejterów od ponad roku. Nawet wizyta pani profesor w Niemczech to był wybuch kartek o niesamowitej treści. Hejty w internecie, ale i oficjalne nienawistne wypowiedzi to jest działalność destrukcyjna dla państwa i społeczeństwa - mówi sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego.

22.08.2019

Prekluzja dowodowa w procesie karnym ograniczy prawa oskarżonych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Uchwalone przez Sejm 19 lipca 2019 r. i potwierdzone już przez Senat zmiany w Kodeksie postępowania karnego mają służyć przyśpieszeniu procesu karnego. Jeśli jednak wejdą w życie, zasada szybkości postępowania przeważy niestety nad prawem oskarżonego do obrony - pisze adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel.

06.08.2019

Prof. Łętowska: Odmowa wykonania wyroku w sprawie list poparcia do KRS to nic nowego

Wymiar sprawiedliwości RODO

Blokowanie wykonania wyroku NSA pod pretekstem badania, czy nie zostaną naruszone dane osobowe, nie powinno dziwić, jeśli pamięta się całą serię takich działań obecnej władzy, poczynając od odmowy publikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego - mówi prof. Ewa Łętowska. I dodaje, że spodziewa się kontynuacji tego trendu.

01.08.2019

Prof. Kalisz: Polskie więzienia wymagają zmian

Wymiar sprawiedliwości

Sprawcy wypadków drogowych czy cyberprzestępcy nie powinni odbywać kary pozbawienia wolności w klasycznym modelu. Rozwiązaniem dla nich może być dozór elektroniczny lub zakłady typu otwartego. Tyle, że Polska ma w tym zakresie duże zaległości - twierdzi profesor Tomasz Kalisz, kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

30.07.2019

Dr Kowalska: Klient wykluczony społecznie potrzebuje specjalnego traktowania

Prawo cywilne

Jeśli do prawnika zgłasza się po pomoc osoba dotknięta wykluczeniem społecznym, konieczne jest dostosowanie przekazu do jej sytuacji. Oprócz porady, często kluczowe jest również to, by przekazać tej osobie moralne wsparcie - wyjaśnia dr Katarzyna Julia Kowalska, przewodnicząca Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

20.07.2019

Prof. Rączka: Dysponowanie aktami sądowymi poza procedurami to delikt dyscyplinarny

Prawnicy

Działanie pana Zaradkiewicza jest nieracjonalne i zmierza do złamania regulaminu Sądu Najwyższego, kodeksu postępowania cywilnego i dobrych obyczajów. Na siłę przekazuje sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, która nie mieści się w kanonach postępowania zabezpieczającego - mówi prof. Krzysztof Rączka, sędzia Sądu Najwyższego.

17.07.2019

Całkiewicz: Zabójca dziecka czai się w rodzinie, nie jest obcy

Wymiar sprawiedliwości

W Polsce problemem nie jest brak właściwych uregulowań prawnych chroniących dzieci, ale skuteczne ich stosowanie. Sytuacja dziecka często jest nieprawidłowo rozpoznana, bo nie zostały ustalone faktyczne warunki, w jakich przebywa. Zdecydowanie szwankuje też kontrola obywatelska. Nadal większość Polaków nie reaguje na płacz za ścianą, bo nie chcą się wtrącać – mówi w rozmowie z Prawo.pl prof. Monika Całkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, radca prawny.

16.07.2019

Skarga nadzwyczajna paraliżuje postępowania odszkodowawcze

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzenie skargi nadzwyczajnej wywołuje negatywne skutki dla osób, które liczą na odszkodowanie za wadliwe orzeczenia sądów cywilnych. Postępowania takie kończą się niepowodzeniem, bowiem Sąd Najwyższy wymaga, aby strona wykazała swoje starania o złożenie nowego środka zaskarżenia - pisze radca prawny Maciej Woźniak.

15.07.2019

Machińska: W Polsce nadal dochodzi do tortur - słabym ogniwem jest policja

Wymiar sprawiedliwości Policja

Polacy zapominają o tym, że osądzenie człowieka tak naprawdę może nastąpić już w momencie zatrzymania. To, jak go potraktujemy, czy zostanie publicznie zlinczowany, może zaburzyć całą ocenę sprawy przez sąd. Każda taka nieprawidłowość ogranicza prawo do sprawiedliwego osądzenia - mówi w rozmowie z Prawo.pl zastępczyni RPO dr Hanna Machińska.

12.07.2019

Ograniczanie dyskryminujących wypowiedzi to nie cenzura

Wymiar sprawiedliwości

Nie ma różnicy między krzywdą wyrządzaną znieważaniem kogoś z uwagi na kolor skóry, a tą wynikającą ze znieważenia ze względu na orientację seksualną. Przeciwdziałanie dyskryminującym wypowiedziom, przy zachowaniu zasady proporcjonalności, nie jest cenzurą, a uzasadnionym ograniczaniem wolności słowa - pisze adwokat Paweł Knut.

09.07.2019