Unia zgodzi się na niższy zwrot VAT od samochodów

Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji, której wydanie umożliwi polskiemu fiskusowi wprowadzenie dodatkowych ograniczeń przy odliczaniu podatku od towarów i usług od samochodów. To...

11.06.2010

Gazem interesują się prawnicy

Komisja Europejska bada możliwe skutki wydobywania gazu z łupków. Dopiero wyniki tych prac określą możliwości rozwoju wydobycia niekonwencjonalnego gazu w Europie. Tymczasem kolejne firmy...

11.06.2010

Nikt nie sprawdza oświadczeń majątkowych prokuratorów

Żaden organ nie bada prawdziwości składanych co roku przez prokuratorów oświadczeń majątkowych. Nie robią tego ani ich przełożeni, ani fiskus. Z kolei służba, która ma uprawnienia i mogłaby to zrobić...

11.06.2010

SN uchyla uchwały kolejnych izb notarialnych

Organy samorządu notarialnego mają obowiązek szkolić aplikantów i znaleźć dla nich patronów - stwierdził 9 czerwca br. Sąd Najwyższy. SN po raz kolejny podzielił stanowisko ministra sprawiedliwości i...

10.06.2010

Stereotypy w edukacji. Co na to prawnicy?

Prawnicy

Komisja Europejska przedstawiła nową analizę dotyczącą kwestii równouprawnienia płci w edukacji w krajach Europy. Pokazuje ono, że płeć jest nadal istotnym czynnikiem przy wyborze studiów i osiąganiu...

10.06.2010

Marszałek Sejmu krytycznie o legislacji

Kandydujący na prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski skrytykował polską legislację. Do patologii w tej dziedzinie zaliczył m.in. zaskakiwanie opinii publicznej rozwiązaniami prawnymi, które...

10.06.2010

Irena Lipowicz rzecznikiem praw obywatelskich

Irena Lipowicz została powołana przez Sejm na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Lipowicz - rekomendowaną przez PO - poparło 251 posłów. Za jej kontrkandydatką, zgłoszoną przez PiS Zofią...

10.06.2010

Firmy kurierskie pod lupą UOKIK

22 decyzje, pięć postępowań w toku i łącznie ponad 300 tys. zł kar to bilans działań podjętych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ciągu ostatniego roku wobec firm kurierskich. Większość...

10.06.2010

Ustawa powodziowa omija mikro-przedsiębiorców

Projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych w żadnym miejscu nie wspomina o mikro-przedsiębiorcach. Nowe przepisy będą miały zastosowanie w przypadku...

10.06.2010

Nie wszystkie zmiany w prawie karnym są potrzebne

Po wejściu w życie 8 czerwca br. tzw. dużej nowelizacji kodeksów, w polskim prawie karnym pojawiło się kilkanaście nowych przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje jednak kolejne...

10.06.2010

Stereotypy w edukacji. Co na to prawnicy?

Komisja Europejska przedstawiła nową analizę dotyczącą kwestii równouprawnienia płci w edukacji w krajach Europy. Pokazuje ono, że płeć jest nadal istotnym czynnikiem przy wyborze studiów i osiąganiu...

10.06.2010

TK: Obowiązki urzędnika wynikają nie tylko z ustaw

Urzędnik, który działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, ponosi odpowiedzialność karną. Podstawą do takiej odpowiedzialności są zarówno ustawy jak i przepisy wykonawcze, regulaminy,...

10.06.2010

Karta Nauczyciela zgodna z Konstytucją

Zobowiązanie gminy do stosowania przepisów Karty Nauczyciela w zakresie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych nie narusza konstytucji. Tak orzekł Trybunał...

10.06.2010

Ochrona wierzyciela zgodna z konstytucją

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nie ma wystarczających przesłanek do uprzywilejowania pozycji wierzyciela, który wytoczył powództwo przed ogłoszeniem upadłości względem pozostałych wierzycieli. -...

09.06.2010

Wymiar sprawiedliwości wciąż czeka na reformy

Prawnicy

O wymiarze sprawiedliwości zwykło się mówić albo dobrze, albo wcale, pomijając oczywiście tablomedialne doniesienia. Przyświeca temu założenie, że krytyka funkcjonowania sądownictwa nie służy jego...

09.06.2010

Komisja popiera obie kandydatki na RPO

Obie kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich: Irena Lipowicz - rekomendowana przez PO i Zofia Romaszewska - rekomendowana przez PiS uzyskały pozytywną opinię sejmowej Komisji Sprawiedliwości i...

09.06.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski